Annika Urvikko preppaa telinevoimistelussa

19.4.2016 |
Jyväskylän Liikuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijoilla on mahdollisuus tänä keväänä kehittää telinevoimistelutaitoja olympiavoimistelija Annika Urvikon seurassa. Kevään mittaan yliopiston Liikunta-rakennuksen telinevoimistelusaliin kerääntyy useita ryhmiä, jotka haluavat saada telinevoimistelutaitoihinsa preppausta Annikalta. Naisten telinevoimistelun SM-kilpailujen jälkeisellä viikolla Annikan opetuksessa käsiteltiin muun muassa puolivolttia ja kippiä.

Liikuntatieteellisen tiedekunnan opetukseen kuuluu muun muassa telinevoimistelua ja monet opiskelijat haluavat kehittää taitojaan lajiin liittyen myös opetuksen ulkopuolella. Annika Urvikolla itsellään on meneillään 4. vuosi liikuntapedagogiikan opiskelijana ja tällä hetkellä hän odottaa kandidaatin papereiden saamista. Urheilija kertoo elämänsä olevan välillä melko kiireistä, minkä vuoksi hänellä ei riitä aikaa ohjata telinevoimistelua säännöllisesti. 

Telinevoimistelupreppaustuntien ohjaamiseen Annikalla on aikaa, sillä ne ovat sovittu osaksi hänen opintojaan. Idea telinevoimistelupreppaukselle lähti Annikan yliopistonlehtorilta, joka ehdotti Annikalle ohjaustuntien pitämistä korvauksena muutamasta puuttuvasta opintopisteestä. Preppaustuntien ohjaaminen tuo Annikalle opintopisteitä kurssille, jonka tarkoituksena on kehittää omia taitoja. 

Torstai-iltapäivällä, luentojen jälkeen Annika aloitti ohjaustuokion alkulämmittelyllä, jonka jälkeen hän tiedusteli paikalle tulleilta opiskelijoilta heidän toivomuksiaan opetettavien liikkeiden suhteen. Tunnille olivat tulleet muun muassa liikuntapedagogiikan opiskelija Pyry Grönholm ja liikuntabiologian opiskelija Arttu Seikkula, jotka toivoivat saavansa Annikalta vinkkejä esimerkiksi kipin suorittamiseen. Annika näytti mallia, ohjeisti ja antoi palautetta, minkä seurauksena miesten tekemät kippi-liikkeet alkoivat sujua entistä paremmin. 

”Liikuntalaisten telinevoimistelun taso on hyvä, koska tiedekunnan opetukseen kuuluu telinevoimistelua ja se antaa hyvän pohjan taitojen preppaukselle”, Annika kehuu. 

Annika on esimerkki urheilijasta, joka pystyy yhdistämään opiskelun urheilun kanssa. Annika kertoo tehneensä alkukeväällä opintoja paljon ja nyt hän alkaa taas keskittyä enemmän alkavaan kilpailukauteen. Annika harjoittelee opiskeluiden aikana sekä Jyväskylässä että Tampereella, mutta hän siirtyy kokonaan kesäloman tullen Tampereelle oman seuransa puitteisiin. 

Kuva: Annika ohjeistaa Arttua ja Pyryä rekillä.