Hyppää sisältöön
Home » Uutiset » Ketkä kuuluvat sinun perheeseesi?
06.11.2023

Ketkä kuuluvat sinun perheeseesi?

Rope skipping on liikuntaa, joka sopii kaikenlaisille perheille.

Voimistelussa perheliikunta on nähty usein pienen lapsen ja äidin tai isän yhteisenä liikuntahetkenä. Tällöin toiminnan ulkopuolelle suljetaan osa perheistä, koska perheen määritelmä on ollut kapea. Perinteinen perhekäsitys ei myöskään ota huomioon seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen perhemuotoja.

Perheliikunta voi kuitenkin olla myös ikärajatonta, johon jokainen on tervetullut liikkumaan itselle tärkeiden henkilöiden kanssa. Lisäksi perhe voi itse määritellä, ketkä siihen kuuluvat.

Perheliikunta kuuluu kaikenlaisille perheille

Kimmo Hietanen (kuvassa) kehitti Laurea-ammattikorkeakoulun sosionomikoulutuksen opinnäytetyössään JUMP IN -hyppynarutempauksen, joka järjestettiin vuoden 2023 Helsinki Pride -tapahtumassa. Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä Voimisteluliiton kanssa.

Hyppynarutempauksen avulla muun muassa sateenkaariperheitä innostettiin mukaan voimistelukulttuuriin. Sateenkaariperheessä yksi tai useampi perheen vanhemmista kuuluu sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöön.

Sateenkaariperheiden osallistumisen lisäksi työn tavoitteena oli kehittää perheliikunnan ikäluokittelua niin, että kaikenikäiset (myös nuoret) saataisiin mukaan toimintaan sekä laajentaa perhekäsitystä niin, että perhe määrittää toiminnassa itse itsensä.

”Rope skipping eli hyppynaru soveltuu ikärajattomaan perheliikuntaan erinomaisesti, koska se tarjoaa mahdollisuuksia jokaiselle. Aihe on tärkeä, koska jokaisella tulisi olla mahdollisuus harrastaa perheliikuntaa itselle tärkeiden henkilöiden kanssa. Perhe käsitteenä on hyvin moninainen ja jokainen saa määritellä oman perheensä itse”, kertoo Kimmo Hietanen, joka on rope skippingin harrastaja, valmentaja ja kehittäjä. 

Laji valikoitui kehittämistyön aiheeksi, koska hyppynaru ja sen yhdessä pyörittäminen luo vuorovaikutustilanteita ihmisten välille. Laji on lisäksi helposti liikuteltava ja kustannustehokas.

”Hyppynarutempauksen kehittäminen tuki mielestäni hienosti Voimisteluliiton yhdenvertaisuusprosesseja, koska se toi esiin perheiden moninaisuutta ja sitä, että on tärkeää avata perheliikunnan käsitettä avoimeksi kaikenlaisille perheille, perhekäsityksille ja ikäluokille”, toteaa lasten voimistelun päällikkö Liisa Lappalainen, joka ohjasi työtä liitossa.

Hyppijä voi keksiä itse tempun

Hyppynarutempauksen kehittämisessä palvelumuotoiluprosessissa syntyi hyppynarumatkalaukku. Se sisältää temppuja ja liikkeitä, joita voitiin hyödyntää tempauksen ohjaamisessa.

Havaintona kehittämistyössä tehtiin, että osallistujat peilautuivat matkalaukun kuviin. Matkalaukussa lukee myös “keksi temppu” ja näin ollen jokaisella on mahdollisuus heittäytyä leikkiin ja luovuuteen hyppynarujen kanssa. Leikki on tärkeä osa lapsen kasvua ja kehitystä ja jokaisella lapsella on oikeus leikkiin lapsen oikeuksien mukaisesti.

Kimmo Hietanen: JUMP IN – Sateenkaariperheet mukaan
voimistelun perheliikuntaan. Hyppynarutempauksen kehittäminen Helsinki Pride tapahtumaan. Laurea-ammattikorkeakoulu. 2023. Tutustu opinnäytetyöhön 

Kuvat: Liisa Lappalainen

 

Voimistelu opinnäytetöiden aiheena

Voimisteluliitto on mukana eri opinnäytetöiden teossa. Vuosittain tehdään noin 5-10 opinnäytetyötä, joiden aiheet vaihtelevat hyvin paljon (tapahtumien järjestäminen, fysioterapian aiheet, eri lajit). 

Lue lisää 

Haku