Hyppää sisältöön
Home » Uutiset » Harrastamisen Suomen malli starttaa kunnissa
19.01.2021

Harrastamisen Suomen malli starttaa kunnissa

Harrastamisen Suomen mallin lähtökohtana on luoda lasten ja nuorten omiin toiveisiin pohjautuvaa harrastustoimintaa koulupäivien yhteyteen. Mallissa halutaan yhdistää lasten ja nuorten kuuleminen, olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoiminen sekä koulun ja harrastustoiminnan tarjoajien yhteistyö. Pitkän tähtäimen tavoitteena mallinmukaisella toiminnalla on lisätä lasten ja nuorten hyvinvointia.

 

Lasten ja nuorten toiveita harrastuksista on kartoitettu muun muassa valtakunnallisella koululaiskyselyllä, jonka koulukohtaiset tulokset ovat nyt saatavilla Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla. Oman kunnan koulujen ja etenkin seuran toiminta-alueen lähikoulujen oppilaiden toiveet on helppo tarkistaa kyselytuloksista.

Aluehallintovirastot ovat myöntäneet valtakunnallisesti yhteensä 6,4 miljoonaa euroa kunnille harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen. Avustusta saaneet kunnat löytyvät alueittain Aluehallintoviraston sivuilta, ja jokaisen kerhotoiminnan tarjoamisesta kiinnostuneen seuran kannattaakin tarkistaa, onko oma kunta avustusta saaneiden kuntien joukossa. Avustusta saaneet kunnat lähtevät toteuttamaan kerhotoimintaa lasten ja nuorten toiveiden pohjalta, ja kerhotoiminnan toteuttajia kartoitetaan alueilla. Keväällä 2021 tavoitteena on etenkin kerätä kokemuksia ja käytäntöjä, joiden pohjalta harrastamisen Suomen malli voidaan jatkossa vakiinnuttaa pysyväksi osaksi kuntien toimintaa. 

Voimisteluseuroissa harrastamisen Suomen mallin mukaista toimintaa on pilotoitu jo vuoden 2020 puolella. Kerhotoiminnan toteuttaminen lähikouluilla mahdollistaa sekä uusien toimintamuotojen että aivan uusien kohderyhmien tavoittamisen ja pidemmällä tähtäimellä myös seuran harrastajamäärän kasvattamisen. Toimintaa voi lähteä tarjoamaan ja toteuttamaan hyvin monella eri tavalla seuran vahvuuksien päälle rakentaen. Tutustu esimerkiksi Kuopion Reippaan Voimistelijoiden sekä Tampereen Sisun tekemään kouluyhteistyöhön.

Haku