Hyppää sisältöön
Home » Uutiset » Haku huippu-urheilun seuraverkostoon kaudelle 2023-2024
02.01.2023

Haku huippu-urheilun seuraverkostoon kaudelle 2023-2024

Haku huippu-urheilun seuraverkostoon kaudelle 2023-2024 

Voimisteluliiton seurakehittämisen selkärankana toimii Tähtiseura-ohjelma, joka on seuroille suunnattu laatuohjelma toiminnan kehittämisen tueksi. Tähtiseura-ohjelman osa-alueita ja kohderyhmiä on kolme: lasten ja nuorten urheilu, aikuisliikunta sekä huippu-urheilu. Osana tätä seurakehittämisen kokonaisuutta voimisteluliitossa toimii aktiivinen huippu-urheilun seuraverkosto. Seuraverkostoon kuuluvien seurojen on mahdollista auditoitua huippu-urheilun Tähtiseuroiksi laatumerkin kriteerit täytettyään. 

Seuraverkosto kokoaa yhteen eri voimistelulajien huippu-urheiluun suuntautuneita seuroja. Verkoston tavoitteena on seurojen toiminnan tukeminen, osaamisen kehittäminen, hyvien toimintamallien jakaminen yli seura- ja lajirajojen sekä huippu-urheilun yhteisen suunnan työstäminen liiton kanssa. Huippu-urheilun seuraverkoston toiminta tapahtuu pääosin noin 4krt/vuodessa toteutettavien verkostotilaisuuksien kautta.  Lisäksi verkosto kokoontuu säännöllisesti omiin etänä toteutettaviin aamukahvitapaamisiin. Vuodelle 2023 on suunniteltu kansainvälinen opintomatka, joka ajoittuu syys-lokakuulle ja on osittain omakustanteinen. Verkostoon kuuluvilla seuroille on myös muita etuja mm. kilpailujen järjestämisoikeuksien myöntäminen säännöllisesti, siten että kilpailujen järjestämisen tuotoilla seuran on mahdollisuus rahoittaa huippu-urheilutoimintaansa. 

Verkosto toimii pääosin arkisin toimistoaikaan, joten seuralta täytyy löytyä toimihenkilö/-henkilöitä, joiden toimenkuvaan verkostotoiminta sisältyy. Tarkemmat sisällöt, toimintamallit sekä pelisäännöt sovitaan verkostoon kuuluvien seurojen kanssa. Verkoston toimintaan on liitossa resursoitu toimihenkilö vetämään verkostoa ja vastaamaan koko huippu-urheiluseurojen auditointiprosessista.  

Haku verkostoon 

Haku huippu-urheilun seuraverkostoon tapahtuu kahden vuoden välein. Huippu-urheilun Tähtiseuroiksi auditoituneet seurat saavat paikan verkostoon automaattisesti eikä paikkaa tarvitse erikseen hakea. Valinta verkostoon tapahtuu etukäteen Voimisteluliiton seuratiimin ja huippu-urheilutiimin valmisteleman kriteeristön mukaisesti. Kriteeristössä painotetaan seuran huippu-urheilutoimintaa, vastuullisuusasioita, yhteistyötä sidosryhmien kanssa sekä huippu-urheilun menestystä. Verkostoon valittavien seurojen tulee myös ennestään olla lasten ja nuorten liikunnan Tähtiseuroja.  

Verkoston kriteeristö (linkki aukeaa uuteen ikkunaan) 

Verkostoon valitaan max 12 seuraa kriteerien perusteella. Mikäli hakijoita on enemmän, kun verkostoon voidaan seuroja valita, painotamme urheilijoiden menestystä päätöksenteossa. Kaikkien verkostoon valittavien seurojen tulee kuitenkin täyttää kaikki valintakriteerit. Valinnat verkostoon tekee liiton huippu-urheilutiimin sekä seuratiimin asiantuntijoista koostuva ryhmä. 

Aikataulu 

10.1.2023 klo 9.00 – 10.30 Huippu-urheilun seuraverkoston 2020-2021 sekä päätoimisten verkoston yhteiset aamukahvit (kriteerien läpikäynti ja kysymykset, lajikulttuurin muutostyön vauhdittamisen askelmerkkejä). Ei ilmoittautumista, liity kokoukseen napsauttamalla tästä.

1.-31.1.2023 haku verkostoon Surveypal-lomakkeen kautta  (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)

15.2. mennessä päätökset valmiina 

1.3. verkoston toiminta käynnistyy/jatkuu 

Verkoston toimintaan tai hakuun liittyvät kysymykset: Tiina Koljander yhteystiedot  

 

Haku