Menestyväksi seuraksi -prosessi kutsuu seurat kehittymään

9.10.2015 |

Voimisteluliitto toteuttaa vuoden 2016 aikana Menestyväksi seuraksi -prosessin, jonka tavoitteena on tukea seuroja kehittymään omien tavoitteidensa suunnassa.

Kehitysprosessi toteutetaan pääosin alueellisesti lähellä seuroja. Kultakin liiton maantieteelliseltä alueelta valitaan prosessiin mukaan 4-6 seuraa. Keskeisenä kriteerinä valinnassa on seuran oma halu kehittyä ja lisäksi valinnoissa painotetaan seuran kehittymistuen tarvetta. 

Prosessi koostuu alueellisista tapaamisista, seurakäynneistä ja valtakunnallisesta tapaamisesta. Kehityskohteet ja tapaamisten sisällöt määrittyvät seurojen tarpeista käsin ja prosessi starttaa seurojen itsearvioinnilla.

Seurahaku aukeaa vuoden 2015 loppupuolella.