Hyppää sisältöön
Home » Uutiset » Päivitetyt koronaohjeistukset toukokuulle
30.04.2021

Päivitetyt koronaohjeistukset toukokuulle

Tähän uutiseen on koottu 30.4.2021 päivitetyt ohjeistukset ja tiedot koronavirustilanteen vaikutuksesta voimisteluun. 

Seurojen tulee seurata ja noudattaa paikallisten viranomaisten ohjeita, suosituksia ja määräyksiä. Koronatilanne vaihtelee eri puolilla ja ohjeita, suosituksia ja määräyksiä puretaan eri tahtisesti.

 

Lisätietoa ja ajantasaiset ohjeistukset, suositukset ja määräykset koronavirusepidemiasta ValtioneuvostonTerveyden ja hyvinvoinnin laitoksenaluehallintovirastojen sekä kaupunkien ja kuntien sivuilta. Ohjeistus huomioi tartuntatautilain muutoksen ja valtioneuvoston periaatepäätöksen (25.2.) vaikutukset tiloihin liittyviin rajoituksiin ja harrastuksiin. Lopulliset päätökset, joita on toiminnassa noudatettava, tekee aina asiaa käsittelevä ja valmisteleva alueellinen tai paikallinen viranomainen.

Ammattiurheilu jää tilapäisen tartuntatautilain muutoksen rajoitus- ja sulkutoimenpiteiden ulkopuolelle.

Ammattiurheilun määrittely voimistelutoiminnassa on avattu huhtikuun koronaohjeistuksessa.

 

Kevään kilpailutoiminnan koronaohjeistuksesta uutinen. Voimisteluliitto seuraa tilannetta säännöllisesti, käy vuoropuhelua muiden lajiliittojen, Olympiakomitean sekä viranomaisen kanssa ja päivittää ohjeistuksiaan seurojen suuntaan.

Olympiakomitean ajantasainen ohjeistus: Liikunnan ja urheilun yhteiset koronaohjeet (linkki avautuu uuteen ikkunaan)  

Voimistelijoiden lähettäminen kansainvälisiin kilpailuihin:

Voimisteluliiton hallituksen linjauksen voimassa oloa on jatkettu huhtikuun hallituksen kokouksessa. Linjausta päivitetään koronatilanteen mukaan Voimisteluliiton hallituksen erillispäätöksellä. 

Voimisteluliitto ei tule lähettämään lapsia ulkomaille kilpailuihin toistaiseksi. Liitto suosittelee vahvasti, ettei seurat lähetä lapsia ulkomaille leiritykseen tai kilpailuihin. 

Voimisteluliitto ei suosittele ulkomailla kilpailua nuorille eikä aikuisillekaan toistaiseksi. Linjausta päivitetään, kun koronatilanne sen sallii.

 

Poikkeuksena ovat aikuisten sarjojen arvokilpailut (EM ja MM) sekä Tokion Olympialaisten karsintoihin valmistavat ja liittyvät aikuisten sarjojen kilpailut sekä lajien aikuisten maailmancupin (World Cup, World Challenge Cup sekä Challenge Cup) osakilpailut.

Toisena poikkeuksena on nuorten sarjojen arvokilpailut (EM ja MM) toukokuussa ja kesäkuussa. Liitto antaa mahdollisuuden karsintakilpailuissa paikkansa lunastaneille (paikka ei siirry muille joukkueille, mikäli paikan saanut ei sitä käytä) osallistua touko- ja kesäkuussa nuorten sarjaan arvokilpailuissa. Toukokuun joukkuevoimistelun EM-kilpailuihin osallistumisen päätös on seuran ja voimistelijoiden huoltajien vastuulla. Mikäli viranomaisten voimaantulevat päätökset estävät harjoittelun tai kilpailuihin lähtemisen, tämä lähettämisen päätös kumoutuu. 

