Hyppää sisältöön
Home » Uutiset » Kutsu Suomen Voimisteluliitto ry:n syyskokoukseen
18.09.2023

Kutsu Suomen Voimisteluliitto ry:n syyskokoukseen

Kuva syyskokouksesta

Voimisteluliiton syyskokous järjestetään Tampereella lauantaina 18.11.2023.

Suomen Voimisteluliitto ry:hyn kuuluvat yhdistykset ja yhdistysten jäsenet kutsutaan
liiton syyskokoukseen, joka pidetään lauantaina 18.11.2023 Sampolassa (Tammerkosken lukio), Sammonkatu 2, 33540 Tampere klo 14.00 alkaen.

Kokoukseen osallistuvien tulee ilmoittautua ennakkoon ja toimittaa valtakirja allekirjoitettuna keskiviikkoon 15.11.2023 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://www.lyyti.in/Syyskokouksen_2023_ilmoittautuminen_ja_valtakirjan_tarkastus_0878 

Valtakirja löytyy täältä.

Valtakirja tulee allekirjoittaa seuran sääntöjen mukaisesti.

Kokoukseen osallistuvat ilmoittautuvat paikallaolijaksi ennen kokousta 18.11.2023 klo 13.00–14.00. Mahdolliset äänestykset toteutetaan sähköisellä järjestelmällä ja linkki lähetetään äänioikeutetuille ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiin kokouksen alussa. Kokoukseen osallistujien vastuulla on varmistaa, että heillä on mukana tekniset laitteet mahdollista äänestystä varten. Käytännön opastus äänestykseen annetaan tarvittaessa kokouksessa. 

Syyskokouksessa käsitellään liiton sääntöjen 17 §:n mukaiset sääntömääräiset asiat sekä valitaan puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet (3) erovuoroisten tilalle seuraavalle kolmivuotiskaudelle.  

Syyskokouksessa on äänivalta varsinaisella jäsenellä, joka on suorittanut vuoden 2023 jäsenmaksun toukokuun loppuun mennessä (31.5.2023) ja lähettänyt vuoden 2022 vuositilastonsa liittoon kuluvan vuoden tammikuun loppuun (31.1.2023) mennessä. Vuonna 2023 jäseneksi hyväksytyllä uudella jäsenellä on äänioikeus heti, kun seura on maksanut jäsenmaksut ja jättänyt jäsenhakemuksen mukana seuran jäsen-, laji- ja harrastajatoiminta- sekä yhdyshenkilötietonsa liittoon.   

Liiton varsinaisilla jäsenillä on liiton kokouksissa kaikissa asioissa ääniä seuraavasti: 

a. 1 ääni jäsenseuroilla, joilla 200 tai vähemmän henkilöjäseniä
b. 2 ääntä jäsenseuroilla, joilla on 201–400 henkilöjäsentä 
c. 3 ääntä  jäsenseuroilla, joilla on yli 400 henkilöjäsentä  

Jäsenyhdistyksen maksimiäänimäärä on kolme ääntä. Yleisseurojen äänimäärä lasketaan seuran vuodelta 2022 vuositilastossa liittoon ilmoittaman henkilöjäsenten ja liitolle 2023 maksetun jäsenmaksun mukaan. 

Jäsenyhdistyksen äänioikeutta kokouksessa käyttää jäsenyhdistyksen valtakirjalla valtuuttama henkilö, joka käyttää yhdistyksen kaikkia ääniä. Samalla henkilöllä voi olla vain yksi valtakirja. 

Kokouksen esityslista ja sen liitteet julkaistaan Voimisteluliiton nettisivuilla viimeistään 10 päivää ennen kokousta.

Helsingissä 2.9.2023

SUOMEN VOIMISTELULIITTO RY
Hallitus

Haku