Hyppää sisältöön
Home » Uutiset » Yhteistä kieltä luomassa
16.11.2020

Yhteistä kieltä luomassa

Nea Ollikainen on kirjoittanut Oulun Ammattikorkeakoulun tanssinopettajan tutkinnon opinnäytetyönsä telinevoimistelijoiden tanssinopetuksesta. Kuvassa Nea ohjaa maajoukkueurheilija Olivia Vättöä. Lue alta Nean ajatuksia sekä tutustu hänen opinnäytetyöhönsä.

Yhteistä kieltä luomassa – tietopaketti voimistelijoiden tanssiharjoittelun sisällöstä

Taiteellisuus voimistelussa on minulle lähellä sydäntä. Toimin tällä hetkellä Voimisteluliitolla tyttöjen ja naisten A- ja B-maajoukkueen sekä Bemarien tanssinopettajana. Lisäksi teen voimisteluvalmennusta kotiseurassani Oulun Pyrinnöllä, jossa tavoittelemme taiteellisuuden nostamista kiinteäksi osaksi voimistelijan urapolkua.

Opinnäytetyöni on selvitystyö Suomen Voimisteluliitolle. Työssäni käsittelen tanssia voimistelijan oheisharjoitteluna tutkimuskysymyksellä: Millainen voimistelijan tanssiharjoittelun sisällön tulee olla, jotta se tukee mahdollisimman kattavasti kilpailusuorituksessa tarvittavia taitoja. Työn kohteena on huipputason voimistelua tavoittelevat voimistelijat ja heidän valmennustiiminsä.

Inspiraatio työlle heräsi jo vuonna 2018, kun toteutin kyselyn voimistelijoiden tanssiharjoittelun toteutumisesta Suomessa. Kyselyn tulosten ja myöhemmin käymieni useiden keskustelujen pohjalta olen havainnut, että voimisteluvalmentajien ja tanssinopettajien kommunikaatio ei toteudu Suomessa vielä optimaalisesti. Usein voimisteluvalmentaja ei tiedä, mitä tanssinopettajalta voisi ja kannattaisi tarkalleen pyytää. Toisaalta tanssinopettaja ei tiedä, kuinka voisi parhaiten auttaa voimistelijoita kohti huippusuorituksia, koska ei ymmärrä lajia.

 

Opinnäytetyön osa-alueet

Voimistelu on laji, jossa on paljon sääntöjä ja vakiintuneita tapoja. Voidakseen auttaa voimistelijaa tanssinopettajan tulee ymmärtää lajin perusteet ja erityisesti taiteellisuuden arvostelu, merkitys ja ilmentyminen voimistelussa. Sama tulee myös voimisteluvalmentajan ymmärtää. Työn alussa olen koonnut voimistelussa taiteellisuuden ilmentymään liittyvän historian ja arvosteluperiaatteet tiiviiksi paketiksi.

Tanssilajeja puolestaan on runsaasti ja niissä valtavasti erilaisia käytäntöjä ja tekniikoita. Halusin koota tanssin viitekehyksestä voimistelijalle soveltuvimmat lajit ja tekniikat, ja avata juuri voimistelijalle tärkeimpien ydintaitojen teorian niin, että myös voimisteluvalmentaja ymmärtää mistä puhutaan. Samalla avaan taitojen kohdalla niiden yhteyttä voimisteluun. Toivon, että tanssinopettaja saa tässä kokonaiskuvan siitä, mikä hänen osaamisestaan on tärkeintä antia juuri voimistelijalle. Annan myös käytännön kuvauksen siitä, millä tavalla taitoja harjoitellaan voimistelijan kanssa.

Opinnäytetyössä avaan lisäksi voimistelijan opettamisen erityispiirteitä, kuten telineitä, kilpaurheilun harjoittelukulttuuria ja periodisointia. Tanssinopettajan tulee astua tiiviisti mukaan valmennustiimiin ja ymmärtää tanssin merkitys osana voimistelun harjoittelun kokonaisuutta. Sama ymmärrys tulee voimisteluvalmentajan saavuttaa, ja toivon tällä työllä avaavani ymmärrystä kokonaisuudesta.

 

Kokonaisuus ratkaisee

Kaiken kaikkiaan yhteinen tavoite, toiminta ja yhteisen kielen puhuminen on onnistuneen valmennuksen keskiössä. Valmentaja voi jättää baletinomaisen harjoittelun luomisen ja ohjaamisen ammattitanssinopettajalle, mutta hänen tulee jatkaa työtä voimistelusalin puolella. Yhteiset termit ja ydintaitojen vahvistaminen jatkuvasti arjessa linkittävät tanssitunnilla opitut taidot kiinteäksi osaksi voimistelua. Tanssi ei ole erillinen osa harjoittelua, vaan linkittyy jokaiseen voimistelijan askeleeseen ja liikkeeseen – oli liike sitten voimistelun arvo-osa tai koreografia. Tanssinopettajan vierailut voimistelusalissa, ja toisinpäin, tukevat yhteisen kielen ja ymmärryksen syntymistä.

Toivon, että voimisteluvalmentaja oppii tästä työstä tärkeimmät termit ja saa rohkeutta alkaa niitä käyttämään harjoittelussa. Toivon, että tanssinopettaja löytää työn avulla juuri ne harjoitteet ja opetuksen ydinkohdat, joilla voimistelijan taitoja voidaan kehittää mahdollisimman optimaalisesti kohti kansainvälisen tason kilpailusuoritusta. Työn lopusta löytyy valmis tanssin opetussuunnitelma huipulle tähtäävälle voimistelijalle.

 

Opinnäytetyön voit lukea kokonaisuudessaan täältä

Työn iloa valmentajille!

Nea Ollikainen

 

Haku