Hyppää sisältöön
Home » Uutiset » Vinkkejä kuntavaikuttamiseen ja -vaaleihin
04.05.2021

Vinkkejä kuntavaikuttamiseen ja -vaaleihin

 

Vaikuttaminen on eri keinoin toteutettua viestintää, jonka tavoitteena on muuttaa viestin kohderyhmän ajatuksia tai ajattelua. Seuroilla on käytössään monia tapoja, joilla koko seurayhteisölle tärkeitä ja ajankohtaisia asioita voidaan edistää vaikuttamisen keinoin. Seuran vaikuttamistyön etuna on usein varsin laaja harrastaja- ja jäsenjoukko, jonka jokainen yksilö voi omalla tavallaan edistää yhteisiä tavoitteita. 

Usein seuran yksi tärkeimmistä yhteistyötahoista on kunta tai kaupunki. Oli kyse sitten uusien välineiden hankinnasta tai uuden liikuntahallin suunnittelusta, seuralla on hyvä olla taskussa keinoja, joilla oma ääni ja kanta saadaan kuuluviin. Oheisella videolla on kerrottu yhdestä esimerkistä, jossa yhteistyö seuran ja kunnan välillä on ollut toimivaa.

 

Mitä tehdä, kun kuntavaalit lähestyy?

 

Kunnassa tehdään päätöksiä, jotka vaikuttavat merkittävällä tavalla seuran arkeen ja sen pyörittämiseen. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi salivuorot ja salivuoromaksut, avustuspäätökset ja -kriteerit, väline- ja telinehankinnat sekä isommat investoinnit. Käytännössä näiden kaikkien päätöksien ja valmisteluiden takana on ainakin osittain virkamiesten lisäksi kunnan- tai kaupunginvaltuutetut. Kuntavaaleilla ja sen kautta valituilla valtuutetuilla on siis iso vaikutus seuran arjen toimintaan.

 

1. Ennen vaaleja

Nosta keskusteluun seuralle tärkeitä asioita paikallisesta näkökulmasta. Voit tehdä tämän esimerkiksi olemalla suoraan yhteydessä tiettyihin ehdokkaisiin, kirjoittamalla aiheesta paikallislehdessä tai ottamalla osaa oman paikkakuntasi vaalitilaisuuteen. Valitse muutama kärki Tampereen kaupunginvaltuutetun Anne-Mari Jussilan vinkkien mukaisesti. 

Voitte hyödyntää asioiden esille nostamisessa sekä perustelemisessa (myös kuntavaalien ulkopuolella) Olympiakomitean tietosivuja, laskureita sekä infograafeja. Näiden materiaalien lisäksi voimistelun olosuhdeoppaasta löytyy lisätietoa vaikuttamiseen liittyen.

Esimerkki 1: Forssan Naisvoimistelijat nostivat paikallislehdessä esille lajin olosuhdetilannetta. Seuran johtokunnan kirjoittama mielipidekirjoitus levisi myös sosiaalisen median kanavissa.

Esimerkki 2: Voimisteluliiton puheenjohtaja Kaisa Vikkula on pohtinut valtakunnallisesti avustusten ja salivuorojen jakautumista eri lajien välillä Naisjärjestöjen Keskusliiton blogikirjoituksessa. 

2. Vaalien aikaan

Äänestä liikunta- ja voimistelumyönteistä ehdokasta! Vaaleissa äänestetään ihmistä, jonka toivotaan tekevän fiksuja päätöksiä itselle tärkeistä asioista. Ehdokas, joka on maininnut liikunnan edistämisen itselleen tärkeäksi, haluaa varmasti olla edistämässä näitä asioita omalla kaudellaan. 

Oletko itse ehdokkaana? Hyödynnä #liikuntaehdokas -materiaaleja, ja tee omasta kampanjastasi näkyvämpi. Urheilun yhteisen #liikuntaehdokas -kampanjan tarkoituksena on nostaa esille liikuntamyönteisiä ehdokkaita. Kampanjassa hyödynnetään sosiaalisen median eri kanavia.

 

3. Vaalien jälkeen

Vaalien jälkeen on tärkeä hetki olla yhteydessä vastavalittuihin valtuutettuihin, lautakunnan jäseniin sekä virkamiehiin, jotka ovat päättämässä seuralle ja voimistelulle tärkeistä asioista. Myönteisiä päätöksiä on huomattavasti helpompi tehdä, jos toiminta ja ihmiset ovat tuttuja jo ennestään.

Kokeilkaa jotain seuraavista:

– Kutsukaa valtuutettu seuran kesäjumpalle tai syksyn jumppakauden starttiin

– Laittakaa päättäjille kutsu seuran näytökseen tai paikkakunnalla järjestettävään kilpailuun

– Pyytäkää, että pääsette yhdessä muiden voimisteluseurojen kanssa keskustelemaan valmisteilla olevasta liikunta- tai hyvinvointistrategiasta

– Järjestäkää tyky-tunti kaupungin työntekijöille seuran salilla

– Jotain muuta, mitä? 

 

Voimisteluseurojen välistä yhteistyötä lisätäksemme järjestämme syksyllä jokaisella alueella seuraverkostopäivän. Verkostopäivässä seurat pääsevät kuulemaan sekä yhdessä suunnittelemaan sitä, miten voimistelun näkyvyyttä ja vaikuttamismahdollisuuksia voidaan paikallisesti ja alueellisesti kasvattaa. Oman alueesi verkostopäivän ajankohdan löydät TÄÄLTÄ.

 

Haku