Voimisteluliitto ei lähetä voimistelijoita tai joukkueita kansainvälisiin ikäsarjakilpailuihin (WAGC,EAGC) kesäkuun loppuun asti 2021.

Tilanne arvioidaan kesäkuussa uudestaan tulevien KV-kilpailuiden osalta. Virtuaalisiin kv-kilpailuihin osallistuminen on mahdollista lajeissa, joissa virtuaalikilpailuita järjestetään. 

Voimisteluliitto aloittaa matkajärjestelyt vasta siinä vaiheessa, kun kilpailun varma toteutuminen voidaan taata järjestävän tahon puolesta.

Mikäli kilpailumatkalle lähtee alaikäinen voimistelija, hänen matkastaan ja mahdollisesta sairastumisesta sekä siihen liittyvistä vastuista ja velvollisuuksista kilpailumatkalla on vastuussa urheilijan huoltajat. Voimisteluliitto edellyttää huoltajilta kirjallisen sopimuksen vastuun kantamisesta ja kilpailumatkalle lähettämisestä.

Voimisteluliitto ei lähetä kilpailuihin erikseen hodia eli joukkueenjohtajia. Tuomari lähetetään, mikäli joku on suostuvainen koronatilanne huomioiden lähtemään. Mikäli kilpailuihin ei lähde Suomesta tuomaria, liitto ja / tai osallistujat maksavat tuomarisakot (maksettavat osuudet sovitaan kilpailukohtaisesti huomioiden kilpailun taso ja tuomarisakon suuruus).

Voimisteluliitto ei sitoudu maksamaan koronasta aiheutuvia lisäkuluja (testaus, todistukset, matkustuksen ja majoituksen lisähinnat, ruokailujärjestelmien lisäkulut jne.). Urheilijoiden, valmentajien, tuomareiden sekä asiantuntijoiden ja muiden delegaation jäsenten osalta Voimisteluliitto ei korvaa karanteeniajan ansionmenetystä. Voimistelijoiden ja kaikkien delegaation jäsenten on syytä huomioida, ettei matkavakuutus kata kaikkia koronaan liittyviä lisäkustannuksia. Mahdolliset lisäkustannukset jäävät jokaisen voimistelijan ja muiden lähtijöiden omalle vastuulle. 

Mikäli koronatilanne selkeästi muuttuu parempaan suuntaan ja ilmoittautumiset kilpailuihin ovat edelleen auki, Voimisteluliiton hallitus voi muuttaa linjaustaan erillispäätöksellä.

Suositukset voimisteluseurojen toimintaan

Suositukset ovat voimassa toistaiseksi.

Suositukset terveysturvalliseen toimintaan koronaepidemian kaikissa vaiheissa (perustaso, kiihtymisvaihe, leviämisvaihe):
 Toimintaan ei saa osallistua, jos on mitään sairastumiseen viittaavia oireita. Oireisen on hakeuduttava koronavirustestiin ja omaehtoiseen karanteeniin ohjeistuksen mukaisesti.
 Yli 12-vuotiaat (vuonna 2007 syntyneet ja vanhemmat) käyttävät kasvomaskia harjoittelun ulkopuolella. Kasvomaskin käytössä huomioidaan siihen liittyvät ohjeet.
 Harrastustoimintaan kokoontuvat vain tarvittavat henkilöt: osallistujat, valmentajat, toimihenkilöt ja välttämättömät huoltajat. Valmentajat, toimihenkilöt ja huoltajat käyttävät kasvomaskia harrastustoiminnan aikana.
 Harrastustoimintaan osallistuvat menevät harrastustilaan, kun edelliset osallistujat ovat lopettaneet oman harrastustoimintansa ja poistuneet harrastustilasta. Oman harrastustoiminnan alkamista ei mennä odottamaan harrastustilaan.
 Puku- ja pesuhuonetiloja ei käytetä tai niiden käyttö on hyvin rajattua.
 Käsihygieniaan kiinnitetään erityistä huomiota. Kädet pestään huolellisesti ennen ja jälkeen harrastustoiminnan. Käsidesiä on oltava saatavilla harrastustoiminnan aikana.
 
