Hyppää sisältöön
Home » Uutiset » Voimisteluliitossa haettavana avoimia työpaikkoja
16.12.2020

Voimisteluliitossa haettavana avoimia työpaikkoja

Voimisteluliittoon haetaan uusia toimihenkilöitä sekä toistaiseksi voimassa oleviin että määräaikaisiin tehtäviin. Avoinna olevat työtehtävät on esitelty alla.

Yhteiskunnallisen vaikuttamisen asiantuntija

Yhteiskunnallisen vaikuttamisen asiantuntija vastaa liiton vaikuttamistyöstä ja sen kehittämisestä sekä liitto- että seuratasolla, vastuullisuustyön suunnittelusta ja koordinoinnista sekä voimistelun olosuhteiden kehittämisestä. Työtä tehdään vahvasti yhteistyössä seurojen kanssa vahvistaen seurojen osaamista eri osa-alueilla, verkostotyöllä ja tarjoten seuroille asiantuntijan konsultointiapua. Työnkuvaan sisältyy myös voimistelun huippu-urheilun Tähtiseurojen toiminnan kehittämistä ja koordinointia sekä yhteistyötä urheiluakatemioiden kanssa. Työ vaatii yhteiskuntavaikuttamisen alaa tukevan koulutuksen ja työkokemuksen, osaamista vaikuttamisesta ja olosuhdeasioista sekä laajaa tuntemusta voimistelun vastuullisuudesta. Työssä menestyminen edellyttää erinomaisia kirjallisia ja suullisia suomen ja englannin kielen taitoja sekä mahdollisuutta toimia ruotsin kielellä. Hyvät vuorovaikutustaidot ja peloton ote haasteellisiin tilanteisiin sekä itsenäinen kyky johtaa ja toimia erilaisissa verkostoissa auttavat työtehtävässä onnistumista. Työtehtävä on toistaiseksi voimassa oleva.  

Yhteyspäällikkö

Yhteyspäällikkö vastaa Voimisteluliiton yritysyhteistyöstä ja sen kehittämisestä. Tehtävän keskiössä ovat uusien yhteistyökumppanuuksien solmiminen, kumppanuuksiin liittyvien toimenpiteiden koordinointi ja Voimisteluliiton tarjonnan tuotteistaminen kumppaneita kiinnostavaan muotoon. Tehtävään sisältyy lisäksi liiton tuotteiden ja palveluiden markkinointia seurakenttään sekä seuratoiminnan palvelumuotoilua. Tehtävä vaatii työnkuvaan soveltuvan koulutuksen ja työkokemuksen. Työtehtävässä onnistuminen edellyttää vahvaa osaamista myyntityöstä, tuotteistamisesta ja markkinoinnista sekä oma-aloitteista asennetta ja hyvää suomen ja englannin kielen osaamista. Työssä korostuvat verkostoitumis- ja vuorovaikutustaidot, myyntihalukkuus, isojen kokonaisuuksien hallitseminen ja pienien yksityiskohtien hiominen, luovuus sekä vakuuttavat esiintymistaidot. Tehtävä on toistaiseksi voimassa oleva.


Terve voimistelija -asiantuntija

Asiantuntija vastaa Terve Voimistelija –kokonaisuuden kehittämisestä ja toimenpiteiden toteutuksesta sekä valmennuksen asiantuntijaverkostojen (esim. fysioterapeutit, ravitsemusasiantuntijat) johtamisesta ja koordinoinnista. Tehtäviin sisältyy myös koulutustehtäviä liiton 2- ja 3-tason koulutuksissa. Tehtävä on yhteispalkkaus Kisakallion Urheiluopiston kanssa; Kisakallion osalta työtehtäviin kuuluu yläkoululeirityksen suunnittelu ja koordinointi sekä valmentajien osaamisen kehittäminen leiritoiminnan yhteydessä. Työnkuva vaatii soveltuvan koulutuksen ja työkokemuksen. Onnistuminen edellyttää erinomaista voimistelutoiminnan tuntemusta erityisesti joukkuevoimistelun ja rytmisen voimistelun osalta sekä voimistelun ja terveyden yhteyksien monipuolista hallintaa. Hyvät verkostotyötaidot ja kyky yhteistyöhön eri alojen toimijoiden kanssa, kehittävä työote, kouluttajataidot sekä hyvät itsenäisen työn taidot auttavat onnistumaan tehtävässä. Tehtävä on määräaikainen yhteispalkkaus ajalle 1.1.-31.12.2021 johtuen ulkopuolisesta, määräaikaisesta rahoituksesta.


