Hyppää sisältöön
Home » Uutiset » Liiton asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset
14.09.2021

Liiton asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset

Voimisteluliitto teetti jäsenseuroilleen touko-elokuun aikana asiakastyytyväisyyskyselyn, jonka tavoitteena oli koota palautetta liiton palveluista kaudelta syksy 2020 – kevät 2021. Kysely oli jatkoa vuosi sitten tehdylle laajemmalle kyselylle. Tällä kertaa vuorossa oli ns. seurantakysely eli palautetta pyydettiin vain isommista palvelukokonaisuuksista, ei yksittäisistä palveluista, lukuun ottamatta vastuullistyötä ja koronavuoden palveluita, joista ei kysytty viime vuoden kyselyssä.

Kyselyyn saatiin 55 vastausta, mikä on noin puolet vähemmän kuin vuosi sitten – kiitos kaikille kyselyyn vastanneille. Vastausprosentti jäi tällä kertaa siis melko pieneksi. Vastaajissa painottuivat jonkin verran Tähtiseurat, keskisuuret ja suuret seurat sekä seurat, joissa on hallinnollisia työntekijöitä. Vastauksia saatiin kaikilta maantieteellisiltä alueilta, sekä harraste- että kilpaseuroista ja kaikkien voimistelulajien parista.

Vastuullisuustyön ja liiton korona-ajan toimintojen lisäksi palveluja arvioitiin viidellä eri osa-alueella: seuratoiminnan kehittäminen, voimistelupalvelut (aikuisten liikunta, lasten ja nuorten liikunta, lajitoiminta sekä kilpailut ja tapahtumat), osaamisen kehittäminen, digitaaliset palvelut ja järjestelmät sekä viestintä ja markkinointi. Lisäksi pyydettiin kokonaisarviota liiton palveluista.

Asiakastyytyväisyyskysely on tarkoitus tehdä jatkossa vuosittain. Tavoitteena on, että liitto saa seuroilta säännöllisesti palautetta palveluistaan ja tuotteistaan, ja pystyy sitä kautta suuntamaan ja kehittämään palveluitaan yhä paremmin seurojen tarpeiden mukaisesti.

 

Asiakastyytyväisyyskyselyn yhteenveto

 

Vastuullisuustyön tukeen ja materiaaleihin ollaan tyytyväisiä

Vastuullisuustyön tukimateriaaleista parhaiten tunnetaan Laadukas lasten voimistelu -materiaalit, voimistelun eettiset periaatteet ja Terve voimistelija -materiaalit. Edellä mainitut saivat myös hyvät arvioinnit, samoin kuin voimistelun antidoping-ohjelma. Eniten kehitettävää nähtiin asiantuntijapalveluissa (neuvonta, sovitteluapu, kurinpito). Kokonaisuudessaan vastuullisuustyön tuen ja materiaalien kouluarvosana kipusi yli kahdeksikon.

 

Seuratoiminnan kehittämisen tukitarve vaihtelee 

Seuratoiminnan kehittäminen sai arvosanaksi 7,6. Avoimissa vastauksissa korostui voimisteluseurojen heterogeenisyys eli kiitoksen aiheet ja parannusehdotukset vaihtelivat. Kiitos saivat mm. Tähtiseura-auditoinnit ja seuraverkostojen tapaamiset. Useammassa vastauksessa toivottiin kohdennettuja palveluja pienille, vapaaehtoisvoimin johdetuille harrasteseuroille. Keväällä 2021 käynnistettyjä pienten seurojen kohtaamisia jatketaankin edelleen.

 

Lasten ja nuorten liikunnan palveluille hyvä arvosana, tapahtumat ja kilpailut haasteellisia korona-aikana

Voimistelupalvelujen alla kysyttiin palautetta aikuisten liikunnasta, lasten ja nuorten liikunnasta, lajitoiminnasta sekä tapahtumista ja kilpailuista. Eniten kiitosta saivat lasten ja nuorten liikunnan palvelut, joten voimistelun strategiseen valintaan tehdyt panostukset näkyvät jo. Lasten ja nuorten saadessa kouluarvosanaksi 8,2, kipusi aikuisten liikuntakin arvosanaan 7,6. 

