Hyppää sisältöön
Home » Uutiset » Vinkkejä kuntavaikuttamiseen
25.11.2020

Vinkkejä kuntavaikuttamiseen

 

Voimistelun yhteisen 2021  2024 strategian yksi tavoitteista on, että voimistelun yhteiskunnallinen rooli kasvaa tulevina vuosina. Yhteisen tavoitteen myötä lajin profiilia halutaan nostaa niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin. Seuroilla on merkittävä rooli tämän tavoitteen toteuttamisessa.

Marraskuussa järjestetyssä Olosuhteet ja kuntavaikuttaminen -tilaisuudessa hallinto- ja kehitysjohtaja ja Tampereen kaupunginvaltuutettu Anne-Mari Jussila sparrasi seuratoimijoita vaikuttamisen erilaisista mahdollisuuksista. Jussila toi valtuutetun näkökulmasta esille tärkeitä nostoja, joiden avulla seurat voivat kehittää omaa vaikuttamistyötään kunnassa.

 

Mitä?

 

Jussila kehotti seuroja miettimään toiminnan kannalta tärkeimmät teemat, joita halutaan viedä eteenpäin. Oleellisimpien ”taisteluiden” valinta kannattaa rajata maksimissaan kolmeen kohtaan, joista voidaan viestiä selkeästi sekä mahdollisimman monitahoisesti.

Paikallisuus ja alueen tuntemus on vaikuttamistyössä tärkeää. Jussila muistuttikin, että asiat menevät usein silloin eteenpäin, kun niillä on vaikutusta paikallisten ihmisten arkeen. Seuran tulisikin miettiä omia tavoitteitaan ulkopuolisen silmin, ja löytää niistä kärkiä, jotka kiinnostavat laajempiakin ihmisryhmiä.

Kuntastrategia, erilaiset hyvinvointiohjelmat sekä liikuntapaikkasuunnitelma ohjaavat kunnallista päätöksentekoa. Näihin asiakirjoihin tutustuminen on siis suositeltavaa, jotta seura voi viedä asioita eteenpäin linjassa kunnan strategian kanssa. Jussilan mukaan näihin asiakirjoihin tutustumiseen saa vierähtämään aikaa, mutta tästä työstä on todellista hyötyä kuntavaikuttamisessa.

Miten?

 

Kaikessa vaikuttamistyössä monipuolinen viestintä on kaiken a ja o. Kirjoita, keskustele ja mainosta monipuolisesti sekä innovatiivisesti. Uudet kiinnostavat viestintätavat herättävät huomiota myös oman seuraväen ulkopuolella, mikä edistää asioiden etenemistä.

Viestin painoarvoa lisää, kun vaikuttamista tehdään yhdessä laajana yhteisönä. Jussilan mukaan urheilussa on seurojen ja lajien välillä yleensä käynnissä kova kisa, mutta vaikuttamisessa tämä kisailu voi kääntyä kaikkia seuroja vastaan. Puhu siis yhdellä suulla, mutta useamman henkilön ja tahon toimesta.

Seura- ja urheilutoimijoiden vaikuttaminen jää helposti sisäiseen tekemiseen, liikunnan ja urheilun ”sisäpiiriin”. Seurassa kannattaakin pohtia, miten viestiä saataisiin vietyä myös sporttiväen ulkopuolelle.

Milloin?

 

Jussilan mukaan vaikuttamistyötä tulisi tehdä jatkuvasti, mutta sopivat h-hetket kannattaa tunnistaa. Seuroille tällainen hetki on esimerkiksi ensi keväänä kuntavaalien alla, jolloin uudet valtuutetut valitaan. Paikallisten vaaliohjelmien tarkastelu sekä ehdolla olevien poliitikkojen kanssa keskustelu antaa tietoa siitä, ketkä vievät seuran ja urheilun kannalta oleellisia asioita eteenpäin.

Seurojen on oleellista tietää myös kuntien budjetti- ja vuosisuunnitelmien aikataulutus. Yleensä huhti-lokakuulle sijoittuvan ajanjakson aikana on mahdollisuus vaikuttaa seuraavan vuoden asioihin. 


Kokeile

 

  • Kutsukaa poliittisia päättäjiä seuran tapahtumiin, jotta heidän tietonsa voimistelusta ja teidän seurasta lisääntyy. Näin korona-aikana voitte myös laittaa heille livestream -linkin seuran järjestämään kilpailuun tai tapahtumaan.

 

  • Vaikuttamisviestintä on tehokkaampaa, kun oikea käyttäjä tai liikkuja vie viestiä eteenpäin. Hyödyntäkä siis seuran vaikuttajaviestinnässä harrastajia, lapsista aikuisiin. Vaikuttamisviestin kohdentaminen esimerkiksi nuorilta nuorille lisää viestin samaistettavuutta.

 

  • Ottakaa keväällä (helmi-maaliskuussa) yhteyttä paikallisiin kuntavaaliehdokkaisiin, ja nostakaa keskusteluun seuran kannalta oleellisia teemoja. Tällaisia voivat olla esimerkiksi seuratoiminnan resurssit tulevaisuudessa tai lasten matalan kynnyksen harrastamismahdollisuudet kunnassa. Muista, että ehdokkaatkin ovat aivan tavallisia ihmisiä!

 

  • Ehdottakaa seurana teidän mielestänne sopivia henkilöitä Voimisteluliiiton uusiin luottamusryhmiin. Alueellisiin vaikuttajaverkostoihin valituilla henkilöillä (yhteensä 12hlö) on tilaisuus päästä kehittämään voimistelun alueellisia ja valtakunnallisia vaikuttamismahdollisuuksia tulevan strategian mukaisesti. Lisätietoa hausta.

 

Haku