Hyppää sisältöön
Home » Uutiset » Voimistelukoulu lisää hyvinvointia!
02.05.2021

Voimistelukoulu lisää hyvinvointia!

Voimistelukoulu kasvattaa hyvinvointia!

Voimisteluseurat ympäri Suomen tarjoavat lapsille valtavan määrän erilaisia voimistelu-, liikunta- ja tanssitunteja. Yhteistä kaikille voimistelukoulun leikkivarjon alla oleville tunneille on se, että niissä näkyy lasten oppimisen ilo, yhdessä tekemisen riemu sekä erilaiset kasvutarinat. Voimistelukoulu on laadukkaan lasten voimistelun merkki! Voimistelukoulussa lapsi on keskiössä ja ohjaajat ovat Voimisteluliiton koulutuspolulla hyödyntäen ohjaustyössään monipuolisia Voimistelukoulun tukimateriaaleja.  Voimistelukoulu kasvattaakin lasten sekä perheiden hyvinvointia useasta eri näkökulmasta. 

Miksi Voimistelukoulu?

Voimistelua voi harrastaa yhdessä koko perheen kanssa perheliikunnassa, kavereiden kanssa harrasteryhmässä tai tähdätä jonkin voimistelulajin kilpailuihin. Jatkossa Voimistelukoulu kerää leikkivarjonsa alle kaikki voimistelun moninaiset toimintamuodot.  

 

Voimistelukoulun toiminta on rakennettu motoristen perustaitojen oppimisen pohjalle, joka mahdollistaa turvallisen oppimisen sekä tasavertaisen alun voimistelijan- ja liikkujan poluille.  Motoristen perustaitojen ohella Voimistelukoulussa harjoitellaan voimistelun alkeis– ja perustaitoja, panostetaan laadukkaaseen lasten liikkumiseen sekä vahvuustaitoihin. Voimistelukoulu onkin laadukkaan lasten voimistelun perustajossa voimistelutaitojen lisäksi painotetaan kasvatuksellisia sisältöjä, ryhmässä toimimisen taitoja sekä pelejä ja leikkejä. Voimistelukoulu pohjautuu suomalaisen lasten urheilun malliin, jossa kannustetaan aktiiviseen elämäntapaan ja monipuoliseen harjoitteluun.  

 

Riemu, yhdessä liikkuminen ja riittävä liike ovat voimistelukoulun ydintä.  

Hyödynnä Voimistelukoulu seurassasi!

Voimisteluliiton tavoitteena on tulevina vuosina lisätä Voimistelukoulun tunnettuutta ja siten luoda voimisteluharrastukseen lähteminen erilaisille lapsille ja heidän perheilleen entistä helpommaksi. Alle 12-vuotiaiden lasten harrastustoimintaa ja ainakin alle 8-vuotiaiden lasten lajitoimintaa olisi jatkossa hyvä viestiä myös seuroissa Voimistelukoulun alaisena toimintana. Näin seura pystyy hyödyntämään monipuolista ja valtakunnallista Voimistelukoulua lapsiperheille suunnatussa viestinnässä ja markkinoinnissaan, sekä nostamaan esille seuransa laadukasta lasten voimistelua ja sen monimuotoisuutta.   

 

Voimistelukoulun alta voi löytyä tuntitarjonnassa tunteja perheliikunnasta lajien esikilparyhmiin saakka.  
 

Voimistelukoulun erilaiset toimintamuodot leikkivarjon alla voivat olla seurasta riippuen erilaisia. Voimistelukoulussa voi esimerkiksi:  

 • Liikkua perheen kanssa yhdessä Perhegym– tai perheliikkari-tunneilla  

 • Aloittaa voimisteluun tutustumisen Voimistelukoulu-nimisellä tunnilla  

 • Opetella temppuja Ninjagym-tunneilla  

 • Haastaa itseäsi telinevoimistelussa tai Teamgymissä  

 • Taituroida joukkuevoimistelun, aerobicin tai rytmisen voimistelun tunneilla  

 • Löytää luovaa liikettä tanssista tai tanssillisestä voimistelusta  

 • Kehittää kehonhallintaa ja yhdessä tekemisen taitoja akrobatiassa  

 • Tai koukuttua trampoliinivoimistelun parissa   

 

 • Lapsilähtöisesti ja laadukkaasti tukimateriaaleja hyödyntäen 

Voimistelukoulu-tuntien laaja tukimateriaalipaketti sisältää mm.;  

 • lapsille suunnatun voimistelukoulun passin, jonka avulla voi myös kotona seurata/kokeilla mitä taitoja ja liikkeitä tunneilla harjoitellaan  

 • Voimistelukoulun ohjaajan oppaan, jossa on paljon erilaisia sovellettavissa olevia tuntimalleja sekä esimerkit kausi- ja vuosisuunnitelmista  

 • Liikekortit, joiden avulla voimistelukoulun tunneilla voi tehdä myös omatoimipisteitä ja joiden avulla lapset hahmotavat paremmin kuin suullisella opastuksella mitä seuraavaksi tehdään  

 • Tukea voimistelun polkujen hahmottamiseen seurassa 

 • Voimisteluklubin laajan leikkipankin ja muut Voimisteluklubin materiaalit liittyen lasten liikuntaan  

Haku