Hyppää sisältöön
Home » Uutiset » Lapsen oikeudet ja turvallisuus voimistelussa
11.11.2022

Lapsen oikeudet ja turvallisuus voimistelussa

lapsi tasapainoilee palikoilla

Ensi viikolla viikolla 14.–20.11. vietetään lapsen oikeuksien viikkoa, jonka teemana on lapsen oikeus turvallisuuteen. On tärkeää, että lapset, vanhemmat ja ohjaajat sekä valmentajat tietävät ja tuntevat lapsen oikeudet. Nyt onkin hyvä hetki miettiä, miten jokainen meistä voi omalla toiminnallaan edistää noiden oikeuksien toteutumista sekä tuoda aihetta esille urheilumaailmassa, saleilla ja arkitoiminnassa.

Turvallisuus voimistelussa

Voimistelusalilla turvattomuutta voi kokea, jos joutuu kohtamaan kiusaamista tai näkee, kun toisia kiusataan. Digimaailman haasteet, tapaturmat, valmentajan ja vanhempien väliset riidat ja perheen taloudelliset huolet voivat vaikuttaa myös lapsen harrastamiseen ja turvallisuuden tunteeseen. Jos lapsi ei voi olla rauhassa lapsi, voi turvattomuus ilmetä esimerkiksi unettomuutena, levottomuutena, ahdistuksena tai jatkuvana päänsärkynä. Turvallisuuden kokemus on tunne. Ja lapselle se on aina tosi.

Turvallisuuden tunne on lapsen hyvinvoinnin edellytys.  Se rakentuu seuraavanlaisista palasista:

  • fyysinen koskemattomuus
  • oikeus yksityisyyteen
  • mahdollisuus tulla kuulluksi
  • mahdollisuus osallistua ja saada apua
  • mahdollisuus ilmaista tunteita turvallisella tavalla
  • saada kasvurauha

Vanhemmilla ja huoltajilla on päävastuu lapsensa kasvatuksesta ja kehityksestä. Mutta jotta lapsi voi kasvaa turvallisessa ja virikkeellisessä ympäristössä, kuuluu lapsen kasvatusvastuuta myös koulun opettajille ja harrastusten ohjaajille ja valmentajille. Lapsen kasvatukseen osallistuvat aikuiset eivät saa alistaa lasta, kurittaa häntä ruumiillisesti eivätkä kohdella muullakaan tavoin loukkaavasti.

Harrastuksessa ohjaajien ja valmentajien on turvatta lapsen kasvurauha ja kannettava siitä osaltaan vastuu. Heidän on erityisen tärkeää kuunnella lasten ja nuorten ajatuksia ja tukea heitä mahdollisuuksien mukaan. Valmentajan tulee myös opastaa, että lapset tuntevat oikeutensa ja tietävät turvataidoista. Ja varmistaa, että isommat kouluikäiset harrastajat osaavat toimia turvallisesti myös digimaailmassa. Digiturvataitojen oppiminen auttaa lapsia toimimaan turvallisemmin verkossa. He ymmärtävät, että kiusaamista voi tapahtua myös WhatsApp ryhmien sisällä, he ymmärtävät, että voivat kieltäytyä somenäkyvyydestä ryhmän sivulla sekä osaavat tulla kertomaan aikuiselle, jos vastaan tulee jotain epämiellyttävää.

Mikä lapsen oikeuksien sopimus?

Lapsen oikeuksien sopimus on lapsia koskeva ihmisoikeuksien sopimus, johon lähes kaikki maailman maat ovat sitoutuneet. Sopimus sisältää kansalaisia sitovia säädöksiä siitä, miten lapsia tulee kohdella ja miten heistä tulee huolehtia.

Lapsen oikeudet eivät ole valinnaisia, eikä niitä voida ottaa pois keneltäkään lapselta.

Voimisteluliiton tavoitteena on edistää lasten oikeuksien toteutumista lasten harrastusarjessa sekä varsinkin kilpa- ja huippu-urheilussa sekä lisätä lasten arvostusta lajissa, joka aloitetaan jo hyvin varhain, usein jo perheliikuntaiässä.

Me herätämme keskustelua mm. @laadukaslastenohjaus-Instagramtilillä  koulutuksissa ja muissa foorumeissa lasten hyvinvointiin vaikuttavista asioista. Keskitymme korostamaan mm. seuraavia asioita:

  • jokaisella lapsella on oikeus kehittymiseen ja kasvuun omassa ajassa, ja valmennuksessa on huomioitava lapsen kasvurauha
  • jokaisella lapsella on oikeus osallistua ja sanoa mielipiteensä. Lasten harrastamisessa on kyse heidän harrastuksestaan ja siksi lasten kuuleminen on ensiarvoisen tärkeää.
  • Lapsia ei saa syrjiä, vaan kaikkia tulee kohdella tasa-arvoisesti – valmentajan vastuulla on yhdenvertainen kohteleminen
  • lapsen etu tulee huomioida myös urheilussa. Lapsi ei ole pienoisaikuinen, vaikka olisi taitava, lahjakas ja matkalla huippu-urheilijaksi, siksi on syytä päätöksiä tehdessä harkita päätös aina lapsen edun mukaisesti.

Laadukkaan lasten voimistelun ja voimistelukoulun missio lapsen oikeuksien näkökulmasta on parantaa tapaa, jolla lapsia kohdellaan urheilun parissa. Liian aikainen ja kova kilpailu voi vähentää lapsen motivaatiota ja tehdä harrastamisesta suorittamista siitä nauttimisen sijaan.

Visiona on laadukas harrastus, jossa lapsi voi kehittyä omaan potentiaaliinsa ja elää aktiivista lapsuutta oppien liikunnallisen elämäntavan.

Hyvää lapsen oikeuksien viikkoa!

Osallistu lasten oikeuksien viikkoon

Jokainen meistä voi edistää lasten oikeuksien toteutumista urheilussa. Lataa käyttöösi teemaviikon materiaalit ja jaa somessa omia ajatuksiasi ja vinkkejäsi siitä, miten lasten oikeuksia voi edistää urheilussa. Voit myös juhlistaa lapsen oikeuksien päivää sunnuntaina 20.11.2022.

Mitä teidän voimisteluseuranne tekee lasten oikeuksien toteutumiseksi? Entä miten huoltajana, ohjaajana, valmentajana tai seuratoimijana voit edistää lasten oikeuksien toteutumista? Jos saat lasten oikeuksien viikon postauksia Instagramissa, käytä tunnisteita #voimistelu #LapsenOikeuksienViikko ja tagaa @laadukaslastenohjaus ja @voimistelu !

 

 

Haku