Koronaepidemian kiihtymisvaiheen alueita (sairaanhoitopiirejä) koskevat suositukset:

Aikuisten harrastustoiminta:
 Aikuisten harrastustoiminnalla tarkoitetaan yli 20-vuotiaiden toimintaa.
 Lähikontaktit minimoidaan aikuisten harrastusryhmän toimintaa mukauttamalla.
 Aikuisten harrastustoiminnassa ei matkusteta tapahtumiin ja kilpailuihin oman alueen (sairaanhoitopiiri) ulkopuolelle.
 
Koronaepidemian leviämisvaiheen alueita (sairaanhoitopiirejä) koskevat lisäksi seuraavat suositukset:

Aikuisten harrastustoiminta:
 Aikuisten harrastustoiminnalla tarkoitetaan yli 20-vuotiaiden toimintaa.
 Aikuisten harrastustoiminta ja harrastustason tapahtuma-, kilpailu- ja sarjatoiminta keskeytetään kaikissa lajeissa.
 Aikuisten harrastustoiminnassa ei matkusteta tapahtumiin ja kilpailuihin oman alueen (sairaanhoitopiiri) ulkopuolelle.

Aikuisten kilpa- ja huippu-urheilu:
 Aikuisten kilpa- ja huippu-urheilua on lajien maajoukkuetoiminta, SM- ja 1-divisioonatason toiminta sekä jalkapallon, salibändyn ja jääkiekon muu vastaava valtakunnallisen tason toiminta, sekä lajien kansainväliselle huipulle tähtäävä ammattimainen harjoittelu.
 Aikuisten kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu toteutetaan omassa pienryhmässä ja joukkueessa.
 Aikuisten EM- ja MM-karsintakilpailut järjestetään ilman yleisöä.

Lasten ja nuorten toiminta:
 Lasten ja nuorten toiminnalla tarkoitetaan alle 20-vuotiaiden toimintaa.
 Toiminta tapahtuu vakiintuneessa ryhmässä ja perustuu ennakkoilmoittautumiseen.
 Toiminnassa kiinnitetään huomiota lähikontaktien vähentämiseen.
 Suurissa tiloissa voi toimia useampi ryhmä kuitenkin siten, että ryhmät eivät ole keskenään kontaktissa.
 Ryhmäkoon mitoittamisesta ja valvonnasta sekä muiden ohjeiden valvonnasta vastaa toiminnan järjestäjä.
 Ohjaajat ja yli 12 vuotta täyttäneet (vuonna 2007 syntyneet ja vanhemmat) osallistujat käyttävät kasvomaskia, mikäli henkilölle ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle. Kasvomaskin käyttöä edellytetään kaikissa muissa tilanteissa paitsi urheilusuoritusten aikana.
 Pukeutumis- ja peseytymistilojen käyttö rajoitetaan vain välttämättömään käyttöön.
 Harrastukseen saattaja, kuten vanhempi, ei tule sisätiloihin. Alle kouluikäisten saattamisen osalta voidaan tehdä erityisjärjestelyjä.
 Lasten ja nuorten kilpailuja ja otteluita ei suositella järjestettäväksi eikä lasten ja nuorten toiminnassa suositella matkustettavaksi tapahtumiin, otteluihin ja kilpailuihin oman alueen (sairaanhoitopiiri) ulkopuolelle.  
 Toimintaan osallistuvien henkilöiden väliset lähikontaktit on voitava tosiasiallisesti välttää, kun toimintaan osallistuu sisätiloissa yli 10 osallistujaa ja rajatuissa ulkotiloissa yli 50 osallistujaa. Lähikontakti tarkoittaa fyysistä kontaktia tai oleskelua kasvotusten tai samassa tilassa alle kahden metrin etäisyydellä yli 15 minuutin ajan.

Haku