Hyppää sisältöön
Home » Uutiset » Kutsu Suomen Voimisteluliitto ry:n kevätkokoukseen
03.02.2022

Kutsu Suomen Voimisteluliitto ry:n kevätkokoukseen

Kuva syyskokouksesta

Voimisteluliiton kevätkokous järjestetään Helsingissä lauantaina 26.3.2022.

Suomen Voimisteluliitto ry:hyn kuuluvat yhdistykset ja yhdistysten jäsenet kutsutaan
liiton kevätkokoukseen, joka pidetään lauantaina 26.3.2022 Original Sokos Hotelli Presidentissä,
Eteläinen Rautatiekatu 4, 00100 Helsinki klo 14.00 alkaen.

Voimisteluliiton hallitus seuraa koronatilannetta ja viranomaisten päätöksiä ja siirtää kokouksen etäkokoukseksi tarvittaessa.

Kevätkokouksessa käsitellään liiton sääntöjen 17 §:n mukaiset sääntömääräiset asiat. Lisäksi päätetään yleisten kilpailu- kurinpitosääntöjen sisällöstä. Pyydämme, että valtakirjat toimitetaan etukäteen (linkki) 1.3 – 25.3.2022 klo 12:00 mennessä ennakkotarkastukseen. Näin vältytään ruuhkilta kokouspaikalla. Äänestyslippujen jako ennakkoon tarkastetuille valtakirjan haltijoille on kokouspaikalla klo 13.15–14.00.

Liiton kokouksissa on äänivalta varsinaisella jäsenellä, joka on suorittanut määrätyt jäsenmaksut viimeksi kuluneen syyskuun loppuun mennessä (2021) ja lähettänyt vuositilastonsa liittoon kuluvan vuoden tammikuun (2022) loppuun mennessä. Mikäli syyskuun viimeinen päivä osuu viikonloppuun, jäsenmaksun tulee olla maksettuna seuraavana arkipäivänä.
Jäseneksi hyväksytty uusi jäsenseura saa äänioikeuden heti, kun on maksanut jäsenmaksut ja jättänyt jäsenhakemuksen mukana seuran jäsen-, laji- ja harrastajatoiminta- sekä yhdyshenkilötietonsa liittoon.
Liiton varsinaisilla jäsenillä on liiton kokouksissa kaikissa asioissa ääniä seuraavasti:
• 1 ääni jäsenseuroilla, joilla on 200 tai vähemmän henkilöjäseniä
• 2 ääntä jäsenseuroilla, joilla on 201–400 henkilöjäsentä
• 3 ääntä jäsenseuroilla, joilla on yli 400 henkilöjäsentä

Jäsenseuran enimmäisäänimäärä on 3 ääntä. Äänimäärä lasketaan seuran vuositilastossa liittoon ilmoittaman henkilöjäsenten ja liitolle maksetun jäsenmaksun mukaan. Yleisseurojen äänimäärä lasketaan seuran vuodelta 2021 vuositilastossa liittoon ilmoittaman henkilöjäsenten ja liitolle 2021 maksetun jäsenmaksun mukaan.

Jäsenseuran äänioikeutta kokouksessa käyttää jäsenseuran valtakirjalla valtuuttama henkilö, joka käyttää seuran kaikkia ääniä. Samalla henkilöllä voi olla vain yksi valtakirja.

Helsingissä tammikuun 26. päivä, 2022

SUOMEN VOIMISTELULIITTO RY

KAISA VIKKULA MARIA LAAKSO
puheenjohtaja toiminnanjohtaja

Haku