Hyppää sisältöön
Home » Uutiset » Harrastamisen Suomen malli mahdollisuutena
26.02.2021

Harrastamisen Suomen malli mahdollisuutena

Harrastamisen Suomen mallin päätavoitteena on lisätä lasten ja nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia valtakunnallisella tasolla. Olympiakomitean, Liikunnan aluejärjestöjen ja Opetushallituksen Liikkuva koulu -ohjelman järjestämässä Harrastamisen Suomen malli urheiluseurojen ja lajien näkökulmasta webinaarissa 18.12.21 kuulijoille kuvattiin onnistuneesti kunta-seura yhteistyötä sekä toimivia toimintamalleja ja -tapoja. 

Webinaarissa esiteltiin Tampereen kaupungin kasvatus- ja opetuspalveluiden ja Tapparan yhteistyötä Lupa liikkua -toiminnassa, jota toteutetaan yhteistyössä paikallisten toimijoiden, kuten urheiluseurojen kanssa. Webinaarissa kerrottiin myös toisesta onnistuneesta kunta-seura yhteistyöstä Vihdin ja Nummelan palloseuran (NUPS) välillä. Alueellinen yhteistyö eri toimijoiden välillä nousi molemmissa esimerkeissä tärkeäksi tunnuspiirteeksi, joka pitää sisällään niin seuran ja kunnan välisen yhteistyön kuin myös eri lajien seurojen välisen yhteistyön.

Voimisteluliitto yhdessä Salibandyliiton kanssa haluaa tiivistää lajien välistä yhteistyötä ja on lähtenyt kehittämään lapsille monilajikerhoa, missä yhdistetään niin salibandyn kuin voimistelun lajinomaisia piirteitä leikkiä unohtamatta! Lajiliittojen välisessä yhteistyössä on paljon hyötyjä motoristen perustaitojen kehittymisestä uusien harrastajien lajien pariin saattamiseen. Monilajikerhon tavoitteena on monipuolisen liikuttamisen lisäksi tarjota seuroille toimintamalli, jolla laajentaa matalankynnyksen liikuntatarjontaa lapsille alueellisesti muun muassa kouluihin, päiväkoteihin ja iltapäivätoimintaan.

Varhaiskasvatuksen ja peruskoulun sekä seuran välistä avointa vuorovaikutusta toimivan yhteistyön edellytyksenä korostettiin myös Harrastamisen Suomen mallin webinaarin kunta-seura esimerkeissä. Kerrottiin, että usein seuran resurssi lasten ja nuorten liikuttajina nähdään kunnassa isona voimavarana – seurat ovat esimerkeissä avoimesti tarjonnet apua, ideoineet mahdollisuuksia yhteistyöhön ja näin luoneet yhdessä kunnan kanssa alueellisia liikkumismahdollisuuksia lapsille ja nuorille. Seurat ja koulut ovat Tampereella ja Vihdissä järjestäneet yhdessä maksuttomasti kerhoja, harrastetoimintaa, oppilasurheilutapahtumia sekä koulutusta opettajille.

Tampereen Jumppatiimi on ollut mukana Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä eli nykyisessä Lupa liikkua -toiminnassa vuodesta 2014 lähtien ja on yksi suurimmista toimijoista. TAJUn Toiminnanjohtaja Marika Uusi-Illikainen kertoo, että toiminnan kautta seura pystyy olemaan mukana tarjoamassa useille lapsille mahdollisuuden harrastaa ja liikkua. Lisäksi toiminnan tarjoamisen kautta seura tavoittaa uusia harrastajia, kun lapset pääsevät kokeilemaan esimerkiksi Freegymiä koulun ryhmässä. Uusi-Illikainen kuvailee yhteistyön kaupungin ja koulujen kanssa olleen sujuvaa ja tällä hetkellä Tampereen Jumppatiimillä on 15 vakiintunutta kerhoa, joissa vuonna 2020 liikkui viikottain noin 120 lasta.

 

Erityistä VoiMaa -hanke

 

Erityisesti kunta-seura yhteistyön kautta organisoiduissa kerhoissa tärkeänä pidettiin toiminnan avoimuutta, huomioiden myös erityisryhmien liikkujat. Voimisteluliitossa avoimen toiminnan järjestämiseen pyrkii luomaan uusia mahdollisuuksia ja toimintamalleja Erityistä VoiMaa -hanke.  Hankkeen tavoitteena on kehittää Voimisteluliiton strategian mukaisesti kaikille avoimia ja saavutettavia harrastusmahdollisuuksia.

Erityistä VoiMaa -hankkeen nykytilan arviointikartoitus seuroille on julkaistu ja siihen pääsee vastaamaan tästä (avautuu uuteen ikkunaan).  Nykytilan arviointikartoituksen tavoitteena on ottaa selvää kohderyhmän määrästä ja siitä, tunnistetaanko kohderyhmä seuratoiminnassa. Lisäksi kartoituksella pyritään selvittämään tuen tarpeita osallistumismahdollisuuksien ja kaikille avoimien harrastusmahdollisuuksien lisäämiseksi. Löydät lisätietoja hankkeesta klikkaamalla uutiseen tästä. 

Lue lisää Harrastamisen Suomen mallista Olympiakomitean sivuilta (avautuu uuteen ikkunaan).


Kuvassa lapset kiipeilytelineessä (Kuva: Milla Vahtila).

Haku