Hyppää sisältöön
Home » Uutiset » Oman kulttuuritaustan ilmaisu on jokaisen oikeus
18.11.2022

Oman kulttuuritaustan ilmaisu on jokaisen oikeus

Erilaisten kulttuuritaustojen kunnioittaminen ja syrjimätön ilmapiiri lisäävät turvallisuutta. Kulttuurierojen tunnustamisen ja tukemisen myötä, niistä muodostuu ryhmän suorituskyvyn voimavara. 

Kulttuurisen kompetenssin eli osaamisen käsite tarkoittaa kaikista kulttuuritaustoista tulevien ihmisten kunnioittamista sekä syrjimättömän ilmapiirin rakentamista ja vaalimista. Se tarkoittaa toiminnan järjestämistä niin, että eri taustoista tulevien ihmisten osittain erilaiset tarpeet otetaan huomioon.

Kulttuurisensitiivisyys tarkoittaa kulttuurisesti kunnioittavia vuorovaikutustaitoja ja arvostavaa kohtaamista. Kaikilla on oikeus oman kulttuurinsa ilmaisuun ja sen kanssa hyväksytyksi ja kuulluksi tulemiseen. Kulttuurisensitiivisyys on halua, kykyä ja herkkyyttä ymmärtää eri taustoista tulevaa ihmistä.

Kulttuuritaustan lisäksi jokainen meistä on yksilö, jolla on omat henkilökohtaiset tarpeet. Tämä on tärkeää muistaa myös eri kulttuuritaustaisten lasten, nuorten ja perheiden kohtaamisessa.

Vinkit seuratoimintaan ohjaajille ja valmentajille:

  • kunnioita erilaisuutta
  • huomioi erilaiset vahvuudet
  • pohdi oman kulttuuritaustasi vaikutusta ja merkitystä itsellesi ja asenteisiisi
  • ole avoin ja kärsivällinen
  • ole kiinnostunut eri kulttuureista
  • oletusten tai yleistyksen sijaan, kysy erilaisista tavoista, arvoista ja kulttuurista
  • rohkaistu kohtaamaan lapset ja perheet yksilöinä enemmin kuin tietyn kulttuurin edustajana
  • huomioi yksilölliset tarpeet
  • ole joustava

(Lähde THL)

Haku