Hyppää sisältöön
Home » Uutiset » Kutsu lajikohtaisiin seurakokouksiin 18.11.2023
20.09.2023

Kutsu lajikohtaisiin seurakokouksiin 18.11.2023

Tervetuloa Suomen Voimisteluliiton sääntöjen mukaisiin lajikohtaisiin seurakokouksiin Tampereelle. 

Paikka: Sampola (Tammerkosken lukio), Sammonkatu 2, 33540 Tampere

Aika:  lauantaina 18.11.2023 klo 11.00-13.00 

Lajit:                                                           

 • Akrobatiavoimistelu                                       
 • Joukkuevoimistelu                                                             
 • Kilpa-aerobic
 • Miesten telinevoimistelu                                                   
 • Naisten telinevoimistelu                                                 
 • Rytminen voimistelu                                                 
 • Tanssillinen voimistelu                                                 
 • TeamGym                                                       
 • Trampoliinivoimistelu 

Kokouskutsu 

Osallistumis- ja äänioikeus

Osallistumisoikeus ilman äänioikeutta on kunkin lajin seurakokoukseen liiton varsinaisella jäsenseuralla, jossa harrastetaan kyseistä lajia. Seuralla on oikeus lähettää seurakokoukseen yksi edustaja.  

Osallistumisoikeus ja äänioikeus kunkin lajin seurakokoukseen ovat sellaisella liiton varsinaisella jäsenseuralla, joka on hoitanut jäsenvelvoitteensa liiton sääntöjen 10§ mukaisesti ja jolla on kuluvalla lisenssikaudella kilpailulisenssejä tai on osallistunut kilpailutoimintaan kyseisessä lajissa tai joka muutoin todistaa, että seurassa harrastetaan kyseistä lajia kuluvalla Voimisteluliiton toimintakaudella. Seuralla on oikeus lähettää kyseisen lajin seurakokoukseen yksi edustaja, joka käyttää seuran äänioikeutta. 

Seurakokouksessa varsinaisella, äänivaltaisella jäsenseuralla on yksi ääni. Samalla henkilöllä voi olla vain yksi valtakirja. Seuran edustajalla tulee olla seurakokouksessa seuran antama ja allekirjoittama valtakirja.

Valtakirjat löytyvät alla olevista linkeistä:

Akrobatiavoimistelu

Joukkuevoimistelu

Kilpa-aerobic

Miesten telinevoimistelu

Naisten telinevoimistelu

Rytminen voimistelu

Tanssillinen voimistelu

TeamGym

Trampoliinivoimistelu

Valtakirjojen palautus ja tarkastus

Valtakirja tulee palauttaa sähköisesti keskiviikkoon 15.11.2023 klo 12.00 mennessä.

Valtakirjojen palautus ja tarkastus tapahtuu vain sähköisesti alla olevan linkin kautta.

Seuran tulee täyttää kokoukseen osallistuvan henkilön tiedot sekä ladata hänelle tehty valtakirja alla olevan linkin kautta tarkastukseen.

Valtakirjojen palautus tämän linkin kautta

Ehdokasasettelu

Hallitus pyytää seuroilta ehdokkaita lajien kehittämisryhmiin sunnuntaihin 29.10.2023 klo 24.00 mennessä alla olevien linkkien kautta:

Luottamushenkilöhaku lajien kehittämisryhmiin

Luottamushenkilöhaku tanssin kehittämisryhmään

Pyydämme seuroilta ehdokkaita täydennyshakuun tiistaihin 7.11. klo 24.00 mennessä tämän linkin kautta.

Luottamushenkilöhaku lajien kehittämisryhmiin (LAR) sekä tanssin kehittämisryhmään

Kaudelle 1.1.2024 – 31.12.2026, tanssin kehittämisryhmä 1.1.2024 – 31.12.2024.

