Hyppää sisältöön
Home » Uutiset » Miten vastuullinen valmentaja ja ohjaaja toimii?
15.04.2024

Miten vastuullinen valmentaja ja ohjaaja toimii?

”Vastuullinen valmentaja on tasapuolinen, reflektoiva ja kannustava kasvattaja”, toteaa Jyväskylän Naisvoimistelijoiden Elina Meklin, joka on seurassaan tehnyt vastuullisuusohjelmaa peilaten sitä lasten voimistelun linjaukseen. Hän on auttanut myös tämän artikkelin sisällössä.

Vastuullinen valmentaja tiedostaa, että lapsilla on oikeus turvalliseen harrastusympäristöön ilman painostusta, hyväksikäyttöä, syrjintää, häirintää tai väkivaltaa. Valmentaja huolehtii lapsen oikeudesta fyysiseen ja henkiseen koskemattomuuteen, kasvu- ja kehorauhaan. 

Alle on tarkemmin avattu, millä keinoilla mihinkin vastuualueeseen voi omalla toiminnallaan vaikuttaa.

Viisi asiaa vastuullisesti toimivasta valmentajasta

1) Kasvatuksellinen vastuu

Valmentajan tulee kasvattaa harrastajia liikunnalliseen elämään. Paljon harrastavilla lapsilla valmentaja huolehtii myös harrastajan riittävästä levosta.

Vastuullinen valmentaja huomioi lapsen kokonaisvaltaisesti ja ymmärtää kasvun ja kehityksen tunnuspiirteet. Valmentaja motivoi harrastajaa liikkumaan ja huomioi myös lapsen muun elämän salin ulkopuolella. Valmentaja kohtaa lapsen yksilönä ja mahdollistaa turvallisen ympäristön sekä ilon harrastuksessa, kuvailee Janita Karppinen Kellon Työväen urheilijoista.

Millaisilla keinoilla kasvatusvastuu toteutuu?

 • monipuolisella harjoittelulla treeneissä
 • yhteisten pelisääntöjen tekemisellä
 • ryhmäytymisharjoituksilla
 • kiusaamista kohdatessa valmentaja selvittää tilanteen asianosaisten kanssa ja pyytää tarvittaessa apua seuralta
 • urheilijan osallistamisella treenien suunnitteluun
 • kotitreenivinkkien jakamisella perheille
 • lepojaksojen ja lomien aikatauluttamisella kausisuunnitelmaan
 • reilun pelin periaatteilla urheilija oppii kannustamaan myös muita ja luomaan itse hyvää harjoitusilmapiiriä
 • kilpailuissa ja esityksissä valmentaja toimii esimerkillisesti ja kannustaa urheilijoita

2) Koulutuksellinen vastuu

Laadukasta valmennusta antaakseen vastuullinen valmentaja kouluttaa itseään. Näin valmentaja pystyy luomaan turvallisia harjoituksia eri ikätasoille. Suunnittelusta ja harjoittelun seurannasta tulee myös laadukkaampaa ammattitaitoisen valmentajan tekemänä.

Millaisilla keinoilla vastuu toteutuu?

 • opiskelemalla Voimisteluliiton koulutuksissa tai muissa liikunnan alan opinnoissa
 • aktiivisella osallistumisella ideapajoihin ja verkostojen toimintoihin
 • valmentajakollegoiden tuntien seuraamisella ja oman työn reflektoinnilla

3) Vastuu viestinnästä

Valmentaja on vastuussa joukkueen/ryhmän asioiden tiedottamisesta ja sopimisesta lasten, joukkueenjohtajien ja perheiden kanssa. Viestinnän tulee olla avointa ja hyvissä ajoin tehtyä. Hyvää ja vastuullista viestintää voi tehdä myös treeneissä – sanattomassa viestinnässä hyödynnetään mm. katsekontaktia. Yksilöiden tunteminen osoittaa valmentajalta kiinnostusta ja välittämistä urheilijoita kohtaan (esim. nimien ja lempiliikkeen opettelu).

Millaisilla keinoilla vastuu toteutuu?

 • ilmoita tärkeät päivämäärät jo kauden alussa mahdollisimman tarkasti
 • sovi työnjaosta joukkueenjohtajien/kollegoiden kanssa etukäteen
 • keskity viestinnässä ydinkohtiin, pyri selkeyteen ja löydä myös hyviä asioita viestittäväksi
 • ryhmän toiminnasta ulospäin viestiessä huomioi koko ryhmän toimintaa, ei vain menestyneiden lasten kilpailutuloksia korostavaa verkkoviestintää, vaan oppimista ja yhdessäoloa enemmän

4) Ympäristövastuu on nykypäivää

Vastuullinen valmentaja toimii esimerkkinä niin arjessa, kilpailumatkoilla kuin harjoituksissa. Lisäksi hän huolehtii harjoitusympäristön turvallisuudesta ja ilmoittaa havaitsemistaan riskeistä eteenpäin.

