Hyppää sisältöön
Home » Uutiset » Kaisa Vikkula: Turvallinen toimintaympäristö jokaiselle voimistelijalle
21.11.2022

Kaisa Vikkula: Turvallinen toimintaympäristö jokaiselle voimistelijalle

Hyvät seuratoimijat, 

Voimistelu nousi viime viikolla vahvasti esille mediassa, kun Yle uutisoi osan entisten rytmisen voimistelun maajoukkueen urheilijoiden kokeneen epäasiallista valmennusta. Olen erittäin pahoillani, surullinen ja pettynyt, että maajoukkuevoimistelijamme ovat kokeneet epäasiallista toimintaa, ahdistusta ja pelkoa. Kenenkään henkinen tai fyysinen terveys ei saa vaarantua urheilun takia.

Olemme neljän vuoden ajan tehneet yhdessä seurojen kanssa töitä voimistelun lajikulttuurin kehittämiseksi ja työ jatkuu. Tämä koskee myös liiton maajoukkueita. Olemme yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa tehneet kansainväliselle voimisteluliitolle aloitteita vastuullisuudesta ja naisten sarjan ikärajan nostamisesta asteittain 18 vuoteen. Olemme vaatineet Kansainväliseltä Voimisteluliitolta FIGiltä voimistelun vastuullisuustyön priorisointia.

Käsittelemme liitossa kaikki meille ilmoitetut epäasiallisen käyttäytymisen tapaukset. Vastuullisuus on ollut Voimisteluliiton arvo vuodesta 2021. Sillä haluamme taata jokaiselle voimistelijalle ja seuratoimijalle turvallisen toimintaympäristön. Rytmisen voimistelun edellisen maajoukkueen osalta emme ole tässä onnistuneet. Vaikka tämä tapaus varjostaa nyt koko voimistelua, pitää muistaa ja olla kiitollinen siitä, että tuhannet voimisteluvalmentajat tekevät päivittäin hienoa työtä lasten ja nuorten parissa. Heille toivon jaksamista.

Yle uutisoi myös asian keskeneräisestä käsittelystä liiton kurinpitovaliokunnassa. Urheiluoikeuden asiantuntijoista koostuva itsenäinen kurinpitovaliokunta käsittelee kaikki sinne viedyt tapaukset. Valiokunta toimii kuten tuomioistuimet, liitto ei voi vaikuttaa tapausten käsittelyyn tai niiden kestoon. Sääntöjen mukaan liitto julkaisee valiokunnan antamat julkiset varoitukset ja toimitsijakiellot. Muilta osin liitto ei voi kommentoida tapauksia vastaajien yksityisyyden suojan takia.

Liitto tulee antamaan opetus- ja kulttuuriministeriölle sen pyytämän selvityksen. Viime viikonloppuna pidetyssä Suomen Voimisteluliiton syyskokouksessa hyväksyttiin sääntömuutos, jonka yhteydessä Voimisteluliitto siirtyy urheilun yhteiseen vakavien eettisten rikkomusten kurinpitojärjestelmään.
Suomen urheilun eettinen keskus SUEK selvitti hiljattain 50 eri lajia edustavien yli 2 000 kilpaurheilijan kokemuksia epäasiallisesta käyttäytymisestä urheilutoiminnassa. Voimistelu oli mukana tässä selvityksessä. Selvitykseen vastanneilla urheilijoilla on paljon myönteisiä kokemuksia. Lähes 90 prosenttia vastaajista kertoi menevänsä mielellään harjoituksiin. Kuitenkin noin 70 prosenttia oli kokenut vastuutonta tai epäasiallista käyttäytymistä, syrjintää tai häirintää. Yleisintä oli oman tekemisen epäoikeudenmukainen ja pilkkaava arvostelu.

Tähän aihepiiriin liittyen Voimisteluliitolla on meneillään seurantatutkimus, jolla selvitetään, millainen on lajin valmennuskulttuuri tällä hetkellä. Edellinen voimistelun valmennuskulttuuritutkimus tehtiin vuodenvaihteessa 2018–2019. Tulosten perusteella näemme, miten tehty vastuullisuustyö näkyy voimistelijan arjessa ja mihin asioihin meidän pitää seuraavaksi panostaa.

