Hyppää sisältöön
Home » Uutiset » Voimistelijoiden kokonaishyvinvointi keskiössä
19.01.2023

Voimistelijoiden kokonaishyvinvointi keskiössä

Voimisteluliiton maajoukkuetoiminnassa panostetaan urheilijoiden kokonaishyvinvointiin. Voimistelijoita tuetaan kasvamaan fyysisesti ja psyykkisesti vahvoiksi urheilijoiksi. Huippu-urheilijoiden ja valmentajien tukena toimivat moniammatilliset asiantuntijaryhmät.

Voimistelun valmennuskulttuuri on ollut julkisuudessa paljon esillä. Voimisteluliiton kurinpitovaliokunnan ratkaisuselosteen julkistamisen jälkeen mediassa on korostunut urheilijoiden painoon liittyvät asiat. Tämän takia Voimisteluliitto haluaa vielä tuoda esille jo aiemmin linjaamiaan asioita.

Voimisteluliitosta on tärkeää, että valmennuskulttuurin muutoksesta keskustellaan. Julkinen keskustelu auttaa siinä, että jokainen voimistelussa mukana oleva valmentaja, ohjaaja ja toimija tiedostaa asioita paremmin ja toimii vastuullisesti.

Voimistelun valmennuskulttuurin muutoksen keskiössä on valmennuksen päivittäminen nyky-yhteiskuntaan. Positiivinen, vuorovaikutuksellinen ja ihmislähtöinen ote on nykypäivän valmennusta.

Lapsen oikeudet ovat velvoittavia myös urheilutoiminnassa. Valmentajien tulee ymmärtää ja sitoutua omassa toiminnassaan vastuullisuuteen, voimistelun ja urheilun eettisiin periaatteisiin ja sääntöihin. Jokaisen tulee kantaa vastuu omasta toiminnastaan.

Huippuvoimistelussa urheilijoiden kokonaishyvinvoinnissa huomioidaan monipuolisen harjoittelun lisäksi muun muassa psyykkinen valmennus, riittävä lepo, palautuminen ja ravinto sekä urheilun ja muun elämän yhdistäminen. Voimistelulajeissa huipputasolle edetään tavallisesti jo nuorella iällä ja etenkin nuorten urheilijoiden kohdalla voimistelijan terveyteen ja suorituskykyyn liittyviä tekijöitä on hyvä tarkastella suhteessa normaaliin fyysiseen ja psyykkiseen kehittymiseen.

Huippu-urheilijoiden ympärille rakennetun moniammatillisen asiantuntijaryhmän jäsenet ottavat tarvittaessa asioita esille urheilijan kokonaishyvinvoinnista ja ne käsitellään sensitiivisesti, luottamuksellisesti ja yksityisesti.

Voimistelijan kehittymistä tukee terveyden edistäminen sekä ravitsemuksen laadun ja riittävyyden varmistaminen. Monissa voimistelulajeissa harjoitellaan tuntimääräisesti paljon jo nuoresta iästä alkaen, joten ravitsemuksen ja terveyden huomioiminen on tärkeää jo lapsuusvaiheesta alkaen. Kasvun ollessa kiivaimmillaan nuoren urheilijan fyysinen kehittyminen on nopeaa, ja energiankulutus lisääntyneiden harjoitusmäärien takia yleensä suurta. Urheilu-uran ohella voimistelijat kasvavat ja kehittyvät mieleltään ja vartaloltaan aikuisiksi ja he tarvitsevat siihen rauhaa ilman vahingoittavaa painopuhetta.

Mikäli valmentajalla herää huoli voimistelijan terveydestä, tulee asiaa hoitaa aina terveydenhuollon ammattilaisten ja huoltajien kanssa. Voimisteluliitto tukee valmentajia siinä, millä tavalla ravinnon merkityksestä ja syömisestä voi puhua urheilijoiden kanssa. Ohjaajien ja valmentajien kouluttamisen lisäksi tarjoamme ammattilaisten tekemiä materiaaleja ja muuta asiantuntemusta.

Lisätietoja: 

toiminnanjohtaja Maria Laakso

puh. 050 562 6226
maria.laakso@voimistelu.fi

Haku