Hyppää sisältöön
Home » Uutiset » Liikettä koulupäiviin Liiku mun kaa:lla
26.01.2021

Liikettä koulupäiviin Liiku mun kaa:lla

Vertaisohjaajat ja opettajien tuki tärkeässä roolissa

OKM:n rahoittaman Liiku mun kaa-hankkeen tavoitteena on ollut lisätä liikuntaa koulupäiviin ja niiden yhteyteen. Koulupäivien liikunnallistamiseksi on hankkeen aikana koulutettu ympäri Suomea yhteensä 2590 oppilasta liikunnan vertaisohjaajiksi ja 1314 opettajaa ja opettajaopiskelijaa voimistelun matalan kynnyksen sisältöjen hyödyntämiseen koulupäivän aikaisessa liikunnassa. Lisäksi eri puolelle Suomea on koulutettu alueellisia kouluttajia voimisteluseuroihin sekä liikunnan aluejärjestöihin.

Toiminta on jäänyt elämään koulujen arkeen erilaisilla tavoilla. Kerättyjen palautteiden perusteella liikuntaideat ovat jääneet niin välituntiliikuntaan kuin liikuntatapahtumiinkin, ja innokkaimmat oppilaat ovat välituntiliikunnan lisäksi ohjanneet myös liikuntatunteja muille vuosiluokille muun muassa rope skipping-koulutuksen teemoilla. Keskeiseksi toiminnan jatkuvuuden ja pysyvyyden kannalta on osoittautunut koulun toimintaympäristöön sopivan sisällön lisäksi se, että koulu on osannut rekrytoida mukaan motivoituneita oppilaita ja toiminnan organisointia tukevan opettajan. Lisäksi keskeistä on ollut, että oppilaat ovat päässeet heti koulutuksen jälkeen hyödyntämään oppimaansa.

Työkaluja kouluarkeen

Hankkeessa on tuotettu yhdessä Koululiikuntaliiton kanssa opettajille voimistelunopetuksen tueksi tarkoitettu Temppusankarit-kokonaisuus, joka oli etenkin etäkoulun aikana kovassa käytössä Välkkäritreenien ohella. Koululiikunnassa hyödynnettäviä sisältöjä sekä esimerkiksi toiminnallisen opetuksen vinkkejä on tuotettu myös mm. rope skippingiin, Dance 4 Funiin sekä varhaiskasvatukseen kohdistuvaan kepparitanssiin. Positiivisia kokemuksia seura-kouluyhteistyön vahvistamisesta saatiin myös kouluyhteistyötuen kautta, sillä tuen avulla seurojen hankkimat voimisteluvälineet saatiin myös koulujen liikuntatunneilla aktiiviseen käyttöön ja opettajien valmiuksia hyödyntää välineistöä parannettua koulutusten ja opetusvideoiden avulla.

Yhdenvertaisuutta ja osallistumismahdollisuuksia

Hankkeen avulla on myös tuettu lasten ja nuorten kanssa toimivien kasvatusalan ammattilaisten sekä voimisteluseuroissa toimivien valmentajien ja ohjaajien valmiuksia huomioida lasten erilaiset tuen tarpeet esimerkiksi keskittymiseen ja toiminnanohjaukseen liittyvissä haasteissa. Tarve saada työkaluja tämän tyyppiseen tukeen nousi seurakentältä, ja pilotoinnissa parhaillaan oleva harrastamisen Suomen malli on nostanut vielä selkeämmin esiin sen, että seuroissa toimivat valmentajat ja ohjaajat tarvitsevat konkreettisia työkaluja kaikenlaisten lasten ja nuorten kohtaamiseen ja osallistumisen tukemiseen. Harrastusmahdollisuuksien tarjoaminen kouluissa matalalla kynnyksellä hyvin heterogeeniselle ryhmälle vaatii ohjaajalta ja valmentajalta paitsi lajiosaamista, myös vahvoja pedagogisia valmiuksia, jotta tarjottu toiminta on mielekästä. Hankkeessa on lähdetty luomaan pohjaa tälle moninaisuuden huomioimiselle tuottamalla koulutus Energisten lasten ohjaajille sekä Energiset liikkujat – vinkkivideot, joihin on koottu käytännön keinoja keskittymisen ja toiminnanohjauksen tukemiseen.

Koulupäivien liikunnallistaminen edellyttää kaikkien osapuolien tiivistä yhteistyötä ja ennen kaikkea tahtotilaa muuttaa nykytilannetta. Valitseva korona-tilanne asettaa koulupäivien liikunnallistamiselle omat haasteensa, mutta osittain juuri senkin vuoksi yhdenvertaiset mahdollisuudet liikunnallisen elämäntavan omaksumiselle ja liikunnan ilon löytämiselle on vielä entistäkin tärkeämpää. 

Haku