Hyppää sisältöön
Home » Uutiset » Päivitys tuomariohjeeseen
17.10.2021

Päivitys tuomariohjeeseen

 Vuokratuomaritoiminta

Vuokratuomarin tai hänen oman seuransa tulee itse tehdä tuomari-ilmoittautuminen Kisanetissä, vuokraava seura ei pysty tekemään ilmoittautumista vuokratuomarin puolesta. Lisäksi vuokratuomarin tulee ilmoittaa vuokratuomarina toimimisestaan kisajärjestäjälle sekä kisan vastuutuomarille.

Vuokratuomarin kohdalla noudatetaan samoja esteellisyyssääntöjä (kts. Tuomariohje luku 3) kuin normaalissakin tuomaritilanteessa.

Tuomaripaneeleja arvottaessa vuokratuomarin katsotaan edustavan sekä kotiseuraansa, että vuokrannutta seuraa. Tämä tulee huomioida, kun tuomarit tulevat arvontaan sisään 1 per seura järjestyksessä Tuomariohjeessa mainitulla tavalla, korkeimasta kortista aloittaen. Vuokratuomari ei myöskään voi toimia samassa paneelissa ja samassa roolissa (D, E, A) kuin oman tai vuokraseuran toinen tuomari, eikä D-tuomarina, mikäli oman tai vuokraseuran toinen tuomari on jo CJP:nä. Mikäli molempia seura-edustuksia ei ole mahdollista huomioida, katsotaan vuokratuomarin kuitenkin edustavan omaa kotiseuraansa.

Vuokratuomarille mahdollisesti maksettavat korvaukset ovat vuokraavan seuran ja vuokratuomarin välillä sovittavia asioita.

Vuokratuomareita voi kysellä esimerkiksi tuomareiden FB-ryhmässä tai suoraan tuomareilta itseltään, mikäli yhteystiedot löytyvät. Vuokratuomariasioista voi myös ottaa yhteyttä LAR:n tuomarivastaavaan, joka voi välittää yhteydenottopyynnön asianomaiselle tuomarille, jos ei yhteystietoja ole.

Päivitys löytyy myös tuomariohjeesta: KA Tuomariohje_2021.pdf

Haku