Hyppää sisältöön
Home » Uutiset » Tietoisuus vastuullisesta voimistelusta on suurta – konkreettinen valmennuskulttuurin muutos on kesken
15.02.2023

Tietoisuus vastuullisesta voimistelusta on suurta – konkreettinen valmennuskulttuurin muutos on kesken

Voimisteluliitto tilasi valmennuskulttuurin seurantatutkimuksen Taloustutkimuskeskukselta, ja se toteutettiin 10.–28.11.2022 välisenä aikana. Ensimmäinen valmennuskulttuurikysely tehtiin neljä vuotta sitten. Jatkotutkimus osoittaa, että voimistelun vastuullisuustyö on tuttua voimistelijoille, huoltajille ja valmentajille. Tutkimuksen mukaan sekä voimistelun positiiviset asiat että kehittämiskohteet ovat edelleen samoja kuin edellisellä kerralla. Valmennuskulttuurin haasteellisimmat asiat eivät ole kehittyneet.

Voimisteluliiton vastuullisuustyö on tunnettua. Valmentajista 92 % tietävät Voimisteluliiton työstä vastuullisen voimistelun eteen. Voimistelijoista ja huoltajista tämän tunnisti 78 %.

”Tietoisuus siitä, mikä on sallittua ja mikä ei, on laajaa, mutta vielä tietoisuus ei ole kaikilta osin johtanut muutoksiin käytöksessä ”, toiminnanjohtaja Maria Laakso kommentoi.

“Voimistelijat saivat tietoa vastuullisuustyöstä pääsääntöisesti Voimisteluliiton sosiaalisen median kautta, jossa kärkiviestinä on ollut Et ole yksin -palvelu. Tämän palvelun tunnettavuus on kasvanut yli 20 prosenttiyksikköä neljän vuoden aikana”, Laakso jatkaa.

”Tietoisuuden lisääminen on ollut valmennuskulttuurin muutoksessa ensimmäinen tavoite. Tällä hetkellä painopiste on koko voimistelukentän sitouttamisessa kulttuurinmuutokseen yhä vahvemmin”, toteaa Laakso.

Voimistelussa positiivista on kaverit

Voimistelu on sosiaalinen ja yhteisöllinen laji, ja se mahdollistaa harrastamisen yhdessä kavereiden kanssa. Voimistelijat ovat motivoituneita, innostuneita ja rakastavat lajia, mikä saa heidät myös puhumaan lajin puolesta. ​Vastanneista voimistelijoista 74 % suosittelee voimistelua harrastukseksi kaverille. Erityisesti tanssillinen voimistelu on suositeltavaa: Lajin harrastajista 92 % suosittelee lajia harrastukseksi.

Harjoituksissa koetaan runsaasti positiivisia tuntemuksia, joita ovat esimerkiksi tunne siitä, että on osa valmennusryhmää, halu ylittää itsensä, vahva motivaatio harjoitella ja tunne, että nauttii harjoituksista.

Voimistelijat ja huoltajat kokevat, että suurin osa valmentajista onnistuu hyvin vastuullisessa roolissaan. Voimistelijoiden kokemukset omista valmentajistaan ovat myönteisiä ja he arvostavat erityisesti valmentajien ystävällisyyttä, positiivisuutta ja kannustamista. Valmentajien koetaan myös antavan selkeitä ohjeita ja saavan aikaan tuloksia valmennustyössä.

Voimistelijat ja huoltajat nostavat valmennuskulttuurin haasteellisimmiksi asioiksi syrjimisen ja suosimisen. Myös valmentajien huutaminen on yleistä. Voimistelijoiden kesken taas puhutaan toisista pahaa. Toisten voimistelijoiden kiusaamista esiintyy edelleen. Kokonaisuutena tuloksissa on havaittavissa pientä negatiivista kehitystä kautta linjan vuoteen 2018 verrattuna.

“Kyselystä nousee esiin se, että valmentajien kommunikaatio- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen säilyy jatkossakin toimenpiteidemme keskiössä”, Laakso lisää.

Ulkonäköpaineet

Ulkonäköpaineet liittyvät kiistatta voimisteluun, koska yli puolet voimistelijoista on kokenut ulkonäköön liittyviä paineita voimistelussa.  Suurin osa valmentajista on kuitenkin löytänyt tavan puhua oikealla, rakentavalla tavalla kehoon liittyvistä asioista nuorille ja aikuistuville voimistelijoille. Valmentajien ja ravintotiimien antamat ohjeet ovat myös vaikuttaneet positiivisesti.​ Voimistelijoiden omissa vastuksissa 83 % kokee valmentajan onnistuneen tässä. Suurin osa valmentajista on myös ottanut huomioon Terve voimistelija -periaatteet valmennuksessaan. ​

“Voimistelussa on kehorauha. Emme hyväksy minkäänlaista voimistelijoiden kehon tai painon kommentointia. Terve voimistelija -webinaarisarjassa kehorauha nostetaan esille huhtikuussa. Teemme jokaisesta aiheesta (vastuullisesta liikkuvuusharjoittelusta, kehorauhasta ja voimistelijan ravinnosta) valmentajille selkeät ohjeistukset, miten jatkossa tulee toimia”, kertoo Laakso.