Aikuisten liikunnan kanssa saman arvosanan sai lajitoiminta. Yhteisiä linjauksia toivottiin mm.  eri lajien kilpailujen järjestämiseen, ja tähän onkin tulossa parannusta jo tänä syksynä kilpailujen järjestämismaksujen selkeyttämisen muodossa. Korona-aika on vaikeuttanut erityisesti tapahtumien ja kilpailujen järjestämistä, ja viime vuoden kyselyssä kiitosta keränneessä osa-alueessa nähtiin nyt eniten kehittämistarpeita kouluarvosanan ollessa 7,5. Useassa vastauksessa kuitenkin kiiteltiin virtuaalikilpailumahdollisuutta. 

 

Osaamisen kehittämisen tilaisuudet laadukkaita

Useassa avoimessa vastauksessa kiiteltiin liiton järjestämien osaamisen kehittämisen tilaisuuksien laadukkuutta, ja kokonaisarvosana jäikin vain hitusen alle kahdeksan. Kiitosta sai myös koulutusten siirtäminen koronan aikana osittain etätilaisuuksiksi. Koulutuksia toivottiin kaikkien seurojen ulottuville kohtuuhintaan. Etäkoulutukset tulevatkin jäämään jossain määrin liiton tarjontaan epidemian hellitettyä. 

 

Digitaalisten palvelujen ja järjestelmien tarve vaihtelee 

Seuratoiminnan kehittämisen tapaan digitaalisten palvelun ja järjestelmien tarve vaihtelee suuresti. Osa-alue sai arvosanan 7,2. Etenkin jäsenrekisteriohjelman suhteen seurojen tarpeet vaihtelevat suuresti – sen minkä osa seuroista näki hyvänä ja toimivana palveluna, osa seuroista näki kehittämiskohteena. Kilpailujen järjestämisen tukena toimiva Kisanet keräsi sanallisissa palautteissa runsaasti kiitosta. 

Nettisivu-uudistus vastaa seurojen tarpeeseen

Viestinnän ja markkinoinnin osa-alueella eniten kehitystarpeita nähtiin avointen vastausten perusteella liiton nettisivuissa. Loppu vuodesta tulossa oleva liiton nettisivu-uudistus vastaa seurojen tarpeeseen ja selkeyttää valikoimaa liiton palveluvalikoimaa. Valmiit viestintä- ja markkinointimateriaalit ja liiton tiedotteet ja uutiskirjeet saivat positiivista palautetta. Viestinnän ja markkinoinnin palvelujen arvosana oli kyselyssä 7,8.

Korona-ajan palveluihin oltiin pääosin tyytyväisiä

Liiton korona-ajan palveluista parhaan arvosanan saivat liiton etäkokoukset. Yli kahdeksikon arvosanan saivat myös etäkoulutukset ja -tilaisuudet ohjaajille ja valmentajille sekä etäkoulutukset, verkostot ja webinaarit seurajohdolle. Näitä kaikkia on tarkoitus säilyttää liiton palveluvalikoimassa myös jatkossa. Eniten parannusta olisi toivottu etäharjoittelun tukeen. Koronavuoden palvelujen kokonaisarvosana oli 7,9.

 

Liiton palveluilla pääosin enemmän suosittelijoita kuin kriittisiä käyttäjiä

Kokonaisuudessaan seurat olivat kohtuullisen tyytyväisiä Voimisteluliiton palveluihin. NPS-luku (Net Promoter Score) eli suosittelijoiden ja kriittisten asiakkaiden suhdeluku oli liiton kokonaispalvelujen osalta 17. Suosittelijoita liiton palveluille oli siis jonkin verran enemmän kuin kriittisesti palveluihin suhtautuvia. Palvelujen osa-alueista parhaimman NPS-luvun saivat lasten ja nuorten liikunnan palvelut, vastuullisuustyön tuen tullessa hyvänä kakkosena. Matalimman NPS-luvun saivat digitaaliset palvelut ja järjestelmät. Myös tapahtumilla ja kilpailuilla oli hieman enemmän kriittisesti palveluihin suhtautuvia kuin suosittelijoita. Liiton kokonaispalvelujen NPS-luku kuitenkin parantui hieman viime vuodesta.

Haku