Kutsu Suomen Voimisteluliitto ry:n syyskokoukseen

6.10.2015 |

Syyskokouksessa käsitellään liiton sääntöjen 10 §:n mukaiset sääntömääräiset asiat ja valitaan hallituksen jäsenet (4) erovuoroisten tilalle. Syyskokous valitsee neljä (4) hallituksen jäsentä sääntöjen mukaiselle alkavalle kolmen (3) vuoden toimikaudelle. Valtakirjojen tarkastus on klo 12:30–14:30.

Syyskokouksessa on äänivalta varsinaisella jäsenellä, joka on suorittanut vuoden 2015 jäsenmaksun syyskuun loppuun mennessä (30.9.2015) ja lähettänyt vuoden 2014 vuositilastonsa liittoon kuluvan vuoden tammikuun loppuun (31.1.2015) mennessä. Vuonna 2015 jäseneksi hyväksytyllä uudella jäsenellä on äänioikeus heti, kun seura on maksanut jäsenmaksut ja jättänyt jäsenhakemuksen mukana seuran jäsen-, laji- ja harrastajatoiminta- sekä yhdyshenkilötietonsa liittoon.

Liiton varsinaisilla jäsenillä on liiton kokouksissa kaikissa asioissa ääniä seuraavasti:

Äänet:

a. 1 jäsenseuroilla, joilla on enintään 200 henkilöjäsentä
b. +1 jäsenseuroilla, joilla on 201–400 henkilöjäsentä
c. +1 jäsenseuroilla, joilla on yli 401 henkilöjäsentä

Jäsenyhdistyksen maksimiäänimäärä on 3 ääntä.

Yleisseurojen äänimäärä lasketaan seuran vuodelta 2014 vuositilastossa liittoon ilmoittaman henkilöjäsenten ja liitolle 2015 maksetun jäsenmaksun mukaan.

Jäsenyhdistyksen äänioikeutta kokouksessa käyttää jäsenyhdistyksen valtakirjalla valtuuttama henkilö, joka käyttää yhdistyksen kaikkia ääniä. Samalla henkilöllä voi olla vain yksi valtakirja.

Helsingissä lokakuun 5. päivä, 2015

SUOMEN VOIMISTELULIITTO RY.

 

ANNE MARTIKAINEN                  OLLI-PEKKA LINTULA

puheenjohtaja                                vs. pääsihteeri