Haku koskee Voimisteluliiton lajien kehittämisryhmiä (LAR)

 • akrobatiavoimistelussa (AKRO)                 
 • joukkuevoimistelussa (JV)                                                 
 • kilpa-aerobicissa (KA)                                                        
 • miesten telinevoimistelussa (MTV)                                    
 • naisten telinevoimistelussa (NTV)                                     
 • rytmisessä voimistelussa (RV)                                           
 • tanssillisessa voimistelussa (TANVO)                               
 • teamGymissä (TG)                                                            
 • trampoliinivoimistelussa (TRA)
 • lisäksi haemme kuutta henkilöä tanssin kehittämisryhmään

Hakijoilta toivotaan osaamista kehittämisryhmille ja mandaattipaikoille nimettyihin tehtäviin. Lajien seurakokoukset valitsevat ehdokkaiden joukosta kehittämisryhmien jäsenet 18.11.2023 pidettävissä seurakokouksissa Voimisteluliiton hallituksen vahvistettavaksi. Ehdokkaita ei voi esittää enää lajien seurakokouksissa. Hallitus päättää tanssin kehittämisryhmän hakemusten perusteella.

Lajien kehittämisryhmät (LAR) luottamushenkilöitä haetaan seuraaviin vastuutehtäviin:

 • puheenjohtaja (vastuulla vastuullisuus)
  • huolehtii yhdessä esittelijän kanssa kokouksien koollekutsumisesta ja esityslistan valmistelusta.
  • toimii kokouksien puheenjohtajana ja vastaa kokouksien vetämisestä esityslistan mukaisesti.
  • huolehtii esittelijän kanssa, että laji toteuttaa liiton strategiaa ja lajin toimintasuunnitelmaa
  • huolehtii yhdessä esittelijän kanssa kokouksien ja päätöksien dokumentoinnista ja tiedottamisesta. Kokouksille voidaan sopia kiertävä tai vakituinen muistion kirjoittaja ja kokouksien LAR tiedottaa-tiedotteet tekijä, joka julkaistaan lajin verkkosivuilla.
  • huolehtii, että vastuullisuus, lasten voimistelun linjaukset ja lajikulttuurinmuutostyö on huomioitu lajissa ja, että ne toteutuvat kaikessa lajin toiminnassa.
  • huolehtii, että LAR toteuttaa toimintaohjesäännön mukaisia tehtäviä, tekee päätösesitykset sekä päättää päätösvallan mukaiset asiat.
  • toimii asiantuntijana toimihenkilöille lajista.
  • osallistuu LAR puheenjohtajaryhmän kokouksiin LARin edustajana.
 • kilpailutoiminta
  • huolehtii, että LAR märittää lajin kansallisen kilpailujärjestelmän ja -säännöt ja kilpailuiden merkityksen
  • huolehtii, että laji toteuttaa kilpailutoiminnassa Voimisteluliiton lasten voimistelun linjauksia
  • huolehtii, että laji on linjassa liiton muiden lajien kanssa ja se noudattaa yleisiä kilpailuiden järjestämissääntöjä
  • huolehtii, että lajilla on voimassa olevat lajikohtaiset kilpailuiden järjestämisohjeet.
  • toimii asiantuntijana toimihenkilöille lajin kilpailutoimintaan liittyvissä asioissa.
  • huolehtii, että kilpailutoimintaan perustetaan tarvittaessa työryhmä valmistelemaan tarvittavia esityksiä LARille ja toimii linkkinä työryhmän ja LARin välillä.
 • tuomaritoiminta
  • huolehtii, että lajin tuomaritoiminnan eettisyys ja vastuullisuus toteutuvat ja on huomioitu kaikessa lajin tuomaritoiminnassa.
  • huolehtii, että LAR kehittää ja tukee sekä valvoo ja arvioi tuomaritoimintaa ja huolehtii, että Suomessa on riittävästi eri tasojen tuomareita
  • huolehtii, että LAR päättää tuomareille asetettavat pätevyysvaatimukset.
  • huolehtii, että LAR päättää ja pitää ajan tasalla lajin tuomariohjesäännön.
  • huolehtii, että lajin kilpailujärjestelmässä olevien kilpailuiden tuomareiden valinnasta päättävät tahot on kirjattu lajin tuomariohjesäännössä.
  • huolehtii yhdessä esittelijän kanssa esitykset LARille päätettäväksi lajin kansainvälisten kilpailuiden tuomareista, joihin on maakiintiöt sekä arvokilpailuihin, joihin ei kutsuta tuomareita.
  • toimii asiantuntijana toimihenkilöille lajin tuomaritoimintaan liittyvissä asioissa.
  • huolehtii, että tuomaritoimintaan perustetaan tarvittaessa työryhmä valmistelemaan tarvittavia esityksiä LARille esim. sääntömuutoksia ja -päivityksiä ja toimii linkkinä työryhmän ja LARin välillä.
 • osaamisen kehittäminen
  • huolehtii, että LAR kehittää lajin koulutuksien ja osaamisen kokonaisuutta.
  • huolehtii yhdessä tuomaritoiminnan asiantuntijan ja esittelijän kanssa lajin tuomarikoulutuksen kehittämisestä ja tuomareiden osaamisen kehittämisen kokonaisuudesta.
  • huolehtii, että lajin osaamisen kehittämisen kokonaisuus tukee Voimisteluliiton lasten voimistelun linjauksia.
  • toimii asiantuntijana toimihenkilöille lajin osaamisen kehittämiseen liittyvissä asioissa.
  • huolehtii, että osaamisen kehittämiseen perustetaan tarvittaessa työryhmä valmistelemaan tarvittavia esityksiä LARille.
  • huolehtii, että uusilla seuroilla on osaamista aloittaa lajitoiminta
 • lasten voimistelu
  • huolehtii, että LAR toiminnassa ja päätöksissä huomioidaan laadukas lastenvoimistelu ja Voimisteluliiton lasten voimistelun linjaukset.
  • toimii asiantuntijana toimihenkilöille lajin lasten voimisteluun liittyvissä asioissa.
  • osallistuu lasten voimistelun kehittämisryhmän kokouksiin LARin edustajana.
  • vastaa, että lajin lastentoiminta on vetovoimaista ja laadukasta
 • valmennusjärjestelmien kehittäminen
  (tra, ka, akro ja tanvo*) *ei VARille valmisteltavia esityksiä tai hu-asioita.

