Hyppää sisältöön
Home » Uutiset » Rytmisen voimistelun syksyn 2022 kilpailut avoimessa haussa
08.11.2021

Rytmisen voimistelun syksyn 2022 kilpailut avoimessa haussa

Voimisteluliiton rytmisen voimistelun syksyn 2022 kilpailut ovat avoimessa haussa marraskuun ajan Kisanetissä

Hakuaika 8.-30.11.2021

 

Rytmisen voimistelun kilpailuja myönnetään jatkossa pääsääntöisesti yksipäiväisinä lukuun ottamatta SM – kilpailuja ja mahdollisia KV – kilpailuja/monilajikilpailuja. Koska kilpailujärjestelmän uudistaminen on vielä käynnissä ja työn alla, ovat haussa olevien kilpailujen sarjat alustavia ja niihin tullaan vielä tekemään tarkennuksia. Tästä syystä Kisanetissä kilpailujen kohdalle ei ole lisätty kaikkia kilpailusarjoja, vaan kilpailut löytyvät otsikoilla ”RV kilpailu 1”, ”RV kilpailu 2” jne. Liitteessä alustavasti suunnitellut sarjat / kilpailu. Kaikki muutokset mahdollisia. (liite lisätty 23.11.2021)

 

Seurat voivat kuitenkin marraskuun aikana hakea kilpailukalenterissa mainittuja kilpailuja / kilpailupäiviä ja myös ehdottaa kilpailulle nimeä. Mikäli seura toivoo järjestettäväkseen KV – kilpailua ja ajankohta oisi jo tiedossa, tulee seuran olla erikseen yhteydessä lajipäällikköön sähköpostitse. Seuroja pyydetään huomioimaan, että nyt haussa ovat kaikki syksyn 2022 kilpailut (erillisiä seurakisoja ei jatkossa ole).


 

Lajin kehittämisryhmän (LAR) päätöksellä rytmisen voimistelun kilpailujärjestelmästä poistuu kilpailumuoto ”luokkakilpailu” 1.8.2022 alkaen. Uudessa järjestelmässä kilpaillaan alustavan suunnitelman mukaisesti iän ja tason sekä tavoitteiden mukaan sarjoissa A, B ja C. Uudesta järjestelmästä tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.

 

A, B, C – sarjojen vastaavuus nykyiseen järjestelmään (suuntaa antava):

A= kansainvälinen/korkea kansallinen taso, ikäkausikilpailut

B= kansallinen taso, ikäkausikilpailun B – sarjat, luokkakilpailutaso, osittain myös välinekilpailua vastaava taso

C = nykyinen välinekilpailu, osittain myös luokkakilpailua vastaava taso

Uudessa kilpailujärjestelmässä säilyvät joukkueet, duot/triot ja yksilöt ja merkkijärjestelmä kuuluu edelleen tiiviisti kilpailujärjestelmään. Myös joukkuepainotus säilyy (kilpailukalenterissa huomioidaan nuorten joukkueiden arvokilpailujen aikataulutus).

 

 

Hakukriteerit:

– mahdollista kilpailupäivämäärää hakenut seura 

– järjestysvuorossa muita edellä oleva seura 

– kilpailupaikan soveltuvuus/olosuhde kyseiselle kilpailulle (erityisesti arvokilpailukarsinnat, SM- kilpailut ja joukkuekilpailut)

– Voimisteluliiton ja lajin kehittämisryhmän arvio (mm. laatu, jolla seura on aiemmin järjestänyt kilpailuja ja hoitanut kilpailun järjestäjän velvoitteet, kuten kisajärjestäjän palautteiden täyttämisen, järjestettyjen kilpailujen taso, esim. onko seura järjestänyt aiemmin tai järjestää myös SM – kilpailuja, muiden kilpailujen järjestämishistoria, mahdollisuuksien mukaan seuran ilmoittama prioriteettijärjestys useampaa kilpailua haettaessa)

– viimeiseen hakupäivään mennessä tulleet hakemukset

– Voimisteluliiton lajien yhteiset kriteerit

 

Hakemuksissa Kisanetiin tulee kuvailla kilpailupaikan soveltuvuus kyseiseen kilpailuun (katon korkeus, harjoitustilojen koko yms.) ja nimetä seuran yhteyshenkilö sekä tuomarivastaava. Tuomarivastaavalla tulee olla kilpailun järjestämisen kannalta olennainen sääntötuntemus (esim. tietää, mitä lomakkeita missäkin sarjassa tarvitaan arvostelussa). Tuomarivastaava huolehtii tuomaritoimintaan liittyvistä etukäteisjärjestelyistä ja järjestelyistä kilpailun aikana ylituomarin apuna.

 

Mikäli seura hakee järjestettäväkseen useampaa kilpailua, tulee hakemuksissa priorisoida, mitä kilpailua haetaan ensisijaisesti, mitä toissijaisesti jne. Lajien yhteisen ohjeistuksen mukaisesti, seuroja pyydetään huolellisesti arvioimaan, mitä kilpailuja ne voivat järjestää. Ei ole tarkoituksenmukaista hakea kaikkia kilpailuja, vaan niitä, mitä on oikeasti paikkakunnalla mahdollista ko. ajankohtana ja riittävissä olosuhteissa järjestää.

 

Staratapahtumat haetaan aina erikseen Staratapahtuman ohjeen mukaisesti seurat voivat hakea niitä vapaasti.

 

Rytmisen voimistelun kilpailuja hakevien seurojen tulee lukea myös lajien yhteinen uutinen kilpailujen järjestämishausta ja perehtyä uutisen kautta löytyviin lajien yhteisiin ohjeisiin sekä rytmisen voimistelun lajikohtaisiin sääntöihin: Kilpailusääntö ja sen liite sekä Tuomariohjesääntö.


Lisäksi samassa aikataulussa avoimessa haussa Kisanetissä on Special Olympics rytmisen voimistelun kilpailu keväälle 2022 (1 kilpailu) ja syksylle 2022 (yksi kilpailu).

 

Hakukriteerit:

  • SO – kilpailu tulee järjestää kisat omana kilpailuna, ei muun kilpailun/lajin yhteydessä.
  • Seura voi hakea kilpailua haluamaansa viikonloppuun (kevät: huhti/toukokuu, syksy: loka/marraskuu) ja viikonloppu/viikonloput tulee ilmoittaa hakemuksessa.
  • Kilpailut kaksipäiväisenä (1.päivä etänä/paikan päällä divisiooniin jako, 2.päivä kilpailu divisioonittain)
  • Kilpailusarjoina yksilö levelit 1-4. Kilpailun järjestämisestä kiinnostuneet seurojen tulee ilmoittaa haussa ajankohta, jolle kilpailua haetaan. Hakuaika 8.- 30.11.2021.


 

 

Kuva Indrek Kask

Haku