Millaisilla keinoilla vastuu toteutuu?

 • esimerkkinä toimiminen ja mahdollisuuksien mukaan esim. pyöräilemällä treeneihin autoilun sijaan tai käyttämällä julkisia kulkuneuvoja
 • ympäristöystävällisten valintojen tekeminen mm. pukujen ja välineiden kierrättämisessä yms.
 • rikkinäisistä välineistä, telineistä ja vaaroista eteenpäin ilmoittamalla

5) Urheilullinen vastuu

Valmentaja on vastuussa urheilijoidensa kehityksestä ja hyvinvoinnista. Tämä tarkoittaa tarpeen mukaan harjoitusten räätälöintiä, kehonhuoltoa sekä vammojen ennaltaehkäisyä.

Millaisilla keinoilla vastuu toteutuu?

 • turvallisten harjoitusten suunnittelulla
 • henkilökohtaisella kehityksen seurannalla ja konkreettisella palautteella
 • tukitoimien suunnittelulla
 • antidoping-toiminnalla ja koulutuksella

Yhteenvetona

Valmentajan vastuu on monitasoinen ja vaatii jatkuvaa kehittymistä ja tietoisuutta omasta roolista. Yhdessä seuratoimijoiden ja urheilijoiden kanssa luodaan turvallinen ja kannustava ympäristö, jossa jokainen voi kehittyä parhaalla mahdollisella tavalla.

Kun toimimme vastuullisesti ja turvallisuutta korostaen, voimme varmistaa, että jokainen voimistelija saa parhaan mahdollisen kokemuksen ja mahdollisuuden kehittyä omassa lajissaan.

Toiminnassa mukana olevien aikuisten ja kisojen katsojien tulee muistaa olevansa aina esimerkki ympärillä oleville nuorille ja lapsille. Omalla käytöksellä ja asenteella voimme inspiroida ja kannustaa muita toimimaan samalla tavalla. Muistetaan, että pienetkin teot voivat tehdä suuren eron. Ystävällinen sana, kannustava ele tai muuten osoitettu kunnioitus voi viedä lapsen pitkälle omalla harrastuksen polullaan.

Ja vielä muutama asia, joista lasten linjauksessa on nostettu esille. Onko nämä seurassasi tiedossa? 

 • Liikkuvuusharjoittelun tulee olla turvallista ja asennoissa painaminen on kiellettyä. Valmentajalla on velvollisuus korjata (virhe)asentoja koskettamalla, mutta avustamisen ja painamisen ero tulee tunnistaa toiminnassa.  
 • Alle kolmivuotiaiden lasten harrastustoiminnassa suositellaan vain perheliikuntatunteja lasten turvallisuuden takaamiseksi.
 • Yli kolmevuotiaiden tunneilla tulee samassa tilassa olla paikalla vähintään yksi täysi-ikäinen ohjaaja tai vastuuvanhempi, joka auttaa nuorta alaikäistä ohjaajaa kantamaan vastuuta hätätilanteissa esim. jos salin tiloissa syttyy tulipalo ja lasten kanssa joudutaan poistumaan hätäteitä pitkin ulos tai jos tiloihin tulee häiritsevästi käyttäytyvä esim. päihteiden alaisena oleva henkilö.

Suosittelemme, että jokaisen ryhmän vastuuohjaaja olisi täysi-ikäinen ja on kouluttautunut vähintään 1-tasolla sekä tehnyt Olympiakomitean vastuullisen valmentajan verkkokurssin ja Et ole yksin -verkkokoulutuksen.

”Haluamme myös liittona sitoutua omalla toiminnallamme edistämään omien harrastajien ja jäsenien sekä toimijoiden oikeutta turvalliseen ja vastuulliseen harrastusympäristöön ja siksi teemme niin vastuullisuustyötä, lajikulttuurin kehittämistä kuin lasten voimistelun linjaustyötä”, sanoo lasten liikunnan päällikkö Liisa Lappalainen.

”Hyvän ja turvallisen ilmapiirin ylläpitäminen on yhteinen vastuumme. Jokaisen toimihenkilön, harrastajan, valmentajan, seuratoimijan ja vanhempien tulee omalta osaltaan sitoutua tähän tavoitteeseen. Turvallisen ympäristön toteutuminen riippuu meistä! Me voimme yhdessä omilla teoillamme joko rakentaa tai rikkoa turvallisen ja kannustavan ympäristön. Tehdään viisaita valintoja.”

 

 

 

 

Lasten voimistelun linjaus

Linjaus kokonaisuudessaan sekä siitä kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia löydät verkkosivuiltamme. 

Lue lisää 

Haku