Markkinointi- ja viestintäkoordinaattori

Koordinaattori vastaa Voimisteluliiton palveluiden, tuotteiden, koulutusten ja tapahtumien markkinoinnista ja markkinointiviestinnästä. Tehtävään sisältyy myös seuroille suunnattujen viestintä- ja markkinointikampanjoiden toteuttamista, seurojen markkinointiosaamisen kehittämistä sekä seurojen neuvontaa liittyen tapatumien striimaukseen. Tehtävä vaatii markkinointialan koulutuksen ja työkokemusta, laaja ymmärrystä nykyaikaisesta markkinointiviestinnästä sekä seuratoiminnan tuntemusta. Erinomaiset taidot käyttää tarvittavia tietojärjestelmiä ja ohjelmia, vahvat viestinnälliset taidot, hyvät vuorovaikutustaidot sekä kyky asioiden kehittämiseen ja niiden siirtämiseen muiden käyttöön ovat edellytyksenä tehtävässä onnistumiseen. Tehtävä on määräaikainen 1.1.-31.12.2021 johtuen ulkopuolisesta, määräaikaisesta rahoituksesta.


Järjestelmä- ja hallintokoordinaattori

Koordinaattori vastaa liiton järjestelmien ylläpidosta ja niiden kehittämisestä sekä käytössä olevien järjestelmien ja ohjelmien kokonaisuuden hallinnasta. Kehityshankkeissa painotus on nettisivujen uudistamisessa sekä jäsenrekisterin kehitystyössä. Tehtävään sisältyy myös henkilöstön IT-osaamisen vahvistamista, liiton laitekannan ylläpitoa ja hallintoon liittyviä avustavia tehtäviä. Tehtävä vaatii soveltuvan koulutuksen ja työkokemuksen. Osaamistarpeissa korostuvat it-järjestelmäkehittämisen hallinta ja muu syvempi it-osaaminen sekä seuratoiminnan lainalaisuuksien ja seurojen järjestelmätarpeiden tuntemus. Tehtävässä onnistuminen vaatii kykyä hallita kokonaisuuksia ja johtaa ja kehittää järjestelmiä it-toimijoiden ja seurojen kanssa. Hyvä englannin kielen taito ja aikaansaava työote ovat edellytyksiä työssä onnistumiseen. Tehtävä on määräaikainen 1.1.-31.12.2021 johtuen päätehtävinä olevien kehitysprosessien päättymisestä.


Liiku mun kaa -projektipäällikkö

Liiku mun kaa -projekti on Voimisteluliiton käynnissä oleva hanke, jossa pyritään kehittämään kouluyhteistyön kautta voimistelun ja voimisteluseurojen mahdollisuuksia uusien lasten ja nuorten tavoittamiseen erityisesti liian vähän liikkuvien, erityisryhmien ja muiden uusien kohderyhmien osalta. Hankkeella on toistaiseksi rahoitus 31.4.2021 asti, mutta hankkeelle on haettavissa vielä jatkorahoitusta. Projektipäällikkö vastaa käynnissä olevan hankekauden toimenpiteiden toteutuksesta, hankekauden raportoinnista sekä uuden hankekauden hakemisen valmisteluista. Tehtävä vaatii käynnissä olevan hankkeen laajaa tuntemusta sekä työtehtävään soveltuvaa koulutusta. Vahva projektisosaaminen, hyvät organisointitaidot, voimistelu- ja seurakentän tuntemus, koulumaailman ja erityisliikunnan tuntemus, kouluttajaosaaminen sekä erinomaiset vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot antavat edellytykset tehtävässä onnistumiseen. Tehtävä on määräaikainen 1.1.-31.4.2021 johtuen ulkopuolisesta, määräaikaisesta rahoituksesta. Tehtävä jatkuu 31.12.2021 asti, mikäli hankerahoitukselle saadaan jatkoa.


