Turvallinen toimintaympäristö

Voimistelussa huomioidaan jokaisen oikeus psyykkiseen, sosiaaliseen ja fyysiseen turvallisuuteen. Toimintamme sekä olosuhteet harjoitteluun ja kilpailemiselle tulee olla turvallisia. Kun toimintaprosessimme ovat selkeitä ja mahdollisiin epäkohtiin puututaan, luo se toimintaympäristöstä turvallisen yhdessä positiivisen ilmapiirin kanssa. Turvallisuuden lisäksi toimintaympäristömme on terveyttä edistävä ja terveellisiin elämäntapoihin kannustava. 

Lasten voimistelun linjaukset

Terve Voimistelija

Vapaaehtoisen rikostaustan selvittäminen -toimintaohje

Et ole yksin -palvelu

ILMOita urheilurikkomuksesta

Miten puutut epäasialliseen käytökseen

 

Mitä on epäasiallinen käytös ja miten puuttua siihen

Vastuullisuus lasten voimistelussa

Lasten laadukas voimistelu on vastuullista urheilua ja liikuntaa, jossa tuetaan  kasvua ja panostetaan 3 teemaan;  innostuksen sytyttämiseen, harrastamisen laatuun ja onnistumisiin yhdessä. Vastuullisuus lasten voimistelussa on ihmisten kunnioittamista, yhteisöllisyyden rakentamista, syrjinnän estämistä, yhdenvertaisuutta ja positiivisen minäkuvan vahvistamista. Jotta nämä asiat toteutuvat arjen työssä, Voimisteluklubista löytyy paljon tukimateriaaleja ohjaus- ja valmennustyöhön. 

Lasten oikeudet voimistelussaTutkimukset

Valmennuskulttuuri
Voimistelun valmennuskulttuuritutkimus toteutettiin vuosien 2018 ja 2019 vaihteessa. Sen pohjalta kerätyt tulokset ovat auttaneet vastuullisuusohjelman rakentumisessa. Vastaavanlainen valmennuskulttuuritutkimus toteutetaan säännöllisin väliajoin.

Valmennuskulttuuritutkimus raportti, Taloustutkimus
Uutinen valmennuskulttuuritutkimuksen tuloksista, 13.2.2019

Tuomaritoiminta
Osana voimistelun vastuullisuutta ja lajikulttuurin muutosta Voimisteluliitto teki tuomareille kyselyn tuomaritoiminnasta ja sen kehittämisestä loppuvuodesta 2019. Kyselyssä nousivat esille tuomareihin kohdistuneet vaikuttamisyritykset ja epäasiallinen käytös. 

Uutinen tuomarikyselyn tuloksista 30.1.2020