Hyppää sisältöön
Home » Uutiset » Lasten voimistelun linjaus on voimassa – mitä seuraavaksi?
15.01.2024

Lasten voimistelun linjaus on voimassa – mitä seuraavaksi?

Lasten voimistelun linjaus astui voimaan 1.1.2024. Linjauksen tavoitteena on, että harrastus tuottaisi lapsille iloa ja positiivisia kokemuksia. Tässä jutussa on vinkkejä, mihin asioihin voitte seurassanne tarttua.   

Lasten voimistelun linjaus on kehittyvä asiakirja, joka ohjaa arkeamme niin Voimisteluliitossa, seuroissa kuin saleilla.

Linjaus on dokumentti, joka auttaa jokaista voimistelun parissa toimivaa tekemään valintoja kohti lapsilähtöisempää valmennuskulttuuria. Linjauksen päämääränä on vahvistaa lapsen oikeuksien toteutumista. Sen avulla harrastaminen tukee lapsen kokonaishyvinvointia painottamalla laadukkaan lapsuusvaiheen merkitystä koko elämän kulussa. 

Miten linjausta viedään arkeen vuoden aikana?

Jatkossa julkaisemme kuukausittain uutisia linjauksen eri osista, jolloin seurat voivat myös ottaa asioita vaiheittain tarkasteluun.  Viikoittain nostamme myös laadukkaan lasten ohjauksen Instagram-tilillä aiheita linjauksen sisällöistä.

Toiveenamme on, että lasten voimistelun linjaus ei jää kirjoitelmaksi nettisivuille, vaan on kehittyvä asiakirja, joka ohjaa arkeamme niin Voimisteluliitossa, seuroissa kuin saleilla.

Linjausta käsitellään myös Voimisteluliiton eri tilaisuuksissa kuten

 • seuratoimijoiden aamukahveilla
 • Kisat kuntoon-webinaarissa (2.2.)
 • osana erilaisia koulutuksia
 • luottamusryhmien kick off -tapahtumassa (13.1.)
 • harrastevoimistelun verkostopäivässä 23.3. Helsingissä sekä
 • muun muassa lajien leiritoiminnan yhteydessä pidettävissä valmentajien tapaamisissa.

Lajien kehittämisryhmät tarkastelevat oman lajin toimintaa ja tekevät tarvittavia muutoksia kevään aikana ja tiedottavat mahdollisista muutoksista mm. kilpailujen suhteen ennen seuraavan lisenssikauden alkua.

Tiedotamme säännöllisesti, miten linjaustyö etenee ja millaisia tilaisuuksia aiheen tiimoilta on vuoden aikana.

Mihin toimiin seuran kannattaa ensimmäisenä tarttua?

Linjauksessa on ohjeistettu muun muassa seuran vastuista, joihin osaan kannattaa tarttua nyt heti kauden alussa.

Tarkistuslista:

 • Onko seurassa vastuuhenkilö, joka perehtyy lasten voimistelun linjaukseen ja huolehtii, että asioita käsitellään myös seuran hallituksessa, toiminnan suunnittelussa tai uutta seuran strategiaa rakennettaessa? Miten varmistutte asiassa ajan tasalla pysymisen?
 • Onko seurassa tarkistettu uusien tammikuussa aloittavien ohjaajien rikosrekisteriotteet?
 • Onko seura tiedottanut selkeästi, miten uudet harrastajat ja perheet löytävät harrastuspaikoille? Ja onko aloitusinfoa riittävästi näkyvillä?
 • Onko jokaisella salilla täysi-ikäinen aikuinen paikalla lasten tuntien aikana? Jos ohjaaja on alaikäinen, kuka lasten huoltajista tai seuran muusta väestä voisi toimia salin turvallisuusvastaavana?
 • Onko jokaisella salilla tarvittavat ensiapuvälineet valmiina sekä tietääkö jokainen ohjaaja, mistä huoltajien yhteystiedot löytyvät tarvittaessa?
 • Onko seuran verkkosivuille yhteystiedot, keneen otetaan yhteyttä, jos lapsi on kokenut turvattomuutta tunneilla tai keneen ohjaaja voi olla yhteydessä, jos kokee tulleensa häirityksi työssään?
 • Onko mahdolliset kuvauslupa asiat kunnossa ja tiedossa kaikilla asianosaisilla esim. jos ryhmien vastuuvanhemmissa tehtävät vaihtuvat, niin onko tiedonsiirto hoidettu asianmukaisesti?

Tsemppiä kaikille toimintakauden alkuun ja kiitos kaikille työhön osallistuneille.

Kiitollisuudella suhtaudumme kaikkiin linjauksen tekoon osallistuneihin, myös kriittistä palautteita antaneihin. Työ on vaatinut asioiden tarkastelua ennakkoluulottomasti ja arjen kriittistäkin reflektointia. Voisi sanoa, että on ollut aikamoinen vuosi 2023 ja matka. Työ ei ole maalissa, vaan nyt ollaan yhteisellä matkalla eteenpäin.

Liisa Lappalainen

Taustaa lasten voimistelun linjauksesta

Voimistelun lajikulttuuri on elänyt murrosvaihetta viimeiset vuodet. Vanhan ajan vaativan, kurinalaisen ja valmentajajohtoisen valmennuksen tilalle on noussut uudenlaiset tarpeet toteuttaa valmennusta. Ihmisläheisyys, urheilijalähtöisyys ja vuorovaikutuksen suurempi merkitys on noussut keskusteluun viimeisten vuosien aikana yhä useammin.

Lasten kohdalla tarpeet lapsen oikeuksien paremmasta huomioimisesta ovat nousseet esille mm. valmennuskulttuurikyselyissä. Lisäksi osallisuuden mahdollistava arki ja yhteistyön rooli on korostunut. Paljon on ollut jo hyvää ja toimivaa, mutta koko yhteiskunnan suuremmat muutokset ovat vauhdittaneet työtä ja osallistumiset kansainväliseen urheilun ihmisoikeustyöhön, Älä riko urheilua -kampanjaan ja Olympiakomitean vastuullisuustyöhön, Et ole yksin ja Nuori mieli urheilussa -toimintaan ovat antaneet sysäyksen lajin omalle kehittämistyön tarpeelle.

”Huomasimme lajikulttuurin muutostyön edetessä, etteivät lapsen oikeudet ole toteutuneet täysimääräisesti, eivätkä voimistelijat ole aina tienneet omista oikeuksistaan tai ohjaajat ja valmentajat velvollisuuksistaan.”

Lapsilähtöisyys turvataan seuraavilla viidellä pääkohdalla

 1. Luomme turvallisen harjoitusilmapiirin ja toimintaympäristön.
 2. Tarjoamme osallisuuden ja vaikuttamisen mahdollisuuksia lapsille.
 3. Edistämme lasten liikunnan iloa ja mielekkyyttä sekä vahvistamme autonomiaa ja pitkän aikavälin kehittymistä eli kasvatamme harrastajia liikunnalliseen elämäntapaan.
 4. Mahdollistamme monipuolisen ja leikkisän lasten urheilukulttuurin.
 5. Huomioimme lasten kasvun, kehityksen, terveyden ja hyvinvoinnin lajikulttuurissamme. Tavoitteena on hyvinvoivat ja itseensä uskovat harrastajat. Lapsen hyvinvoinnin ja terveyden tulee aina olla kilpailumenestystä tärkeämpää. 

 

Lasten voimistelun linjaus

Linjaus kokonaisuudessaan sekä siitä kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia löydät verkkosivuiltamme. 

Lue lisää 

Haku