Hyppää sisältöön
Home » Uutiset » Akrobatiavoimistelun lajikulttuurin suunta
14.05.2024

Akrobatiavoimistelun lajikulttuurin suunta

Akrobatiavoimistelun kehittämisryhmä LAR on linjannut lajin toimintaa ja lajikulttuuria lasten voimistelun linjauksen suunnassa. Tähän uutiseen on tiivistetty akrobatiavoimistelun lajikulttuurin tärkeimmät viestit ja kehityskohteet.

Akrobatiavoimistelun kehittämisryhmä toteutti maaliskuussa lasten voimistelun linjauksen ensimmäiseen pääkohtaan “Luomme turvallisen harjoitusilmapiirin ja toimintaympäristön” liittyvän kyselyn, jonka tarkoituksena oli herättää keskustelua ja osallistaa akrobatiavoimistelun kenttää pohtimaan millainen on heidän näkemyksensä turvallisesta harjoitusilmapiiristä ja toimintaympäristöstä sekä sen toteutumisesta lajin parissa.  

Kysely oli suunnattu kaikille ja kaikenikäisille akrobatiavoimistelun toimijoille, kuten voimistelijoille, valmentajille ja seuratoimijoille. Kyselyyn vastattiin nimettömästi. Kysely toteutettiin 11.-18.3.2024 välisenä aikana, ja kyselyn linkkiä jaettiin pääasiassa Instagramin ja WhatsAppin välityksellä. 

Kyselyyn saatiin eri toimijoilta yhteensä 108 vastausta. Yli puolet vastaajista oli voimistelijoita (56 %). Toiseksi suurin vastaajaryhmä oli huoltajat (34 %). Myös valmentajilta (19 %), tuomareilta (9 %) ja seuratoimijoilta (7 %) saatiin vastauksia. Vastaajista lähes puolet (49 %) oli 12–18-vuotiaita. Vain pieni osa vastaajista (5 %) oli alle 12-vuotiaita. Loput vastaajista oli yli 18-vuotiaita (46 %). 

Akrobatiavoimistelun toimijat pitävät lajikulttuuria valtaosin hyvänä. Seurojen harjoitusilmapiirin turvallisuus (keskiarvo 4,32 asteikolla 1–5) saa paremmat arviot kuin Voimisteluliiton tapahtumien harjoitusilmapiirin turvallisuus (keskiarvo 4 asteikolla 1–5).  

Sanallisissa vastauksissa nousi kuitenkin esille myös epäkohtia, jotka liittyivät seurojen harjoitteluolosuhteisiin ja seuravalmentajien toimintaan. Toisaalta myös positiivisissa vastauksissa korostui ylivoimaisesti eniten seuravalmentajien toiminta.  

LAR toteaa, että nykytilanne akrobatiavoimistelussa on pääsääntöisesti erinomainen; laji mielletään positiiviseksi ja hyvän yhteishengen lajiksi, jossa jokaiselle voimistelijalle on löydettävissä oma rooli. Lajin tärkeimmäksi kehityskohteeksi sekä lajin kehittämisryhmän pohdintojen että kyselyn vastausten perusteella on tässä vaiheessa päätetty nostaa turvallinen harjoitusilmapiiri ja toimintaympäristö, etenkin Voimisteluliiton kilpailuiden osalta. 

Tahdomme varmistaa turvallisen ilmapiirin kaikkien toimijoiden osalta akrobatiavoimistelun kilpailutapahtumissa. Näihin pureudutaan kilpailusääntöjen ja kilpailuiden järjestämisohjeiden avulla ja ennen kaikkea tukemalla kilpailuita järjestäviä seuroja turvallisen ilmapiirin varmistamisessa.  

Tavoitteena on jokaiselle lapselle ja myös aikuiselle turvallinen ilmapiiri jokaisessa lajin kilpailutapahtumassa. 

Kuva: Sanni Hydén

Haku