Hyppää sisältöön
Home » Uutiset » Jokaisella lapsella on oikeus hyvään kohteluun voimistelussa
18.11.2021

Jokaisella lapsella on oikeus hyvään kohteluun voimistelussa

Lapsen oikeudet voimistelussa 

 

Lapsen oikeuksien teemaviikkoa vietetään 15.-21.11.2021. Viikon tavoitteena on edistää YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen tunnettuutta erityisesti lasten ja nuorten sekä heidän parissa työskentelevien aikuisten kesken. Voimisteluliiton jäsenseurojen ohjaajat ja valmentajat kohtaavat päivittäin suuren joukon eri-ikäisiä lapsia ja nuoria. Kutsumme marraskuussa jokaisen lasten parissa työskentelevän ohjaajan ja valmentajan sekä tietysti myös kaikki lapset pohtimaan sitä, miten haluamme tulla itse kohdelluksi ja miten kohtelemme toisia.  


Lasten laadukas voimistelu ja lapsen oikeudet 

Lasten laadukas voimistelu on vastuullista urheilua ja liikuntaa, jossa tuemme jokaisen lapsen kasvua täyteen potentiaaliin. Laadukas ohjaus on myös vastuullista, joka lasten voimistelussa tarkoittaa ihmisten kunnioittamista, yhteisöllisyyden rakentamista, syrjinnän estämistä, yhdenvertaisuutta sekä positiivisen minäkuvan vahvistamista. Lapsen oikeudet sekä niiden merkitys ovatkin esillä eri tavoin voimistelun ohjaaja- ja valmentajakoulutuksissa.   


Kohtaa lapsi 

Vuorovaikutuksellisessa valmentamisessa ja ohjaamisessa on tärkeää harjoitella tunne- ja vuorovaikutustaitoja siinä missä voimistelun lajitaitojakin. Jo lapsena on tärkeää kuulla voimistelijoiden pienet asiat. Muuten hän ei kerro nuorena isoja asioitaan, koska ei ole tottunut puhumaan ohjaajan/valmentajan kanssa. Voimistelun parissa toimivina aikuisina vaikutamme avoimen vuorovaikutuksen syntymiseen voimistelusaleilla sekä siihen, että lapset uskaltavat kertoa mahdollisesti kohtaamastaan epäasiallisesta kohtelusta/kiusaamisesta.  


Kohtaa lapsi – pysähdy – kuuntele ja näe!  


Ohjaajana ja valmentajana kannustamme sinua kohtaamaan lapsen, pysähtymään, kuuntelemaan ja näkemään lapsen yksilönä sekä osana ryhmää. 

 

Pelisäännöt kääntävät huomion hyvään 

Lapsella on oikeus hyvään kohteluun, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Olennaista ei olekaan vain huonon ja epäasiallisen kohtelun kieltäminen, vaan kääntöpuolena on hyvään kohteluun kannustaminen. Voimisteluseuroissa hyödynnetään laajasti Olympiakomitean urheilun pelisääntöjä, joiden tavoitteena on synnyttää keskustelua lasten urheilun arvoista, toimintaperiaatteista ja käytännöistä.  Kauden alussa lasten kanssa läpikäyty Pelisääntö-keskustelu tuo yhteiseen keskusteluun sen, miten toisia ja itseä huomioidaan, kunnioitetaan ja kohdellaan. Yhdessä sovitut Pelisäännöt opettavat lapsille myös hyvän ystävyyssuhteen peruspilareita sekä vastuun kantamista. 

 

Voimistelukoulun vahvuustaidot tukevat myönteistä ilmapiiriä 

Voimistelukoulun passeihin sekä Voimistelukoulu-koulutukseen on lisätty tietoa yksilön henkilökohtaisista vahvuustaidoista. Tietoisuus omista ja muiden vahvuuksista kääntää keskustelua myös voimistelukoulu-tunneilla positiiviseen vuorovaikutukseen.   

 

Nähdään omat ja muiden vahvuudet, keskitytään tunne- ja vuorovaikutustaitoihin ja nähdään lasten voimistelun tunneilla 🙂 

 

#MullaOnVäliä #SullaOnVäliä #OikeusHyväänKohteluun #LapsenOikeudet  

Haku