Erityistä voimaa -projektipäällikkö/-koordinaattori; lisätty 18.12.

Erityistä voimaa -projekti on uusi käynnistyvä hanke, jossa pyritään tavoittamaan seurojen lasten ja nuorten toimintaan uusia kohderyhmiä erityisesti maahanmuuttajien ja erityisryhmien parista. Valittava henkilö vastaa hankkeen suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista. Toimintaa toteutetaan pilottiseurojen kanssa yhteistyössä ja mukaan haetaan myös muita yhteistyökumppaneita. Tehtävänimike määräytyy valittavan henkilön osaamisen ja työtehtävien mukaan. Työ vaatii hyvää voimisteluntoiminnan (erityisesti lasten- ja perheliikunta) ja seuratoiminnan osaamista ja kokemusta sekä maahanmuuttajien ja erityisryhmien tuntemusta. Projektiosaaminen, hyvät järjestelmätaidot, erinomainen englannin kielen taito, aikaansaava työote ja vahvat vuorovaikutustaidot auttavat onnistumaan tehtävässä. Tehtävä on määräaikainen 1.1.-31.12.2021 johtuen ulkopuolisesta, määräaikaisesta rahoituksesta. Edit: tehtävästä erillinen ilmoitus, hakuaikaa jatkettu 7.1. asti. 


Voimistelun kehittäjä, monimuotoinen voimistelu; lisätty 18.12.

Voimistelun kehittäjä vastaa monimuotoisen voimistelun ja tanssin kehittämisestä, koordinoinnista ja markkinoinnista koko elämänkaaren osalta perheliikunnasta aikuisiin harrasteliikkujiin. Kehittäjä toimii myös tanssillisen voimistelun lajivastaavana. Vastuualueeseen kuuluu harrastetapahtumien ja esittävän voimistelun kehittämistä ja koordinointia. Tehtävä vaatii voimistelun kehittämiseen, tuotteistamiseen ja tapahtumajärjestämiseen liittyvän koulutuksen ja työkokemuksen. Vahva voimistelukentän, seuratoiminnan ja monipuolisen voimistelun tuntemus ovat osaamisessa oleellisia. Tuloksellinen, monta asiaa yhtä aikaa hallitseva ja itsenäinen työote sekä vahvat vuorovaikutustaidot auttavat onnistumaan tehtävässä. Kyky kehittää, organisoida ja markkinoida monipuolista voimistelua ja sen tapahtumia sekä hyvä ohjelma- ja järjestelmäosaaminen ovat edellytyksiä työssä onnistumiseen. Työtehtävä on toistaiseksi  voimassa oleva. 


Kaikkien työtehtävien hakuprosesseissa huomioidaan sisäisen haun ensisijaisuus. Toivomme hakijoilta mahdollisuutta aloittaa työ mahdollisimman pian, ensisijaisesti vuoden 2021 alusta. Toimipiste tehtävissä on Helsingin Pitäjänmäellä tai siitä voidaan tehtäväkohtaisesti sopia myös muutoin.


Hakemukset palkkatoiveineen 22.12. klo 12 mennessä sähköpostilla kehitysjohtaja Heli Pekkalalle (etunimi.sukunimi@voimistelu.fi). Tiedustelut puhelimitse torstaina 17.12. klo 16-18 ja maanantaina 21.12. klo 14-15 pääsihteeri Maria Laaksolta (numero 050 562 6226).


Suomen Voimisteluliittoon kuuluu yli 370 seuraa, joissa liikkuu yhteensä noin 130 000 jäsentä. Se on yksi Suomen suurimmista lajiliitoista, ja suurin tyttöjen ja naisten liikuttaja. Toimintaa järjestetään valtakunnallisesti ja kuudella alueella: Etelä-Suomi, Länsi-Suomi, Pohjanmaa, Pohjois-Suomi, Savo-Karjala ja Sydän-Suomi. 

Haku