Hyppää sisältöön
Home » Uutiset » Ovathan seurasi lakisääteiset työtapaturma- ja ammattitautivakuutukset kunnossa?
07.06.2023

Ovathan seurasi lakisääteiset työtapaturma- ja ammattitautivakuutukset kunnossa?

Lain mukaan lakisääteinen työtapaturma- ja ammattitautivakuutus on otettava työntekijöille, kun työnantaja maksaa tai on sopinut maksavansa kalenterivuoden aikana työstä, jota hän teettää, palkkaa yli 1400 euroa.

Euromäärä on työnantaja- ja kalenterivuosikohtainen. Kaikki työnantajan kalenterivuoden aikana maksamat palkat lasketaan yhteen. Työntekijöiden lukumäärä tai se, kuinka
pitkästä työsuhteesta on kyse, ei vaikuta vakuuttamisvelvollisuuteen.

Vakuuttamisvelvollisuus koskee työtä, jota tehdään työ- ja virkasuhteessa. Työsuhteella tarkoitetaan
työsopimuslain mukaista työsuhdetta, jossa työntekijä on sopimuksessa sitoutunut tekemään vastiketta vastaan työtä työnantajalle tämän johdon ja valvonnan alaisena.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus on otettava, vaikka työtä tehtäisiin satunnaisesti ja muutamia tunteja kerrallaan. Vakuutus ei tule automaattisesti voimaan maksamalla palkkaa palkanmaksuohjelmalla tai palkat tulorekisteriin ilmoittamalla, vaan työnantajan on otettava
vakuutusyhtiöstä ennen työn alkamista, vakuutusta ei voi ottaa takautuvasti.

Vakuuttamisvelvollisuus on, vaikka työntekijä olisi alle 16-vuotias tai yli 68-vuotias tai hän työskentelisi päätoimessa toisessa yrityksessä. Määräaikaiset kesätyöntekijät tulee myös vakuuttaa.

Työntekijöiden omat vapaaehtoiset tapaturmavakuutukset tai lisenssin kautta otetut vakuutukset eivät korvaa lakisääteistä työtapaturma ja ammattitautivakuutusta, vaan työntekijät on vakuutettava lakisääteisellä vakuutuksella.

Vakuuttamisen valvonta

Tapaturmavakuutuskeskus valvoo, että työnantajat täyttävät lakisääteisen vakuuttamisvelvollisuutensa. Jos vakuutus on jäänyt puuttumaan, työnantaja joutuu maksamaan vakuutusmaksua vastaavan maksun lisäksi myös laiminlyöntimaksun, vaikka vakuutus puuttuisi tietämättömyyden takia.

Laiminlyöntimaksu on pienempi, jos työnantaja itse ilmoittaa vakuutuksen puuttumisen TVK:lle.

Lisätietoja työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta

Tapaturmavakuutuskeskus
valvonta@tvk.fi
Palvelunumero 0409 221 223
Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt
https://www.tvk.fi/vakuuttaminen/vakuutuksen-ottaminen/vakuutusyhtiot

Haku