Hyppää sisältöön
Home » Uutiset » Soveltavan voimistelun kasvu jatkuu – kiitos siitä kuuluu jäsenseuroillemme
21.03.2024

Soveltavan voimistelun kasvu jatkuu – kiitos siitä kuuluu jäsenseuroillemme

Voimistelija roikkumassa renkaissa.

Soveltava voimistelu jatkaa lennokasta kasvua. Kiitos siitä kuuluu Voimistelun jäsenseuroille. Voimistelu kasvattaa hyvinvointia ihan kaikille liikkujille. 

Vuositilaston 2023 mukaan Voimistelun jäsenseuroja on yhteensä 323. Näistä seuroista 35 seuraa tarjoaa vuositilaston mukaan soveltavaa liikuntaa. Tämä on yli 10 prosenttia koko jäsenseurojen määrästä.

Voimisteluseuroissa liikkuu vuoden 2023 vuositilaston mukaan 487 soveltavan liikunnan kohderyhmään kuuluvaa liikkujaa. Tämä on 156 harrastajaa enemmän kuin vuoden 2022 vuositilaston mukaan!

”Liikuttaako23 -kyselyssä todella hyvä vastausprosentti voimistelun osalta,” kertoo Paralympiakomitean seurakehittäjä Nina Peltonen.

Liikuttaako23 -tiedonkeruun seura- ja yhdistyskyselytutkimuksista vastaa Suomen Paralympiakomitea ja kyselyt on toteutettu yhteistyössä Liikuntatieteellisen Seuran ja Finlands Svenska Idrottin kanssa.

Kyselyyn vastasi yhteensä 28 voimisteluseuraa, joka on hyvä määrä Voimisteluliiton vuositilastoon verrattaen. 

Voimisteluseuroissa tunnistetaan liikkujina liikuntavammaisia ja kehitysvammaisia henkilöitä sekä muita pitkäaikaissairauksia. Näiden kohderyhmien lisäksi voimisteluseuroissa tunnistetaan liikkujia, joilla on käyttäytymiseen liittyviä rajoitteita.

Voimisteluseurat ovat kyselyn mukaan saaneet apua eniten soveltavaan liikuntaan itse kohderyhmältä sekä heidän läheisiltään. Tämän lisäksi voimisteluseurat ovat maininneet apua antavaksi tahoksi Voimisteluliiton. Tiesithän sinä, että myös sinun seurasi voi saada liitosta sparrausta ja tukea soveltavan voimistelun käynnistämiseen ja kehittämiseen seurassa?

Kyselyn mukaan voimisteluseuroissa toimintarajoitteiset henkilöt osallistuvat seurassa seuraavasti:

  • 16 seurassa on oma erillinen soveltavan- tai paraurheilunryhmä
  • 19 seurassa toimintarajoitteiset henkilöt osallistuvat kaikille avoimeen toimintaan
  • 4 seurassa on toimintarajoitteisia henkilöitä ohjaajina ja valmentajina
  • 3 seurassa jaostossa tai seuran hallituksessa on jäsenenä toimintarajoitteista henkilöä

Lisätietoja ja sparrausta soveltavaan liikuntaan?

Sini Mattila
seurakehittäjä ja soveltavan voimistelun asiantuntija

sini.mattila@voimistelu.fi
040 056 9867

Haku