Voimisteluliiton tutkimuksessa käsitellään muun muassa ilmapiiriä harjoituksissa, valmentajan toimintaa, voimistelijan kehonkuvaa, mahdollista epäasiallista käyttäytymistä ja seksuaalista häirintää. Valmennustoiminnasta kysytään mielipiteitä sekä voimistelijoilta että alaikäisten vanhemmilta. Tutkimus kohdistetaan tällä kertaa myös valmentajille, jotta saadaan kokonaisvaltaisempi käsitys voimistelun valmennuskulttuurista myös valmentajien näkökulmasta. Keskeiset tutkimustulokset julkistetaan alkuvuodesta 2023. Niitä tullaan käyttämään laajalti Voimisteluliiton toiminnan ja valmennuskulttuurin kehittämisessä. Tutkimuksen toteuttaa Taloustutkimus.

Edellisen Voimistelun valmennuskulttuuri -tutkimuksen mukaan voimistelijat olivat lajissa mukana rakkaudesta lajiin, kavereiden ja oppimis- ja kehittymismahdollisuuksien takia. Hyvä joukkuehenki sekä innostava ja ystävällinen valmentaja saivat aikaan halun jatkuvasti ylittää itsensä. Voimistelijat olivat tutkimuksen mukaan äärimmäisen motivoituneita, mikä sai heidät myös puhumaan lajin puolesta; 76 prosenttia suositteli lajia harrastukseksi myös muille. Kehitettävää valmentajilla löytyi henkilökohtaisen suhteen luomisessa voimistelijoihin, yksilöllisessä kohtelemisessa sekä voimistelijoiden mielipiteiden ja ehdotusten kuuntelemisessa. Epäasiallisena kohteluna valmentajien taholta koettiin huutaminen ja suosiminen. 1-2% oli kokenut jatkuvaa valmentajan epäasiallista käyttäytymistä ja 6 % ei uskaltanut kertoa omaa mielipidettään, kun pelkäsi valmentajan reaktiota.

Tämänhetkisen strategiakauden 2021–2024 keskiössä on laadukas lasten voimistelu sekä turvallinen toimintaympäristö kaikille voimistelussa mukana oleville. Voimistelun yhteinen tavoite on, että jokaisella seuralla on toiminnassaan oma vastuullisuusohjelma vuoden 2024 loppuun mennessä. Olemme kouluttaneet urheilijoita, valmentajia ja seuratoimijoita tunnistamaan epäasiallisen käytöksen, puuttumaan siihen ja luoneet prosessin asian käsittelemiseksi.
Voimisteluliitto on mukana urheilun yhteisessä vastuullisuusohjelmassa, joka jakautuu hyvään hallintoon, yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon, turvalliseen toimintaympäristöön, antidopingiin sekä kestävään kehitykseen.

Liitto on muun muassa selkeyttänyt eettiset sääntönsä ja ohjeensa, uusinut sääntönsä, järjestänyt vastuullisuuskoulutuksia ja sisällyttänyt vastuullisuuden kaikkeen osaamisen kehittämiseen. Liitolla on paljon materiaalia monella eri kielellä seurojen käyttöön. Voimisteluliitto edellyttää kaikilta maajoukkueurheilijoilta, valmentajilta, tuomareilta, toimi- ja luottamushenkilöiltään hyväksyttävää suoritusta vastuullisuuskoulutuksesta.

Osana vastuullisuustyötä liitto on rakentanut vahvemmat prosessit kaikille tasoille epäasiallisen käyttäytymisen käsittelyyn ja lisännyt tietoa vastuullisuusasioista sekä Et ole yksin -palvelusta.

Voimistelussa on paljon myös hyvää. Tästä osoituksena mm 11 000 osallistujan yhteisöllinen Gymnaestrada Tampereella tänä kesänä. Te seurat teette arvokasta ja hyvää työtä. Yhdessä uskallamme vahvistaa hyvää toimintaa, tehdä valmennuskulttuurin muutosta muun urheilun kanssa ja puuttua tarvittaessa epäasialliseen toimintaan.

Yhteistyöterveisin,
puheenjohtaja Kaisa Vikkula

Haku