Hyppää sisältöön
Home » Uutiset » Kilpailukykyä seurayhteistyöllä
08.12.2020

Kilpailukykyä seurayhteistyöllä

Uutisoimme tammikuussa 2020 Tampereella tapahtuvasta uudenlaisesta seurayhteistyöstä. Nyt syksyllä Tampereen Jumppatiimi TAJUn ja Tampereen Voimistelijoiden seurayhteistyöryhmät ovat käynnistyneet. Miksi yhteistyöhön päätettiin lähteä, miten prosessi eteni ja miten seurayhteistyö on tähän asti sujunut?


Tampereen Jumppatiimi TAJU
ja Tampereen Voimistelijat osallistuivat Voimisteluliiton Seuratoiminta 2.0 -kiertueen työpajaan Tampereella keväällä 2019. Työpajassa seurat analysoivat toimintaympäristöään ja omaa seuraprofiiliaan sekä pohtivat, miten seuratoiminta pysyy tulevaisuudessa kilpailukykyisenä. Tampereen Voimistelijoiden harrastepäällikkö Maarit Petäjämäki lähestyikin tämän jälkeen rohkeasti TAJUa, ja näin käynnistyivät keskustelut seurojen yhteistyöstä – harrastajan etua ajatellen ja seurojen profiileja tukevan yhteisen liikkujanpolun rakentamiseksi.

Prosessi käynnistyi syksyllä 2019 ja yhteistyöstä päästiin uutisoimaan laajemmin tammikuussa 2020. TAJUn puheenjohtaja Juulia Pihlaja kertoo, että tieto otettiin myös Tampereen kaupungin puolelta vastaan positiivisesti ja kannustavasti. TAJUn toiminnanjohtaja Marika Uusi-Illikainen jatkaa, että prosessissa on sujunut hyvin etenkin viestintä, yhteiset tapahtumat ja konkreettisesti käynnissä olevat yhteistyöryhmät. Myös yllättäviä asioita on tullut vastaan. ”Olemme oppineet paljon uutta, kuten kuinka kahden seuran erilaiset toimintatavat sovitetaan yhteen seurojen yhteistyöhön.” Tampereen Voimistelijoiden näkökulmasta yllättävinä on ollut prosessin helppous. Kiitosta saakin yhteistyökumppani: ”Tässä tapauksessa yhteistyökumppani on ollut täydellinen”.

Yhteistyökeskustelujen käynnistämisestä ja etenemisestä mallinnettiin prosessikuvaus, joka on julkaistu Voimisteluklubissa. Voimisteluklubissa löytyy lisäksi prosessikuvaus seurojen yhdistymisestä. Nämä ovat Voimisteluliiton jäsenseurojen hyödynnettävissä. 

Seurat solmivat yhteistyöstä yhteistyösopimuksen, jossa sovitaan yhteistyön tarkoituksesta, tavoitteista ja yhteistyön muodoista, kuten ryhmistä tai tapahtumista. Seurojen yhteistyötä on käsitelty kummankin seuran johtokuntien kokouksissa, ja seuroista on ollut tiiviimmin mukana pienempi työryhmä. Yhteistyöstä keskustellessa Maarit korostaa, että seuran on tärkeää hyödyntää omaa ydinosaamistaan. Yhteistyöllä voidaan päällekkäisten toimintojen sijasta järjestää yhä useammalle lapselle mahdollisuuksia voimistella hänelle sopivalla tavalla ja tasolla sekä innostaa isompaa joukkoa aikuisia liikkumaan voimisteluseurassa.

Tällä hetkellä yhteistyö on jo täydessä vauhdissa, kun Tampereen Hallilan koululla pyörii neljä lasten seurayhteistyöryhmää. ”Ryhmät ovat olleet suosittuja”, kommentoi Maarit. Hallilan koululla seuroilla on käytössään yhteisomistuksessa olevia voimisteluvälineitä, joita myös koulun väki voi hyödyntää koulupäivien aikana. Lisäksi seurat kouluttavat yhdessä koulun ja läheisen varhaiskasvatusyksikön henkilöstön välineistön käyttöön, kunhan lähikoulutuksia on jälleen mahdollista pitää. Tätä kautta voimistelua tehdään tutummaksi opettajille sekä varhaiskasvattajille, ja madalletaan samalla kynnystä ottaa voimistelunopetusta enemmän myös koululiikuntaan.

Seurat ovat haastavasta koronavuodesta huolimatta pystyneet järjestämään vuoden aikana yhteisiä tapahtumia. Yhteistyön seuraavat askeleetkin ovat jo suunnitteilla. ”Tulevaisuudessa yhteistyötä voitaisiin järjestää myös aikuisten puolella, kunhan koronatilanne helpottaa”, kertoo Marika. Tahtotila yhteistyön syventämiseen löytyy. ”Varmasti meillä on tulevaisuudessa tulossa vielä hienoja ja merkittäviä juttuja”, iloitsee Maarit.

Sekä Tampereen Voimistelijat että Tampereen Jumppatiimi TAJU ovat olleet tyytyväisiä yhteistyöhön. Seurat korostavat, että avoimuus ja tasavertaisuus ovat mahdollistamassa molempien osapuolten menestyksen. Juulia, Marika ja Maarit kannustavatkin yhteen ääneen seuroja: ”Rohkeasti kokeilemaan yhteistyötä seurojen välillä vaikkapa yhteisten tapahtumien kautta!”

Kiitos Tampereen Jumppatiimi TAJU ja Tampereen Voimistelijat tarinanne jakamisesta!

Kuvassa vasemmalta oikealle: Laura Laakso (Tampereen Voimistelijat), Maarit Petäjämäki (Tampereen Voimistelijat), Juulia Pihlaja (Tampereen Jumppatiimi TAJU), Marika Uusi-Illikainen (Tampereen Jumppatiimi TAJU)

Haku