Hyppää sisältöön
Home » Uutiset » LAR tiedottaa 05/2024
30.05.2024

LAR tiedottaa 05/2024

Joukkue piirissä

LAR tiedottaa 05/2024 

 Muutoksia ikärajoihin tulossa 1.1.2025 alkaen.  

Ikäpoikkeamia tullaan laajentamaan lasten sarjoissa sekä kilpasarjoissa. Harrastesarjoissa ikärajat tullaan muuttamaan suosituksiksi, jotta jokaisella olisi mahdollisuus harrastaa. SM-sarjat noudattavat jatkossakin nykyisiä ikärajasääntöjä johtuen kansainvälisistä säännöistä. Muutoksien astuessa voimaan poikkeuslupahakemuksia ei ole enää mahdollista tehdä.  Syksy 2024 kilpaillaan nykyisten ikärajasääntöjen mukaan. 

Sarja 

Ikäpoikkeama 1.1.2025 alkaen 

Poikkeuslupa 

8–10 v. 

Ikäpoikkeamia laajennetaan.  

Kaksi voimistelijaa yhdellä vuodella ja yksi voimistelija kahteen vuoteen asti voi ylittää tai alittaa.  

 

Huom! Lasten voimistelun linjaus rajaa kilpailemisen aloittamisen 7 ikävuoteen, eli 8–10 osalta 2 vuoden ikäpoikkeama koskee vain ylittäjiä. 

Sarjaan ei myönnetä poikkeuslupia 

 

10–12 v. 

Ikäpoikkeamia laajennetaan. 

kaksi voimistelijaa yhdellä vuodella ja yksi voimistelija kahteen vuoteen asti voi ylittää tai alittaa.  

 

Huom! Kansainvälisiin kilpailuihin osallistuvat joukkueet, kansainvälisissä säännöissä ikäpoikkeama on suppeampi.  

Sarjaan ei myönnetä poikkeuslupia 

 

SM 1214 v. 

SM nuoret 

SM naiset 

Lyhytohjelmasarjat 

Nykyiset ikärajat.   

Kaksi voimistelijaa voi yhdellä vuodella ylittää tai alittaa.  

Kansainvälisten sääntöjen ohjaamana. 

Sarjaan ei myönnetä poikkeuslupia 

Kilpasarjat yli 12 v. 

Ikärajapoikkeamia laajennetaan. 

Kaksi voimistelijaa yhdellä vuodella ja yksi voimistelija kahteen vuoteen asti voi ylittää tai alittaa.  

Sarjaan ei myönnetä poikkeuslupia 

Harrastesarjat yli 12 v. 

Sarjassa ikärajat muutetaan suosituksiksi.  

Vähintään 50 % joukkueesta tulee olla oikean ikäisiä sarjaan.  

Sarjaan ei myönnetä poikkeuslupia 

 

10–12 v. valmisvapaan osat päivittyvät syksylle 2024 

1012 v.  valmisvapaan ohjelma tehdään nykyisenä koreografian mukaan, muutoksia tulee ainoastaan teknisten osien osalta. Teknisiä osia päivitetään vastaamaa nuorten ja naisten kansainvälisiä sääntöjä. Puolisuudet menevät parillisen vuoden koreografian suuntien mukaan. Suorituksen tuomarointi liitetään osaksi sarjan arviointia ja pisteenlaskua yhtenäistetään muiden sarjojen kaltaiseksi tuomaroinnin helpottamiseksi.   

Uudet tekniset osat julkaistaan kesäkuussa 2024. Lisäksi elokuussa pidetään infotilaisuus joukkueille sekä tuomareille. Infotilaisuuden ajankohta julkaistaan kesäkuussa osien kanssa. 

Lyhytohjelmasarjojen valintamenettelyitä päivitettiin syksyn kilpailuiden osalta.  

Lyhytohjelmasarjojen paikkojen lisähakua varten LAR täydensi sarjan valintamenettelyitä. Valintamenettelyt tullaan päivittämään kesäkuun aikana kansainvälisten kilpailuiden valintamenettelyihin.  

  1. Mikäli valintakilpailun jälkeen paikkoja jää käyttämättä, WC4 ja MM-kisan yhteydessä oleviin lyhytohjelmakilpailuihin voidaan valita lisää joukkueita: seuraavilla tavoilla.
  2. A) Toisen valintakilpailun tulosten perusteella (MM-kilpailun yhteydessä oleva B-kategorian kilpailu)  
  3. B) Hakulomakkeella 3. hakukierroksen yhteydessä (WC4 yhteydessä oleva B-kategorian kilpailu, haut 18.8. mennessä)
  4. C) Mikäli edelleen jää vapaita paikkoja, LAR voi täydentää valintoja toisen valintakilpailun tulosten  
  5. Säilyttääkseen jo saavutetun kansainvälisen kilpailupaikan, joukkueen kokoonpanosta tulee 50 % säilyä samana.

 

Syksyn välinemestaruuskilpailuiden finaalissa testataan uutta suoritusjärjestyksen arvontatapaa. 

 

Välinemestaruuskilpailuissa syksyllä 2024 kilpasarjojen sekä SM 12-14 v. sarjojen finaalit tullaan arpomaan aiemmasta poikkeavalla tavalla. Finaalissa sarjan kärki kilpailee sarjan lopussa arvotuilla suorituspaikoilla. Myös muut finaalin kilpailupaikat arvotaan. Ohjeet finaalin suoritusjärjestyksen arpomiseen tullaan päivittämään kilpailuiden järjestämisohjeisiin elokuun aikana.  

Alkukilpailuiden suoritusjärjestysmenettelyihin ei tule muutoksia nykyiseen.  

 

Keskusteluasiat: 

  • Voimisteluliiton strategiatyöstö 
  • Käytiin läpi kuulumiset ja ehdotukset joukkuevoimistelun kilpailutiimiltä. 
  • Perustettiin työryhmä päivittämään joukkuevoimistelun urapolkua vastaamaan lasten linjausta. 

Kuva: Jukka Hämeenniemi

Haku