  • huolehtii, että LARin valmistelutyössä kuullaan lajin valmentajia VARille valmisteltavien esityksien osalta.
  • huolehtii, että LARin valmistelutyössä valintajärjestelmistä ja voimistelijoiden, joukkueiden, delegaatioiden valinnoista muihin kuin aikuisten ja nuorten arvokilpailuihin, joihin on maakiintiöt kuullaan lajin valmentajia.
  • toimii aktiivisesti yhteistyössä esittelijän kanssa lajin valmennusjärjestelmän kehittämisessä.
  • LAR määrittelee valmennusjärjestelmän kehittämisen osalta tarvittavia tehtäviä ko. mandaatille huomioiden lajin tarpeet ja valmennusjärjestelmän tilanne.
  • kehittää ja arvioi lajin huippuvoimistelua ja valmennusjärjestelmää kehittymään liiton huippu-urheilustrategian mukaisesti
  • toimii asiantuntijana toimihenkilöille lajin valmennusjärjestelmän kehittämiseen liittyvissä asioissa.
  • huolehtii, että valmennusjärjestelmän kehittämiseen perustetaan tarvittaessa työryhmä valmistelemaan tarvittavia esityksiä LARille.
 • LAR jäsen, lisäpaikka
  • voidaan valita lajeissa, joissa kaikki yllä olevat paikat täyttyvät ja hakijoita tulee kaikille paikoille sekä lisäpaikalle huomioiden, että vain yksi henkilö seurasta voidaan valita.
  • LAR määrittelee mandaatin lisäpaikalle lajin tarpeen mukaan esim. lajikulttuurin muutos, leiritysjärjestelmän kehitys tmv. sekä tehtävät hänelle.

Ks. lisätiedot hallituksen kirjeestä seuroille

 

Haku