Hyppää sisältöön
Home » Uutiset » Monipuolinen liikunta edistää voimistelutaitoja
12.04.2024

Monipuolinen liikunta edistää voimistelutaitoja

Lapsi voimistelee lattialla

Monipuolisuuden tärkeys lasten harjoittelussa on ajankohtainen aihe, sillä vähentynyt arkiaktiivisuus on riski kapea-alaisten liikuntataitojen kehittymiselle.

Venla Lipasti ja Tuuli Mäkinen, Laurean ammattikorkeakoulusta tekivät (2023) opinnäytetyön monipuolisesta taitoharjoittelusta ja sen tukemisesta mm. joukkuevoimistelun lasten valmennuksessa. 

Monipuolisuudella tarkoitetaan eri lajien harrastamista ja erilaisissa ympäristöissä liikkumista, huomioiden riittävä liikuntamäärä, ympärivuotisuus sekä kehon osien ja elinjärjestelmien tasainen kuormittaminen. Vaikka monipuolisuuden merkitys ohjatussa urheilussa ja voimistelussa tiedostetaan, löytyy puutteita aerobisen peruskestävyyden, lihaskunnon ja yleistaitojen harjoittamisesta.

Monipuolisuus on motoristen perustaitojen oppimisen lisäksi merkittävää lasten terveelle fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle kehitykselle.

Tehdyn opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää uusimpaan tutkimustietoon (kirjallisuuskatsaukseen) perustuen, millaista oikeastaan on monipuolinen harjoittelu 8—10-vuotiailla lapsilla, ja miten sen avulla voidaan tukea taitojen oppimista. Tarkastelukohderyhmäksi opinnäytetyöhön valittiin joukkuevoimistelu.

Opinnäytetyön tavoitteena oli koota kirjallisuudesta ja tutkimustiedosta opas, jota valmentajat voivat hyödyntää harjoitusten suunnittelussa. Tavoitteena, että lasten valmennuksessa treenit olisivat monipuolisia ja yksilöllistä kehitystä tukevia.

Opinnäytetyön teoreettinen tietoperusta sisältää joukkuevoimistelun lajikuvauksen, lapsen motorisen kehityksen, taitoharjoittelun ja monipuolisuuden määrittelyä ja teoriaa osana harjoittelua.

Tiedonhankintamenetelminä työssä hyödynnettiin kuvailevaa kirjallisuuskatsausta, ryhmäkeskusteluja ja havainnointia 8–10-vuotiaiden joukkuevoimistelun harjoituksista.

Toiminnallisen opinnäytetyön teoreettisen taustan ja kuvailevan kirjallisuuskatsauksen pohjalta muodostettiin selkeä opas valmentajille.

Oppaan keskeisenä teemana on monipuolisuuden lisääminen lasten voimisteluharjoituksiin ja se on jokaisen voimisteluvalmentajan vapaasti käytettävissä. Oppaan kuvissa voimistelevat EsTT:n lasten ryhmän telinevoimistelijoita, sillä oppaan harjoitteet eivät ole tarkoitettu vain joukkuevoimistelijoille vaan kaikille voimistelun parissa toimiville.

Voimistelu kiittää yhteistyöstä Venlaa, Tuulia sekä Laurean ammattikorkeakoulua, havainnointiryhmän lapsia joukkuevoimistelusta ja oppaan telinevoimistelun harrastajia.  Yhteistyöllä tutkittua tietoa ja virettä voimistelutoimintaan!

Haku