Hyppää sisältöön
Home » Uutiset » Oululaiset yhdenvertaisuutta lisäämässä
27.06.2021

Oululaiset yhdenvertaisuutta lisäämässä

Oulun Pyrintö on yksi voimisteluseuroista, joka on mukana Erityistä VoiMaa -hankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää kaikille avoimia ja saavutettavia harrastusmahdollisuuksia konkreettisten toimenpiteiden kautta. Hanke lisää seuratoiminnan tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, ja sen toimenpiteet kohdistuvat erityisesti monikulttuuristen perheiden sekä erityistä tukea tarvitsevien lasten harrastusmahdollisuuksien parantamiseen.

”Miten kohtaamme erilaisuutta? Se on ehkä se tärkein kysymys, mikä liittyy tasa-arvoon, yhdenvertaisuuteen ja vastuulliseen seuratoimintaan,” pohtii Oulun Pyrinnön toiminnanjohtaja Hanna Uusitalo.

Oululaiset toivovat löytävänsä Erityistä VoiMaa -hankkeen myötä erityisesti valmentajille tukitoimia tunnistaa neuropsykiatrisia erityispiirteitä ja auttaa lapsia ja nuoria heidän omassa toimintaympäristössään. Hanke antaa myös mahdollisuuksia kokeilla erilaisia toimintatapoja ja löytää niistä toimivammat.

”Hankkeen myötä meille tulee seuraan Erityistä VoiMaa -valmentajia, jotka toimivat harraste- ja kilpavalmennusryhmien valmentajien tukena. He auttavat tunnistamaan näitä erityispiirteitä ja löytämään tukitoimia siihen, miten mahdollisimman moni lapsi tai nuori pärjäisi harraste- ja kilpaurheilutoiminnassa”, kertoo Uusitalo. ”Tällainen inkluusiomalli voi kuitenkin olla haastava kaikkien liikkujien tavoittamiseksi ja kynnys lähteä mukaan tuntua liian suurelta. Siksi nykyisten harraste- ja kilparyhmien lisäksi tulee olla tarjolla myös erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten omia ryhmiä.”

 

Oulun Pyrintö on monen lajin yleisseura, jonka tulevat matalan kynnyksen ryhmät erityistä tukea tarvitseville ovat monilajiryhmiä, missä pääsee kokeilemaan useampaa eri lajia. Valmentajat auttavat löytämään oman liikkujan polun ja ohjaamaan sieltä siihen lajiin, mihin se palo syttyy ja intoa riittää. Jos lapsella tai nuorella on halua ja potentiaalia vaikkapa kilpaurheilun puolelle, mietitään valmentajan kanssa keinoja päästä sinne.

”Sen lisäksi, että voi käydä tämmöisessä ryhmässä, voi myös liittyä valmentajan tuella lajin harraste- ja jopa kilpavalmennusryhmiin”, summaa Uusitalo.

Oulussa yhdeksi yhdenvertaisuuden haasteeksi onkin todettu juuri se, että vaikka usein kaikille avointa toimintaa löytyy harrasteryhmistä, kilpaurheilun puolella tietyt käyttäytymisnormit voivat käytännössä rajata erityistä tukea tarvitsevat toiminnan parista. Tällaisia rajaavia normeja voivat olla esimerkiksi pelisäännöt valmentajan ohjeiden kuuntelemisesta.

”Nämä normit valitettavasti varmasti jättävät lapsia ja nuoria toiminnan ulkopuolelle, vaikka heillä olisikin halua, potentiaalia ja liikunnallista lahjakkuutta”, Uusitalo kertoo. ”Erityistä VoiMaa -valmentaja voisi olla se henkilö, joka auttaa voimistelijaa omassa toimintaympäristössä ja jakaa valmentajille ja ryhmän muille jäsenille tietoa siitä, miksi tietty urheilija voi ehkä käyttäytyä tai tehdä asioita hieman toisin oppiakseen ja näyttääkseen potentiaalinsa.”

Hanna Uusitalon ja Oulun Pyrinnön tavoitteena on saada Erityistä VoiMaa -hankkeen kokeiluista pysyvä toimintamalli. Tämä on huomioitu alusta asti seuran johdossa, hankkeen suunnittelussa ja budjetoinnissa. Hankkeen hyödyiksi Uusitalo listaa mm. kaikkien salilla toimivien hyvinvoinnin lisäämisen ja seuran vaikuttavuuden kasvun.

”Tällaisen toiminnan kautta voimme kasvattaa vaikuttavuuttamme merkittävä palveluntuottajana esimerkiksi kaupungin suuntaan”, kertoo Uusitalo.

 

Eroon Kiltit tytöt ja vilkkaat pojat -mallista

Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen seuratoiminta on tärkeä asia urheiluyhteisön vastuullisuusohjelmaan ja voimistelun eettisiin periaatteisiin sitoutuneille oululaisille. Oulun Pyrinnössä Erityistä VoiMaa -hankkeen myötä on mietitty myös muun muassa harrastamisen sukupuolinormeja ja niiden rikkomista.

”Silloin, kun ei ole kyse kilpaurheilusta, ei ole oikeastaan mitään perusteita minkä takia ryhmät pitäisi jakaa sukupuolen mukaan”, pohtii Uusitalo. ”Tämä jako johtuu ehkä siitä, että on ajateltu tyttöjen kaipaavan voimistelulta tietynlaista toimintaa ja pojat tietynlaista toimintaa. Se on samalla varmasti sulkenut sieltä pois sellaisia harrastajia, jotka eivät istu tähän Kiltit työt vilkkaat pojat -malliin. Tämä asia on tärkeää uskaltaa sanoa ääneen ja lähteä muuttamaan sitä.”

Myös tähän asiaan haetaan Oulussa muutosta Erityistä VoiMaa -hankkeen kautta.

 

Yhdenvertaisen voimistelutoiminnan puolesta

Jos sinä tai seurasi haluaa kiinnittää huomiota voimistelutoiminnan yhdenvertaisuuteen, on yksi hyvä ajankohta siihen juuri nyt. Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta juhlivaa Pride-viikkoa taas kesäkuun viimeisellä viikolla. Yhdessä Olympiakomitean kanssa kannustamme koko urheiluyhteisöä viettämään Pride-viikkoa viestimällä yhdenvertaisuudesta ja pysähtymällä aiheen äärelle: Mitä voimme tehdä, jotta urheilu olisi avoin ja turvallinen ympäristö seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille?

 

 

Haku