Hyppää sisältöön
Home » Uutiset » Lasten voimistelun linjaus vahvistaa lapsen oikeuksien toteutumista voimistelussa
12.09.2023

Lasten voimistelun linjaus vahvistaa lapsen oikeuksien toteutumista voimistelussa

Linjaus pitää sisällä Voimisteluliiton jäsenseuroja velvoittavia toimintalinjauksia sekä suosituksia ja ohjeistuksia voimistelun parissa toimiville. Linjaus astuu voimaan 1.1.2024. Linjaus on osa voimistelun vastuullisuustyötä.  

Lasten voimistelun linjauksen tarkoituksena on tuoda lapsen oikeudet vahvemmin voimistelun arkeen. Linjaus ohjaa kaikkia Voimisteluliiton jäsenseurojen alle 12-vuotiaiden toimintaa sekä antaa suosituksia myös nuorten (13–17 v) harrastamisen toteuttamiseen.

Linjauksessa on hyödynnetty Pohjoismaisten voimisteluliittojen osaamista, Ihmisoikeusliiton asiantuntijuutta sekä sidosryhmien osaamista muun muassa Olympiakomiteasta, Itä-Suomen yliopistosta, Syömishäiriöliitosta, Urhean asiantuntijatiimistä, Paralympiakomiteasta, Mieli ry:stä ja Väestöliitosta. 

Linjaus on konkreettinen tuki erityisesti seuroille ja harrastuksen parissa toimiville aikuisille, valmentajille, ohjaajille sekä tanssinopettajille.   

Linjaus kokoaa yhteen monia seuroissa jo olevia toimivia käytänteitä.  

”Seuroissa on tehty paljon hyvää työtä, ja linjaus auttaa seuroja viemään lapsen oikeuksia tiiviimmin arkeensa. Linjauksen avulla pyrimme myös huomioimaan kestävän kehityksen ja tarjoamaan tasavertaisemmat mahdollisuudet harrastaa, linjaus esimerkiksi pyrkii vaikuttamaan harrastuksen kustannuksiin”, sanoo toiminnanjohtaja Maria Laakso.  

Lasten voimistelun linjauksessa on kolmentasoisia asioita. Linjauksilla Voimisteluliitto linjaa ja velvoittaa jäsenseuroja ja niiden toimijoita ja toimintaa. Suosituksilla Voimisteluliitto suosittelee seuroja ja toiminnassa mukana olevia huomioimaan tietynlaista toimintaa. Ohjeistuksilla liitto ohjeistaa seuroja ja toiminnassa mukana olevia tarkastelemaan omaa toimintaansa.  

Lapsen hyvinvointi kilpailumenestystä tärkeämpää 

Laadukkaan lasten voimistelun edellytyksenä on lapsilähtöinen ohjaus ja valmennus. Lapsilähtöisyys turvataan seuraavilla viidellä pääkohdalla.    

  1. Luomme turvallisen harjoitusilmapiirin ja toimintaympäristön.  
  2. Tarjoamme osallisuuden ja vaikuttamisen mahdollisuuksia lapsille.  
  3. Edistämme lasten liikunnan iloa ja mielekkyyttä sekä vahvistamme autonomiaa ja pitkän aikavälin kehittymistä (liikunnalliseen elämäntapaan kasvaminen).  
  4. Mahdollistamme monipuolisen ja leikkisän lasten urheilukulttuurin.  
  5. Huomioimme lasten kasvun, kehityksen, terveyden ja hyvinvoinnin lajikulttuurissamme -tavoitteena hyvinvoivat ja itseensä uskovat harrastajat. Lapsen hyvinvoinnin ja terveyden tulee aina olla kilpailumenestystä tärkeämpää.  

Velvoittavat linjaukset 

Velvoittavana asiana linjataan esimerkiksi, että lapset voivat osallistua ulkomaan kilpailuihin, tapahtumiin ja leireille aikaisintaan sinä vuonna, kun he täyttävät 10 vuotta. Ikäraja on tarkoitus nostaa 12 vuoteen 1.1.2026 alkaen.  

Esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa ikäraja ulkomaan kisa- ja tapahtumamatkoille voimistelussa on jo ollut 12 vuotta.  

Lasten voimistelun linjaus sisältää myös paljon erilaisia suosituksia, jotka auttavat seuroja kehittämään omaa toimintaansa, muun muassa panostamaan osaamisen kehittämiseen ja kestävään kehitykseen sekä siihen, että harrastus koetaan turvalliseksi.  

Linjauksen vaikutus kustannuksiin 

Linjausten kautta pyritään vaikuttamaan myös voimisteluharrastuksen kustannuksiin: suositaan lähialueen kilpailuja ja kisapukujen kierrättämistä sekä rajataan puvun hinta maksimissaan 150 euroon. Ikäraja ulkomaan tapahtumiin nousee, mikä vaikuttaa myös 6–7-vuotiaiden harjoitusmääriin ja sitä kautta kustannuksiin.  

Linjaus suosittaa seuroja järjestämään matalan kynnyksen toimintaa, johon alueen lapsilla on mahdollisuuksia osallistua. Lisäksi seurojen olisi hyvä tunnistaa alueellaan taloudellista avustusta tarjoavia tahoja, ja viestiä niistä perheille. 

Linjaus astuu voimaan vuoden 2024 alusta 

Voimisteluliiton hallitus hyväksyi Lasten voimistelun linjauksen kokouksessaan 3.9.2023.   

Linjaus astuu voimaan 1.1.2024, mutta Voimisteluliitto suosittelee syksyn 2023 aikana linjaukseen tutustumista ja toiminnan kehittämistä linjauksen suunnassa.   

Lasten voimistelun linjaus löytyy kokonaisuudessaan täältä.

 

Lisätietoja 

Linjauksen sisältö:  

Lasten liikunnan päällikkö 
Liisa Lappalainen 
liisa.lappalainen@voimistelu.fi
puh. 050 587 9052 

 

Voimistelun vastuullisuustyö: 

Toiminnanjohtaja
Maria Laakso
Maria.laakso@voimistelu.fi 
puh. 050 562 6226 

Haku