Hyppää sisältöön
Home » Uutiset » Laatua lapsuusvaiheeseen -tutortoiminnan haku on nyt auki!
22.09.2022

Laatua lapsuusvaiheeseen -tutortoiminnan haku on nyt auki!

Poikia ja tyttöjä leikkimässä

Haemme nyt seuroja mukaan vuoden 2023 Laatua lapsuusvaiheeseen -tutortoimintaan! Toiminnan tavoitteena on tukea seurojen lapsuusvaiheen (alle 12 v.) ohjaajien ja valmentajien oppimista omassa seurassa osana arjen ohjaus- ja valmennustyötä.

Mukaan valittavat seurat osallistuvat vuoden mittaiseen oppimisprosessiin, jossa liiton nimeämä tutor käy seurassa neljä kertaa työskentelemässä ohjaajien ja valmentajien kanssa. Tapaamisten välissä ohjaajat ja valmentajat tekevät tarpeen mukaa seuraa tai omaa toimintaa kehittäviä välitehtäviä, jotka tukevat oppimista ja kehittymistä. Oppimisprosessin päätavoitteena on kehittää seuran lapsuusvaiheen toiminnan laatua laadukkaan lasten voimistelun linjausten mukaisesti; tarkemmat seurakohtaiset painopisteet päätetään yhdessä seuran ja toimintaan osallistuvien ohjaajien/valmentajien kanssa. Prosessissa voidaan painottaa esimerkiksi ohjaajien/valmentajien vuorovaikutustaitoja, lajitaitojen opettamista, suunnittelua tai turvallisen toimintaympäristön luomista. 

Toiminta maksaa seuralla 100-300€/vuosi (seuran omavastuuosuus) riippuen seuran koosta: 
– alle 200 jäsenen seurat omavastuu 100€
– 200-499 jäsenen seurat omavastuu 200€ 
– 500- jäsenen seurat omavastuu 300€ 

Muut toiminnan kulut katetaan Suomen Naisten Liikuntakasvatussäätiön tuella sekä Voimisteluliiton resurssoinnilla toimintaan. Omavastuuosuuden lisäksi seuran vastuulla on järjestää tapaamisiin tila, jonka mahdollisista kuluista seura vastaa itse.   

Seura voi hakea mukaan joko yksin tai yhdessä toisen seuran kanssa.  Prosessiin otetaan mukaan 10-20 seuraa / vuosi. Vuoden 2023 prosessiin haku on 7.11. mennessä. Seuran tulee nimetä prosessille vastuuhenkilö ja ensisijaisesti ryhmätutorointiin toivotaan osallistuvan vähintään 5 ohjaajaa/valmentajaa seuraa kohden. Prosessi on tarkoitettu ohjaajille/valmentajille, joilla on käytynä vähintään Voimisteluohjaajan startti -koulutus; tutor-toiminta ei korvaa liiton peruskoulutuksia vaan on lisäväylä osaamisen kehittämiseen. 

Mukaan valittaville seuroille järjestetään toiminnan esittely- ja suunnittelutilaisuus, johon osallistuminen on pakollista seuran vastuuhenkilölle tai varavastuuhenkilölle. Tilaisuudessa käydään läpi toiminnan periaatteita ja tavoitteita, keskustellaan erilaisista sisältö- ja toteutusmahdollisuuksista prosessiin ja kuullaan esimerkkejä aiempien vuosien onnistuneista toteutuksista. Tilaisuuksia järjestetään kaksi, joista ensimmäinen on ensisijainen ja suositeltava ja toinen varatilaisuus niille, joille ensimmäinen tilaisuus ei sovi. Tilaisuudet järjestetään etäyhteydellä.

  • torstai 24.11. klo 18-19.30; ensisijainen tilaisuus
  • torstai 1.12. klo 18-19.30; varatilaisuus

Linkki hakulomakkeeseen (linkki aukeaa uuteen ikkunaan) 

Nyt on upea mahdollisuus päästä mukaan prosessiin, joka kehittää valmentajien ja ohjaajien osaamista ja tapahtuu suoraan seuran omassa toimintaympäristössä! 

Lisätiedot: seurakoordinaattori Sini Mattila ja lasten liikunnan päällikkö Liisa Lappalainen (etunimi.sukunimi@voimistelu.fi). 

 

Haku