Hyppää sisältöön
Home » Uutiset » Kurinpitovaliokunnan päätöksen 1/2023 ratkaisuseloste
26.01.2024

Kurinpitovaliokunnan päätöksen 1/2023 ratkaisuseloste

Voimisteluliiton kilpailu- ja kurinpitosääntöjen mukaan Voimisteluliitto julkaisee kurinpitovaliokunnan laatiman selosteen, mikäli kurinpitotapaus johtaa seuraamukseen. Selostetta ei julkaista, mikäli seuraamus koskee alaikäistä henkilöä.

Suomen Voimisteluliitto ry:n kurinpitovaliokunnan kurinpitopäätös 1/2023

RATKAISUSELOSTE

Voimisteluliiton kurinpitovaliokunta määräsi voimisteluseuran valmennuspäällikölle seuraamukseksi kurinpitosääntöjen rikkomisesta varoituksen. Valmennuspäällikköä kohtaan tehtiin ilmoitus kurinpitosääntöjen rikkomisesta kolmen eri tapauksen kohdalla. Kahden tapauksen osalta kurinpitoseuraamusta ei määrätty, mutta yhdessä tapauksessa valiokunta katsoi valmennuspäällikön rikkoneen kurinpitosääntöjen kohtaa g. Valiokunta katsoi valmennuspäällikön syyllistyneen alaikäisen voimistelijan fyysisen koskemattomuuden loukkaukseen tarttumalla voimistelijaa niskasta kiinni liian voimakkaasti. Asiassa järjestettiin poikkeuksellinen suullinen käsittely näytön arvioimiseksi, koska asianosaisten näkemykset valmennuspäällikön voimistelijaan kohdistaman kontaktin voimakkuudesta poikkesivat suuresti. Valiokunta katsoi, että riittävän selvityksen saamiseksi tapahtumienkulusta, asiassa on tarpeellista kuulla kurinpitomenettelyn kohdetta ja todistajia ja päätti järjestää suullisen käsittelyn. Suullisessa käsittelyssä annettujen lausuntojen perusteella valiokunta katsoi selvitetyksi, että vaikka valmennuspäällikön kontakti ei annettujen todistajan kertomusten perusteella ollut kovin voimakas, ylitti valmennuspäällikön käyttäytyminen sopimattoman menettelyn rajan ja sitä oli pidettävä epäasiallisena. Seuraamusharkinnassa huomioitiin teon luonteen lisäksi liiton aikaisempi kurinpitokäytäntö sekä se, että valmennuspäälliköllä ei ole aikaisempia kurinpitoseuraamuksia.

 

 

Haku