Hyppää sisältöön
Home » Uutiset » Meidän voimistelu -hanke vahvistaa lasten ja nuorten ohjaajien ja valmentajien osaamista
10.08.2022

Meidän voimistelu -hanke vahvistaa lasten ja nuorten ohjaajien ja valmentajien osaamista

Valmentaja halaa voimistelijoita

Voimisteluliitolle myönnettiin opetus- ja kulttuuriministeriön erikoistuki lasten ja nuorten ohjaajien ja valmentajien osaamisen kehittämiseen. Tuki kytkeytyy Suomen Valmentajien Meidän urheilu -hankkeeseen ja sen tavoitteena on varmistaa, että voimisteluseuroissa lasten ja nuorten toimintaa toteuttavat osaavat, innostuneet ja urheilijalähtöiset ohjaajat ja valmentajat, joiden toiminnassa näkyvät voimistelun arvot: yhdessä, vastuullisesti, sisukkaasti, kunnioittavasti. Omalla toiminnallaan ohjaajat ja valmentajat rakentavat lajikulttuuria, jossa jokainen lapsi ja nuori voi kokea olevansa arvokas juuri omana itsenään.

Hankkeen sisään rakentuu erilaisia, eri kohderyhmille suunnattuja toimenpiteitä, jotka jakaantuvat viiden eri osa-alueen alle:

  1. Tehostettu valmennuskulttuurin muutoksen levittäminen
  2. Ohjaajien ja valmentajien jatkokouluttautumisen tukeminen
  3. Ohjaajien ja valmentajien koulutustarjonnan laajentaminen ja kehittäminen toimintakulttuurin muutosten huomioimiseksi
  4. Koulutusmateriaalien päivittäminen ja käännättäminen
  5. Ohjaajien ja valmentajien arvostuksen nostaminen ja uusien ohjaajien ja valmentajien houkutteleminen mukaan toimintaan

Hankkeen toimenpiteet suuntautuvat voimisteluseuroissa toimiviin lasten ja nuorten ohjaajiin ja valmentajiin sekä osin myös seurajohtoon. Ensimmäisenä konkreettisena toimenpiteenä seurakentällä tulee näkymään Voimistelukoulu -koulutuksen maksuttomuus syksyn -22 ja kevään -23 aikana. Tällä toimenpiteellä tuetaan lasten ohjaajien ja valmentajien jatkokouluttautumista Voimisteluohjaajan startin jälkeen. Maksuttomuus koskee kaikkia liiton jäsenseurojen ohjaajia ja valmentajia liiton avoimissa koulutuksissa.

Hanke käynnistyy syksyllä ja se jatkuu vuoden 2023 loppuun asti. Avustus on suuruudeltaan 85 000 euroa. Hankkeeseen tullaan etsimään alkusyksyn aikana projektihenkilöä, jonka tehtävä on koordinoida hankkeen toimenpiteiden toteutumista.

Lisätiedot: kehitysjohtaja Heli Pekkala (etunimi.sukunimi@voimistelu.fi)

Haku