Hyppää sisältöön
Home » Uutiset » Sosiaalinen turvallisuus on jokaisen oikeus
17.11.2022

Sosiaalinen turvallisuus on jokaisen oikeus

Tanssijat heittävät ylävitoset toistensa kanssa

Jokaisella ihmisellä on perustarve kuulua porukkaan, olla osa jotain yhteisöä. Ihmisillä on pohjimmiltaan tarve välittää toisista ja olla vuorovaikutuksessa itselle merkityksellisellä tavalla toisiin. Sinun ohjaamasi tanssi- tai voimisteluryhmä on yksi tärkeä yhteisö monelle lapselle ja nuorelle kuten myös aikuiselle harrastajalle.

Sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tunteen tärkeä kivijalka on turvallinen vuorovaikutus. Turvallisuuden päälle voidaan laadukkaalla ja innostavalla ohjauksella lisätä esimerkiksi pystyvyyden ja autonomian tunnetta sekä yhdessä onnistumisia ja osallisuutta, joilla on usein positiivinen vaikutus harrastajan motivaatioon.

Sosiaalinen ympäristö voi luoda sisäistä motivaatiota edistävän tai ehkäisevän ilmapiirin omalla toiminnallaan ja käyttäytymisellään.

Me kaikki voimme osaltamme vaikuttaa voimisteluseurojen tulevaisuuteen. Me voimme yhdessä olla mukana positiivisen ilmapiirin, turvallisen toimintaympäristön ja lajikulttuurin muutostyössä. Kiitos jokaiselle ohjaajalle ja valmentajalle, jotka ovat osaltaan jo nyt olleet mukana luomassa hyvää.

Rakkaus lajiin syntyy, kun salilla on kivaa

Yksi suuri tekijä harrastamiselle on kaverit. Jotta vanhojen tuttujen lisäksi on mahdollista syntyä myös uusia kaverisuhteita, tulee sille varata aikaa.

Ryhmäytymiseen kannattaa varata reilusti aikaa kauden alussa, mutta sitä on erittäin tärkeää myös ylläpitää. Ryhmä muuttuu aina, kun joku on pois tai uusia harrastajia tulee mukaan. Jokaiseen harjoitukseen mahtuu kaveeraamista, me-hengen luomista ja tutustumista vielä syvemmin muihin voimistelu- tai tanssikavereihin. Yhteisöllisyyden vahvistaminen luo turvallisuutta niin sosiaalisesti kuin psyykkisestikin.

Milloin sinä olet viimeksi kysynyt omilta harrastajiltasi, mikä leikki, harjoite tai muu toimintatapa on heidän mielestään vahvistanut ryhmähenkeä? Tai milloin olette viimeksi pitäneet joukkueen kanssa joukkueillan?

Me-henki luo liimaa ihmisten välille

Ryhmäytymisen merkitystä ei voi väheksyä missään yhteisössä. Kuten kaikkia taitoja, myös sosiaalisia ryhmäytymistaitoja voidaan harjoitella.

Sosiaalisesti turvallinen ja salliva ympäristö mahdollistaa harrastajien jatkuvan vuorovaikutustaitojen kehityksen sekä sen, että harrastaja kokee voivansa tehdä vuorovaikutusaloitteita ja toimia osallisena ryhmässä.

Hyvä vuorovaikutus ohjaajan ja harrastajan välillä on todella tärkeää harrastuksen jatkuvuuden ja optimaalisen oppimisympäristön mahdollistamisen vuoksi. Ohjaaja luo omalla viestinnällään niin verbaalisesti kuin non-verbaalisesti tietynlaisen tunnelman, jolla pyritään hyvään ja turvalliseen ilmapiiriin johon on miellyttävää tulla uudelleen.

 

Tekijöitä, jotka vaikuttavat ryhmähenkeen ja harrastamisen iloon on monia. Tuleeko sinulle mieleen ohjaajana muita tekijöitä, jotka vaikuttaisivat positiivisesti ryhmähenkeen tai sytyttäisivät rakkauden liikunnalliseen elämään? Keskustele oman ryhmäsi kanssa, mitkä tekijät he osaisivat nimetä.

Oletko jo huomannut tämän?

Tiistaina 13.12. klo 18:15-19:45 pidetään Positiivisen pedagogiikan maksuton UPDATE-tilaisuus. Tervetuloa kuulolle, linkin ja lisätietoa saat tämän linkin kautta.

Haku