Hyppää sisältöön
Home » Uutiset » Joukkuevoimistelun tuomarikortin päivitys
02.12.2020

Joukkuevoimistelun tuomarikortin päivitys

 

Voimisteluliiton joukkuevoimistelun tuomarikortin päivityskoe aukeaa joulukuun alussa. Muissa liiton kilpailulajeissa kortin päivitys on jo käytössä ja nyt käytäntö aloitetaan myös joukkuevoimistelun osalta. Kortin päivitys koskee kaikkia tuomariluokkia (3e, 3, 2, 1).  Tarkoituksena on tuomareiden osaamisen varmistaminen ja samalla tuomareita kannustetaan kertaamaan sääntöjä säännöllisesti. Tuomarit saavat sähköpostiin linkin, jonka kautta päivityskokeen pääsee tekemään. Jos et saa linkkiä, olethan yhteydessä lajipäällikköön johanna.ahlqvist@voimistelu.fi

Tuomarikortin voimassaolo vuodesta 2021 alkaen

 

Tuomarikortti päivitetään joka 4. vuosi eli olympiadin vaihtuessa. Tuomarikortit päivitetään kaikkien tuomareiden osalta pääsääntönä vuoden vaihteessa. Tuomarin tulee osoittaa sääntötuntemuksensa verkossa tehtävällä kokeella, joka tulee läpäistä. Tuomarikortti on voimassa vuoden alusta seuraavan olympiadin loppuun.

 

Mikäli tuomari ei läpäise kirjallista koetta hyväksytysti, hän voi uusia kokeen enintään kaksi kertaa. Tämän jälkeen tuomarin tulee osallistua kurssille uudestaan.

 

Jotta tuomarikortti pysyy voimassa, tuomarin on tuomaroitava vähintään kaksi (2) kertaa vuodessa. Poikkeuksena on vanhempainvapaa, pitkä sairausloma, asuminen ulkomailla tai vastaava erikoistilanne, jolloin tuomarin tulee olla yhteydessä lajipäällikköön pitääkseen tuomarikortin voimassa. Mikäli tuomari ei ole suorittanut kahta tuomarointia/ vuosi, hänen tulee tehdä selvitys lajipäällikölle, onko hän esimerkiksi ollut aktiivinen leireillä tms. Tällöin tuomarilta vaaditaan vähintään yksi varjotuomarointi seuraavalla kisakaudella ennen varsinaiseen paneeliin pääsyä.

 

Tuomarin tulee osallistua tuomariseminaariin joka toinen vuosi. Tuomariseminaari voi olla joko valtakunnallinen seminaari, alueellinen miniseminaari tai etäseminaari. Mikäli säännöt päivitetään ja arvioinnin perusteet muuttuvat kesken olympiadin, niin silloin tuomarin tulee osallistua koulutukseen (esim. seminaari) ja uusia koe, vaikka olisi juuri olympiadin vaihtuessa päivittänyt kortin.

 

Mikäli tuomari ei pysty jostain syystä osallistumaan seminaariin, hän voi osallistua etänä tai katsoa tallenteen ja osoittaa tämä esimerkiksi pyytämällä tunnukset tallenteen katsomiseen.

 

3E-tuomarin tulee edetä kahden vuoden kuluessa ensimmäisen tuomarikurssin suorittamisesta vähintään seuraavalle tasolle eli 3. luokan tuomariksi. Jos tuomari ei nosta 3E-tasoa kahden vuoden sisällä, menettää tuomari pätevyytensä tuomarointiin. Muilla kuin 3E-tuomareilla ei ole vaatimusta kortin tason nostamisesta, vaan tuomarikortin voi halutessaan säilyttää samalla tasolla päivittämällä korttinsa neljän vuoden välein edellä kuvatulla tavalla. Huom! Nyt kortin päivittävillä 3 E -tuomareilla on kaksi (2) vuotta aikaa nousta seuraavalle tasolle.

 

 

Joukkuevoimistelun sääntöpäivityksiä

Kilpa- ja harrastesääntöihin on tehty päivityksiä mm. välineen vähennysten osalta sekä tasapainojen keston osalta. Myös lasten sääntöihin on lisätty taulukko välinevähennyksille.

Joukkuevoimistelun 8-10-vuotiaiden säännöt uudistuvat vuodelle 2021

Kansalliset 8-10 sarjan säännöt on päivitetty syksyn aikana ja tulevat voimaan ensi keväänä. Säännöt on päivitetty vastaamaan enemmän kansainvälisiä 8-10 sarjan kilpailusääntöjä, jotta varmistetaan riittävä joukkueiden vaatimustaso jo 8-10 sarjassa. Vaihtoehtona ovat edelleen myös Stara-tapahtumat, joihin voi osallistua vapaavalintaisin ohjelmin ja helpotetuin taitovaatimuksin.

Uudet 8-10 v. säännöt on yhdistetty Lasten sääntöjen (10-12 ja 12-14 v.) kanssa samoihin sääntöihin.

Säännöt vastaavat 10-12-vuotiaiden sääntöjä alla olevin poikkeuksin:

Tekniset vaatimukset

Tekniset vaatimukset 8-10 -vuotiaiden sarjassa ovat samat kuin 10-12 sarjassa, mutta seuraavin helpotuksin:

Tasapainot

Staattinen tasapaino voidaan suorittaa yhden jalan tai yhden polven varassa sekä kasakka-asennossa. Tasapainon aikana vapaan jalan reiden tulee nousta vähintään 90°. Tasapainoissa vain toinen jalka voi olla koukussa. Poikkeus: 8-10 sarjassa vapaan jalan reiden tulee nousta vähintään 45°, passe-tasapainossa reiden tulee nousta vähintään 90°.

Piruetin tulee pyöriä muodossaan vähintään 360° (Poikkeus: 8-10 sarjassa vähintään 270° eli ¾ kierrosta)

Taiteelliset vaatimukset

8-10 vuotiaiden sarjan taiteellinen arviointi vastaa nykyistä 10-12 sarjan arviointia. Poikkeuksena tästä on se, että piruetissa riittää pyöriminen 270° muodossa (3/4 kierrosta).

Suorituksen vaatimukset

8-10 vuotiaiden sarjan suoritusarviointi vastaa nykyistä 10-12 sarjan arviointia. Poikkeuksena tästä on se, että välinevähennyksiä ei tehdä. Myöskään rajanylityksistä ei vähennetä.

Kilpailuohjelman pituus

Sarjassa 8-10 vuotiaat kilpailuohjelman pituus on 2:00-2:30.

Välineohjelma

8-10 vuotiailla välinekilpailuissa kilpailuväline on vapaavalintainen (naru, pallo, vanne).

Tulokset ja palkitseminen

8-10 -vuotiaiden sarjassa tulokset ilmoitetaan kategorioissa. Pisteitä ei julkisteta.

8-10 -vuotiaiden sarjassa palkitaan kaikki joukkueet. Lisäksi kilpailuissa jaetaan kolme kunniamainintaa etukäteen ilmoitettujen kriteerien mukaisesti.

Tuomarointi

Tuomarointi vastaa muiden sarjojen tuomarointia. 8-10 sarjaa voidaan tuomaroida siten, että jokaisessa paneelissa on 2-4 tuomaria (TV, AV, EXE).

Haku