Hyppää sisältöön
Home » Uutiset » Ikiliike voimistuu
04.01.2021

Ikiliike voimistuu

Ikääntyvät ihmiset ovat nykyisin yhä aktiivisempia ja usein myös hyväkuntoisempia kuin aiemmin. Ikäihmisten terveys ja toimintakyky koetaankin nykyisin tärkeänä asiana ja he voivat olla voimisteluseuralle tärkeä osa seuran vireää ja monipuolista toimintaa. Voimisteluliitto käynnistikin seurojen kanssa ikääntyvien +60-vuotiaiden liikunnan Ikiliike-kehittämishankeen huhtikuussa 2013. Aluksi toiminnassa oli mukana 12 pilottiseuraa, jotka käynnistivät toiminnan paikkakunnillaan.

Voimisteluliiton vuositilasto 2019 kertoo, että +65-vuotiaita jäseniä on seuroissa lähemmäs 9 000. Erillisiin ikääntyville suunnattuihin ohjattuihin ryhmiin osallistuu yli 100 seurassa liikkujia yli 4 000, valtaosa ikääntyvistä harrastaa mukana laajemmalle ikäryhmälle suunnatuilla tunneilla. Ikiliike-tunneille tunnusomaista on, että harjoitukset ovat aina ohjattuja matalan kynnyksen tunteja, joilla jokainen liikkuja pystyy etenemään oman tasonsa mukaisesti. Erityisen tärkeäksi ikäihmisten liikkumisen tekee myös se, että arvion mukaan kymmenen vuoden päästä heitä on jo noin 25 % väestöstä.

”Ikiliike voimistuu” -hanke käynnissä

Tänä vuonna käynnistetiin vuoden kestävä Ikiliike voimistuu -hanke, jonka osa-aikaiseksi työntekijäksi palkattiin Voimisteluliittoon Anu Louhivuori.

– Kahtena päivänä viikossa työskentelen Voimisteluliitossa hankkeen parissa. Pyrin kehittämään uusia toimintamalleja ja jakamaan vinkkejä seuroille. Tärkeä tehtävä on myös ikääntyvien toiminnan esille nosto ja ohjaajien koulutusten pitäminen etäyhteyksin Zoomin avulla, selvittää Louhivuori työnkuvaansa.

Ikiliike voimistuu -hankkeessa kehitetään paikallisia toimintamalleja ja verkostoja eli tuetaan seuroja ja annetaan ideoita, miten voisi löytää paikallisia yhteistyökumppaneita ikääntyvien toimintaan. Louhivuoren toiveissa on, että seurat ottaisivat aktiivisesti liittoon ja häneen yhteyttä, jos haluavat tukea näiden asioiden kehittämiseen. Uusia toimintatapoja mietitään myös ideailloissa.

– Nyt ei ole pilottiseuroja kuten 2013, kun Ikiliike aloitettiin, vaan kaikki koulutukset ja kohtaamiset ovat olleet avoimia, joista sitten on noussut ihmisiä ja seuroja, joiden kanssa on sitten tavattu enemmänkin, kertoo Louhivuori hankkeesta.

Korona muutti käytänteitä

Korona muutti hankkeen toteuttamista ja sisältöä jonkin verran, kun koulutuksia ja ideailtoja ei pystyttykään pitämään Helsingissä tai seurojen omilla paikkakunnilla.

– Pidämmekin nyt maksuttomat koulutukset ja ideaillat verkossa ja näitä koulutuksia on tarkoitus järjestää ympäri vuoden, Louhivuori kertoo uusista käytänteistä.

Monen seuran toiminta etenkin ikäihmisten liikunnan suhteen on vähentynyt koronan ilmestyttyä kuvioihin.

– Seurat eivät ehkä tällä hetkellä hirveästi ideoi ja kehitä koronan takia ikäihmisten toimintaa, aiemmat toiminnat kyllä toimivat, mutta pienemmällä porukalla. Nyt ei kuitenkaan saisi luovuttaa vaan nimenomaan pitäisi pitää ikääntyvät mukana toiminnoissa. Mutta tietysti eri tavoin ja turvallisesti, kannustaa Louhivuori seuroja.


Voimistelu-lehdessä 4/2020-2021 kirjoitimme Piertarsaaren Ikiliike-toiminnan saamasta uudesta puhdista. Tekstit on kirjoittanut Marika Aho. Kuvassa yksi Pietarsaaren Ikiliikunta-toiminnan ideanikkareista ja ohjaajista Ulrika Lunabba-Svanström. 

 

 

 

Haku