Hyppää sisältöön
Home » Uutiset » Voimistelijoille kehorauha
25.11.2022

Voimistelijoille kehorauha

Emme hyväksy minkäänlaista voimistelijoiden kehon tai painon kommentointia.

Jokaisella voimistelijalla on kehollinen itsemääräämisoikeus. Lapsen oikeuksien velvoittamana meillä aikuisilla on vastuu taata kaikille lapsille ja nuorille kasvurauha. Lapsen keho on aina arvokas sellaisena kuin se on. Voimistelijan kehoa ei tule koskaan kritisoida, ei missään tilanteessa.

Jokaisella voimisteluseuroissa liikkuvalla lapsella ja nuorella on oikeus turvalliseen harrastus- ja kilpailuympäristöön sekä treenirauhaan. Voimisteluliitto, ohjaajat, valmentajat ja seuratoimijat huolehtivat omalta osaltaan siitä, että tämä toteutuu. Kulttuuriin kokonaisvaltainen muuttaminen vie kuitenkin aikaa, ja sen eteen me Voimisteluliitossa teemme paljon töitä joka päivä.

Turvallisuuden tunne on ihmisen perustarve ja edellytys fyysiselle ja psyykkiselle hyvinvoinnille. Voimistelusaleilla se syntyy esimerkiksi myönteisestä ilmapiiristä, mahdollisuudesta luottaa ohjaajiin, valmentajiin ja ryhmäläisiin ilman pelkoa sekä mahdollisuudesta vaikuttaa itseä koskeviin asioihin.

Voimistelijan kehittymistä tukee terveyden edistäminen sekä ravitsemuksen laadun ja riittävyyden varmistaminen. Monissa voimistelulajeissa harjoitellaan tuntimääräisesti paljon jo nuoresta iästä alkaen, joten ravitsemuksen ja terveyden huomioiminen on tärkeää jo lapsuusvaiheesta alkaen. Kasvun ollessa kiivaimmillaan nuoren urheilijan fyysinen kehittyminen on nopeaa, ja energiankulutus lisääntyneiden harjoitusmäärien takia yleensä suurta. Urheilu-uran ohella voimistelijat kasvavat ja kehittyvät mieleltään ja vartaloltaan aikuisiksi ja he tarvitsevat siihen rauhaa ilman vahingoittavaa painopuhetta.

Lapsille ja nuorille kehon kommentointi voi olla kohtalokasta. Se voi johtaa laihduttamiseen ja sitä kautta syömishäiriöön. Vaikka syömishäiriön taustalla on usein monia tekijöitä, voi laukaiseva tekijä olla valmentajan toiminnasta johtuvaa. Jos voimistelijan kehorauhaa ei kunnioiteta ja hän kokee painostusta laihduttamiseen, saatetaan vaarantaa kasvua ja kehitystä.

Mikäli valmentajalla herää huoli voimistelijan terveydestä, tulee asiaa hoitaa aina terveydenhuollon ammattilaisten ja huoltajien kanssa. Tuemme valmentajia siinä, millä tavalla ravinnon merkityksestä ja syömisestä voi puhua urheilijoiden kanssa. Ohjaajien ja valmentajien kouluttamisen lisäksi tarjoamme ammattilaisten tekemiä materiaaleja tai muuta asiantuntemusta.

Voimisteluliitto on tehnyt Syömishäiriöliiton kanssa yhteistyötä rakentamalla valmentajille koulutusmateriaalia, siitä kuinka puhua syömishäiriöistä eri-ikäisille lapsille ja nuorille. Materiaali julkaistaan viimeistään vuoden alussa.

Voimistelulajeissa huipputasolle edetään tavallisesti jo nuorella iällä ja etenkin nuorten urheilijoiden kohdalla voimistelijan terveyteen ja suorituskykyyn liittyviä tekijöitä on hyvä tarkastella suhteessa normaaliin fyysiseen ja psyykkiseen kehittymiseen sekä murrosiän alkamiseen. Huippu-urheilijoiden ympärille rakennetun moniammatillisen asiantuntijaryhmän jäsenet ottavat tarvittavat asiat esille urheilijan kokonaishyvinvoinnista ja ne käsitellään sensitiivisesti, luottamuksellisesti ja yksityisesti.

Aikuisella on aina vastuu puuttua asiaan heti, jos hänellä herää huoli lapsen tai nuoren hyvinvoinnista.

 

Haku