Valmentajat motivoituneita mutta väsyneitä

Valmentajien oman arvion mukaan heidän motivaationsa valmentamiseen on tällä hetkellä hyvä​. Omien kokemusten perusteella valmentajan uraa varauksetta olisi kuitenkin valmis suosittelemaan vain vajaa puolet vastaajista. Syiksi suosittelemattomuuteen mainitaan huono palkkaus, työn vaativuus ja kuormittavuus, arvostuksen puute ja haasteelliset työajat.​

Neljä viidestä valmentajasta on viimeisen kahden vuoden aikana kokenut väsymystä. Valmentajat vaikuttaisivat myös asettavan itselleen kovia vaatimuksia ja varmasti tästä syystä moni on kokenut oman osaamisensa riittämättömäksi ja kokenut myös epäonnistumisen tunteita. ​

Vaikka haasteita tulee eteen, niin valmentajilla näyttäsi kuitenkin olevan hyvät toimintatavat ja tukiverkosto. Ongelmatilanteet pyritään selvittämään keskustelemalla asianosaisten kanssa. Valmentajat myös tukevat toinen toisiaan ja käsittelevät eteen tulleita ongelmia yhdessä​.

Tieto Voimisteluliiton tekemästä työstä vastuullisen voimistelun eteen on tavoittanut valmentajat erinomaisesti.​ Kolme neljästä on kokonaisuutena tyytyväisiä Voimisteluliiton tukeen valmennusosaamisensa kehittämisessä. Siitä huolimatta valmentajat toivoisivat Voimisteluliitolta enemmän koulutuksia ja rahallista tukea etenkin pienille seuroille. Myös apu ja valmiit toimintamallit ongelmatilanteiden ratkaisuun sekä valmentajan työhön liittyviin asioihin (esim. palkkaus, arvostus ja työhyvinvointi) koetaan hyödyllisiksi.

”Lisäämme seuroille osaamista, materiaaleja ja vinkkejä valmentajien jaksamisen tukemiseen ja tunnistamiseen, aloitamme seuratoimijoiden etäaamukahvitoiminnan aiheen ympärille. Vastaavaa vertaistukitoimintaa on tehty koronan aikana valmentajille ”, kertoo Laakso.

Toimenpiteet kulttuurin muuttamiseksi

  • Voimisteluliitto uusii omia kurinpitosääntöjään ja on liittynyt urheilun yhteiseen vakavien eettisten rikkomusten keskitettyyn kurinpitoon.
  • Voimisteluliitto edellyttää jokaiselta jäsenseuraltaan omaa vastuullisuusohjelmaa vuoden 2024 loppuun mennessä. Seuroissa on kannustettava jokaista puuttumaan epäasialliseen käytökseen ja rakennettava oma prosessi asioiden selvittämiseen, sovitteluun tai muuhun ratkaisuun.
  • Valmentajien osaamista kehitetään muun muassa tutortoiminnalla, leireillä käytävillä keskusteluilla sekä vastuullisen valmennuksen koulutuksilla. Valmennuksessa korostetaan positiivista pedagogiikka sekä vuorovaikutustaitojen parantamista.
  • Voimisteluliitto tekee liikkuvuusharjoittelusta, kehorauhasta ja voimistelijan ravinnosta valmentajille selkeät ohjeistukset siitä, miten tulee toimia.
  • Voimisteluliitto jatkaa SOPU-kouluttamista leiritoiminnassaan. SOPU-koulutus on rakennettu lapsille ja nuorille ennaltaehkäisemään kiusaamista.
  • Voimisteluliiton hallitus tulee tekemään lasten ja nuorten voimistelun linjauksiin tarkennuksia, joissa huomioidaan lapsen oikeudet paremmin.
  • Jokainen voimistelulaji on saanut tutkimuksesta lajikohtaiset tiedot ja pystyy kehittämään omaa lajikulttuuriaan näiden tietojen perusteella.

Kyselyn toteuttaminen

Valmennuskulttuuritutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy marraskuussa 2022. Ensimmäisen vastaavan se teki vuodenvaihteessa 2018–2019. Kysely lähetettiin kaikille 12 vuotta täyttäneille Suomen Voimisteluliiton kilpa A tai B- lisenssiurheilijoille. Kysely lähetettiin lisenssirekisterissä olevaan sähköpostiosoitteeseen, joka yleensä on huoltajan sähköpostiosoite.  Alle 15- vuotiaat ovat voineet vastata kyselyyn yhdessä huoltajan kanssa tai itsenäisesti huoltajan suostumuksella. Samassa sähköpostikutsussa oli myös oma linkki huoltajille, jonka kautta he ovat voineet vastata kyselyyn omasta näkökulmastaan. ​

Tämä jatkotutkimus lähetettiin myös voimistelun valmentajalisenssivalmentajille. Kysely oli tarkoitettu ensisijaisesti kilpa A- ja B-lisenssiurheilijoiden valmentajille. Kysely on lähetetty lisenssirekisterissä olevaan sähköpostiosoitteeseen. Lisäksi kyselyyn on voinut vastata avoimen linkin kautta, jota Voimisteluliitto on jakanut omissa kanavissaan.​​

Vuonna 2022 kyselyyn vastasi 966 henkilöä: voimistelijoita oli 392 ja huoltajia 574, vastausprosentti oli 15 %. Valmentajista tutkimukseen vastasi 436 (vastausprosentti 23 %). Vuonna 2018 valmentajat eivät olleet tutkimuksessa mukana. Vastaajia oli vähemmän kuin neljä vuotta sitten. Vuonna 2018 kyselyyn vastasi 1651 henkilöä: voimistelijoita 758 ja huoltajia 892, vastausprosentti oli 37 %.

Lisätietoa: 

Yhteenveto tuloksista

Tulokset: voimistelijat 

Tulokset: valmentajat

Haku