Hyppää sisältöön
Home » Uutiset » Täydennyshaku Huippu-urheilun seuraverkostoon kaudelle 2023-2024
30.10.2023

Täydennyshaku Huippu-urheilun seuraverkostoon kaudelle 2023-2024

Minetit hyppy

Täydennämme voimistelun huippu-urheilun seuraverkostoa kaudelle 2023-2024. Seuraverkoston koko on maksimissaan 12 seuraa ja tällä hetkellä verkostossa toimii aktiivisesti 11 seuraa, jotka on valittu ennakkoon ilmoitettujen kriteerien perusteella. Avoinna on siis yksi seurapaikka huippu-urheilun seuraverkoston kriteerit täyttävälle seuralle.

Seuraverkosto kokoaa yhteen eri voimistelulajien huippu-urheiluun suuntautuneita seuroja. Verkoston tavoitteena on seurojen toiminnan tukeminen, osaamisen kehittäminen, hyvien toimintamallien jakaminen yli seura- ja lajirajojen sekä huippu-urheilun yhteisen suunnan työstäminen liiton kanssa. Huippu-urheilun seuraverkoston toiminta tapahtuu pääosin erilaisten verkostotilaisuuksien kautta.  Lisäksi verkosto kokoontuu säännöllisesti omiin etänä toteutettaviin aamukahvitapaamisiin. Verkostoon kuuluvilla seuroille on myös muita etuja mm. kilpailujen järjestämisoikeuksien myöntäminen säännöllisesti, siten että kilpailujen järjestämisen tuotoilla seuran on mahdollisuus rahoittaa huippu-urheilutoimintaansa.

Seuraverkostoon kuuluvien seurojen on mahdollista auditoitua huippu-urheilun tähtiseuroiksi laatumerkin kriteerit täytettyään.

Verkosto toimii pääosin arkisin toimistoaikaan, joten seuralta täytyy löytyä toimihenkilö/-henkilöitä, joiden toimenkuvaan verkostotoiminta sisältyy. Tarkemmat sisällöt, toimintamallit sekä pelisäännöt sovitaan verkostoon kuuluvien seurojen kanssa. Verkoston toimintaan on liitossa resursoitu toimihenkilö vetämään verkostoa ja vastaamaan koko huippu-urheiluseurojen auditointiprosessista.

Täydennyshaku verkostoon

Edellisellä kaudella ilman verkostopaikkaa jääneet seurat voivat hakea verkostoon täydentämällä aiempaa hakemustaan. Valinta verkostoon tapahtuu etukäteen Voimisteluliiton seuratiimin ja huippu-urheilutiimin valmisteleman kriteeristön mukaisesti. Kriteeristössä painotetaan seuran huippu-urheilutoimintaa, vastuullisuusasioita, yhteistyötä sidosryhmien kanssa sekä huippu-urheilun menestystä. Verkostoon valittavien seurojen tulee myös ennestään olla lasten ja nuorten liikunnan Tähtiseuroja.

Verkoston kriteeristö (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)

Verkostoon valitaan max 12 seuraa kriteerien perusteella. Mikäli hakijoita on enemmän, kun verkostoon voidaan seuroja valita, painotamme urheilijoiden menestystä päätöksenteossa. Kaikkien verkostoon valittavien seurojen tulee kuitenkin täyttää kaikki valintakriteerit. Valinnat verkostoon tekee liiton huippu-urheilutiimin sekä seuratiimin asiantuntijoista koostuva ryhmä.

Aikataulu

vapaamuotoinen hakemus tulee lähettää 30.11. mennessä tiina.koljander@voimistelu.fi, valinnat tehdään joulukuussa ja verkoston toimintaan valittu seura pääsee mukaan tammikuusta 2024 lähtien.

Verkoston toimintaan tai hakuun liittyvät kysymykset: Tiina Koljander puh: 0400 566 658

 

Haku