Hyppää sisältöön
Home » Uutiset » Lapset Liikkelle -seminaari: katsaus tulevaisuuteen ja kehitystoimiin
11.06.2022

Lapset Liikkelle -seminaari: katsaus tulevaisuuteen ja kehitystoimiin

Maailma ja yhteiskunta ovat monenlaisten murroksien keskellä ja edessä, minkä takia meidän täytyy muuttaa nykyisiä toimintatapojamme sekä käsityksiämme ja näkemyksiämme monista asioista toimivamman, terveemmän ja kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi esimerkiksi liikunnan osalta. Joudumme opettelemaan asioita uudelleen, rikkomaan konventioita. Jokainen meistä on tulevaisuuden arkkitehti.

Nämä olivat torstaina 9.6. Lapset liikkeelle -seminaarissa vierailleen tulevaisuustutkija Ilkka Halavan esitelmän ”Uusi uljaampi tulevaisuus” pääviestejä.

Halavan mukaan liikunnallista tulevaisuutta voidaan edistää muun muassa hyödyntämällä digitaalisia apuvälineitä, helpottamalla valinnan vaikeutta esimerkiksi lisäämällä kattavia lajikokeiluja ja tuomalla liikuntatilat yhä näkyvämmiksi arjessa kaupunkisuunnittelun avulla. Monialaisuus ja luovuus ovat siis erittäin tärkeitä voimavaroja. Motivaation ja hyvinvoinnin tukemiseksi tarvitsemme enemmän aitoa yhdessä oloa ja terveellistä tavoitteellisuutta, joita voidaan edistää esimerkiksi pienemmillä urheilutapahtumilla, ehdottaa Halava.

Vaikka asia koskee koko kansakuntaa, vanhempien rooli on erityisen tärkeä, korostaa Halava. Lasten kasvatuksessa ja heidän ympäristöjensä suunnittelussa on huomioitava se, että heillä on erilaisia tarpeita ja toiveita kuin heidän vanhemmillaan ja isovanhemmillaan. On myös oltava tarkkana sen suhteen, millaisia käsityksiä, ajatuksia ja asioita lasten maailmaan ja lapsiin istutetaan. Jos vanhempi esimerkiksi näkee liikunnan vain ”mausteena”, kuten Halava kuvaa, lapsi omaksuu tämän suhtautumistavan eikä liikuntaan synny syvällisempää, identiteettiin pohjautuvaa suhdetta. Tällöin suhde liikuntaan ja yleisesti harrastamiseen voi heiketä.

Suomessa tehdään jo paljon töitä lasten liikunnallisuuden ja harrastamisen ylläpitämisen ja kehittämisen eteen. Tämä on merkki tulevaisuudenuskosta, joka Halavan mukaan johtaa optimismin kautta lasten, nuorten ja yhteiskunnan resilienssiin. Lapset liikkeelle -seminaarissa kuultiin viidestä eri hankkeesta ja toimesta, joiden avulla edistetään liikunnan ja harrastamisen yhdenvertaisuutta, monipuolisuutta ja määrää eri kaupungeissa.

Miina Mäkinen esitteli Tampereen kaupungin Lupa liikkua, lupa harrastaa -toimintaa. Muun muassa koulujen arjen aktiivisuutta lisäämällä, maksuttomalla Lupa harrastaa -harrastustoiminnalla ja Lupa Liikkua -lajikokeiluilla tuetaan lasten ja nuorten hyvinvointia. Tiina Hakio vieraili Lempäälästä kertomassa Harrastava koululainen -hankkeesta, jonka tarkoituksena on tarjota jokaiselle 1.–9.-luokkalaiselle mahdollisuus harrastukseen. Harrastukset koskevat liikuntaa ja urheilua, taidetta ja kulttuuria, nuorisalaa, tiedettä, luontoa ja kädentaitoja. Harrastaminen tapahtuu koulupäivän yhteydessä ja se on maksutonta, mikä tekee toiminnasta helposti lähestyttävää.

Anne Tarpio ja Mia-Marja Kuusela Seinäjoen Voimistelijoista kertoivat Voimisteluliiton hankkeesta nimeltä Erityistä Voimaa. Hankkeen tavoitteena on esimerkiksi parantaa maahanmuuttajataustaisten perheiden kotoutumista sekä tukea heidän ja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten vuorovaikutustaitoja. Toimintaperiaatteena on voimisteluseurojen alueellisen toiminnan tukeminen laajentamalla avoimien ja saavutettavien harrastusmahdollisuuksien tarjontaa. Erityisen tärkeää on yhteistyö eri urheiluseurojen kanssa.

Kati Siitari luennoi Jyväskylän kaupungin Hyppää ja Hymyile -lajikokeiluista. Hyppää ja Hymyile -toiminta on suunnattu erityistä tukea tarvitseville noin alakouluikäisille lapsille. Toiminnan tavoitteena on muun muassa madaltaa kynnystä kokeilla eri lajeja ja tukea lapsen mahdollista siirtymistä tavalliseen tai soveltavaan liikuntaryhmään. Lajikokeilut toteutetaan tiiviissä yhteistyössä opiskelijoiden ja seurojen kanssa.

Espoon liikuntajohtaja Martti Merra esitteli Leiki ja liiku -konseptia. Merran mukaan ”jokaisella on oikeus olla mahdollisuus”. Leiki ja liiku -konsepti nojaa osittain tähän periaatteeseen. Konseptin tavoitteena on lasten liikunnan lisääminen. Tähän pyritään esimerkiksi tarjoamalla opetussuunnitelmaa monipuolisempaa liikuntaa, lapsilähtöisyydellä sekä kaupungin ja urheiluseurojen yhteistyöllä. Keskiössä on hauskuus ja ilo.

Lapset liikkeelle -seminaarissa korostui lapsilähtöisyyden, yhteistyön, vastuunkannon ja ilon tärkeys. Kehitetään lasten liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia näihin asioihin tukeutuen, jotta lapset liikkuisivat tulevaisuudessakin!

Teksti ja kuva: Ida Seluska

Haku