Hyppää sisältöön
Home » Uutiset » Turvallisesti voimistelussa -materiaali auttaa epäasialliseen käytökseen puuttumisessa
18.08.2021

Turvallisesti voimistelussa -materiaali auttaa epäasialliseen käytökseen puuttumisessa

Uusi Turvallisesti voimistelussa -materiaali kokoaa yhteen voimistelun yhteiset ohjeistukset epäasialliseen käytökseen puuttumiseen ja sen ennaltaehkäisyyn. Epäasiallinen käytös ei ole osa voimistelukulttuuria, eikä sitä suvaita seuroissa tai tapahtumissa. Yhteinen päämäärämme on taata jokaiselle voimistelun toimijalle turvallinen toimintaympäristö.

Materiaalissa on kuvattu mitä on epäasiallinen käytös, kuinka siihen puututaan ja mikä on jokaisen voimistelun toimijan vastuu turvallisen toimintaympäristön luomisessa. 

Tutustu materiaaliin, jaa sitä muille toimijoille ja varmista, että seurassasi on ajantasaiset käytännöt epäasialliseen käytökseen puuttumiseen. Muista myös näyttää esimerkkiä omilla toimillasi, yhdessä teemme voimistelukulttuurista entistä turvallisemman. 

Materiaaliin pääset täältä (avautuu uuteen ikkunaan)

Epäasiallinen käytös ja siihen puuttuminen

Epäasiallinen käytös on kaikkea hyvän tavan vastaista käytöstä, esimerkiksi huutamista, loukkaamista tai huomiotta jättämistä. Kuka tahansa voi kohdata epäasiallista käytöstä ja se mikä ei häiritse yhtä, voi olla toiselle loukkaavaa. 

Epäasialliseen käytökseen puuttuminen koostuu neljästä vaiheesta: ennaltaehkäisystä, puheeksi ottamisesta, sovittelusta ja mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Ennaltaehkäisyssä tärkeää ovat esimerkiksi yhteiset pelisäännöt, tietoisuuden ja osaamisen lisääminen sekä vuorovaikutus. Puheeksi ottamalla katkaistaan heti ilmennyt epäasiallinen käyttäytyminen ja korjataan mahdolliset väärinymmärrykset sekä sovitaan erimielisyydet. Sovittelussa ratkotaan jo pidemmälle edenneitä tilanteita ja jatkotoimenpiteet koskevat vakavia tai pitkittyneitä tapauksia joihin voi liittyä esimerkiksi lastensuojelullisia tai työoikeudellisia toimia. 

Kahdella ensimmäisellä vaiheella on tärkeä rooli epäasiallisen käytöksen vähentämisessä. Ennaltaehkäisemällä vähennämme epäasiallisen käytöksen tapauksia ja puheeksi ottamalla katkaisemme tilanteet ennen kuin ne kerkeävät kasvaa vaikeasti ratkottaviksi kokonaisuuksiksi. Epäasiallisen käytöksen vähennyttyä myös sovittelun ja mahdollisten jatkotoimenpiteiden tarve vähenee. 

 

Jokaisen vastuu

Jokaisella meistä on vastuu siitä, että kaikilla voimistelun toimijoilla on turvallinen toimintaympäristö, jossa harrastaa, kilpailla ja työskennellä. Materiaalissa on kuvattu tiivistetysti jokaisen meidän vastuu itsestämme ja omasta käytöksestämme, sekä aikuisen vastuu alaikäisistä ja tilanteisiin puuttumisesta. Olet sitten vanhempi, urheilija, seuratyöntekijä tai katsoja kilpailussa, teoillasi ja esimerkilläsi on merkitystä turvallisen voimistelukulttuurin kehittämisessä.

Myös Voimisteluliitolla on oma tehtävänsä epäasiallisen käytöksen tilanteiden ratkaisemisessa. Liitosta voi saada neuvontaa, apua sovitteluun tai vakavissa tapauksissa asia voidaan viedä kurinpitovaliokunnan käsiteltäväksi. 

Jokainen toimija voi myös olla yhteydessä Et ole yksin -palveluun, josta saa apua ja neuvoa kun on kohdannut epäasiallista käytöstä. Palveluun voi ottaa yhteyttä puhelimitse tai chatillä, ja yhteydenoton voi tehdä myös nimettömästi. 

 

 

 

 

 

Haku