Vuoden 2015 innovaatiopalkinnot jaettu

17.11.2015 |

Voimisteluliitto jakoi tänä vuonna neljä innovaatiopalkintoa jäsenseuroilleen, jotka ovat onnistuneesti hyödyntäneet Gymnaestradan tuoman voimistelun nosteen omassa toiminnassaan. Ansiokkaiden hakemusten joukosta Voimisteluliiton hallitus valitsi neljä seuraa, jotka ovat hyödyntäneet tapahtumaa paitsi onnistuneesti niin myös erilaisista näkökulmista. Tärkeänä valintakriteerinä oli myös ideoiden ja toimenpiteiden mallinnettavuus ja jaettavuus muille jäsenseuroille. Kukin seura palkittiin Voimisteluliiton syyskokouksen yhteydessä 4000 euron stipendillä. 

Alajärven Voimistelu ja Liikunta Alavoli

Alajärven Voimistelu ja Liikunta Alavoli on kehittänyt uudenlaisen lasten ja nuorten leirin, jossa kiteytyy upeasti Gymnaestradan henki. Seuran ensi kesänä järjestämä GymnasticsCircusDanceCamp eli GCDC on kuin Gymnaestrada pienoiskoossa sisältäen mm. avajaismarssin, esiintymistä ja  muiden esitysten katsomista sekä leirillä harjoiteltavien kenttäohjelmien esittämisen. Vastaavanlainen leiri olisi toteutettavissa monessa seurassamme tai seurojen yhteistyönä ja säännöllisenä toimintana leiri ylläpitäisi harrastajien intoa myös suurtapahtumien välivuosina. 

Lue Ilkan juttu Alavolin palkitsemisesta täällä

Jyväskylän Naisvoimistelijat

Jyväskylän Naisvoimistelijat on Gymnaestradan avulla luonut seuraan toimivan ja kestävän vapaaehtoistoiminnan ja talkootyön mallin, jonka avulla mukaan on saatu pysyvästi sitoutettua aiempaa enemmän vapaaehtoistoimijoita erilaisiin ja eritasoisiin tehtäviin. Toiminta on mallinnettavissa myös moniin muihin seuroihin ja tätä kautta voidaan helpottaa seuroja vapaaehtoisten rekrytointihaasteissa. 

Keurusjumppa

Keurusjumppa loi Gymnaestradaan uusia telineinnovaatioita ja on levittänyt niitä voimisteluseurojen ja muiden toimijoiden käyttöön. Lisäksi seura hyödynsi tapahtumaa seuran ohjaajien sitouttamiseen, vastuullistamiseen ja oppimiseen sekä tapahtuman aikana että sen jälkeen. Kaikessa tekemisessä on avoin jakamisen ilmapiiri, mistä johtuen muutkin seurat ovat jo päässeet hyötymään innovaatioista. 

Muhoksen Naisvoimistelijat

Muhoksen Naisvoimistelijat on luonut uudenlaisen, myös pienille paikkakunnille sopivan markkinointiyhteistyömallin. Malli mahdollistaa toimivan, molempia osapuolia hyödyttävän yhteistyön paikallisten pienyrittäjien kanssa. Yhteistyömalli on helposti toteutettavissa myös muissa jäsenseuroissa ja sen avulla pystytään lisäämään sekä seurojen toimintaresursseja että paikallista yhteistyötä. 

Kuva: Akifoto