Hyppää sisältöön
Home » Uutiset » Haku huippu-urheilun seuraverkostoon
26.05.2021

Haku huippu-urheilun seuraverkostoon

 

Voimisteluliiton seurakehittämisen selkärankana toimii Tähtiseuraohjelma, joka on seuroille suunnattu laatuohjelma toiminnan kehittämisen tueksi. Tähtiseuraohjelman osa-alueita ja kohderyhmiä on kolme: lasten ja nuorten liikuntatoiminta, aikuisten toiminta sekä huippu-urheilu. Osana tätä seurakehittämisen kokonaisuutta perustamme uuden huippu-urheilun seuraverkoston. Seuraverkostoon kuuluvien seurojen on mahdollista auditoitua huippu-urheilun tähtiseuroiksi laatumerkin kriteerit täytettyään.

Seuraverkosto kokoaa yhteen eri voimistelulajien huippu-urheiluun suuntautuneita seuroja. Verkoston tavoitteena on seurojen toiminnan tukeminen, osaamisen kehittäminen, hyvien toimintamallien jakaminen yli seura- ja lajirajojen sekä huippu-urheilun yhteisen suunnan työstäminen. Huippu-urheilun seuraverkoston toiminta tapahtuu pääosin noin 4krt/vuodessa toteutettavien verkostotilaisuuksien kautta. Verkosto toimii pääosin arkisin toimistoaikaan, joten seuralta täytyy löytyä toimihenkilö/-henkilöitä, joiden toimenkuvaan verkostotoiminta sisältyy. Tarkemmat sisällöt, toimintamallit sekä pelisäännöt sovitaan verkostoon kuuluvien seurojen kanssa. 

 

Haku verkostoon

 

Haku huippu-urheilun seuraverkostoon tapahtuu kahden vuoden välein. Huippu-urheilun Tähtiseuroiksi auditoituneet seurat saavat jatkossa paikan verkostoon automaattisesti eikä paikkaa tarvitse erikseen hakea (poikkeuksena vuosi 2021, jolloin kaikki seurat hakevat paikkaa). Valinta verkostoon tapahtuu etukäteen Voimisteluliiton seuratiimin ja huippu-urheilutiimin valmisteleman kriteeristön mukaisesti, jonka työstössä eri lajien luottamusryhmät sekä Olympiakomitea ovat olleet mukana. Kriteeristössä painotetaan seuran huippu-urheilutoimintaa, vastuullisuusasioita, yhteistyötä sidosryhmien kanssa sekä huippu-urheilun menestystä. Verkostoon valittavien seurojen tulee myös ennestään olla lasten ja nuorten liikunnan Tähtiseuroja. 

Verkoston kriteeristö

 

Verkostoon valitaan noin 12 seuraa kriteerien perusteella. Mikäli hakijoita on enemmän, kun verkostoon voidaan seuroja valita, painotamme urheilijoiden menestystä päätöksenteossa. Kaikkien verkostoon valittavien seurojen tulee kuitenkin täyttää kaikki valintakriteerit. Valinnat verkostoon tekee liiton huippu-urheilutiimin sekä seuratiimin asiantuntijoista koostuva ryhmä.

Aikataulu
31.5.-30.6. haku verkostoon Surveypal-lomakkeen kautta 
15.8. mennessä päätökset valmiina
6.9. verkoston toiminta alkaa

Verkoston toimintaan tai hakuun liittyvissä kysymyksissä voi olla yhteydessä Tiina Koljanderiin (puh. 0400 566 658).

Haku