Vetovoimaa lasten voimisteluun

3.9.2020 |

Kuluneen vuoden aikana olemme kysyneet teiltä verkkodialogissa (lue aiheesta lisää tämän linkin kautta) miltä voimistelun tulevaisuuden tulisi näyttää ja mistä voimme olla ylpeitä vuonna 2025. Te vastasitte aktiivisesti: 1600 osallistujaa jätti 2590 ideaa voimistelun kehittämiseksi. Vastauksia kuunnellen rakentui voimistelun tulevaisuus 2021-2024: koko voimistelukentän yhteinen strategia, joka rakentuu vastuullisen toiminnan ympärille. 

Voimistelussa liike kehittää kokonaisvaltaisesti. Voimistelun parissa kasvaminen vahvistaa kehon ja mielen hallintaa sekä opettaa arvokkaita sosiaalisia taitoja. Voimisteluseurojen toiminnassa lapsi saa voimistelutaitojen lisäksi monipuoliset valmiudet liikunnalliseen arkeen ja elämään, sekä eri urheilulajeihin.

Siksi tulevina neljänä vuotena rakennamme vetovoimaa lasten voimisteluun. 

Vetovoimaa lasten voimisteluun

Erityisesti alle 12-vuotiaiden lasten voimistelu ja perheliikunta ovat voimistelun yhteinen strateginen valinta vuosille 2021-2024. Voimistelijat, valmentajat ja ohjaajat, voimistelutoimijat, seurat, liiton toimihenkilöt ja luottamushenkilöt sekä sidosryhmät tulevat yhdessä tekemään töitä lasten voimistelun tavoitteiden eteen. Näin varmistamme voimistelun olevan myös jatkossa vetovoimainen ja suomalaisia liikuttava harrastusmuoto. 

Voimistelun tulevaisuutta luodaan seuraavilla viidellä tavoitteella: 

1. Seurojen toiminta mahdollistaa laadukkaan lasten voimistelun. Voimistelijan polkuja on harrasteesta huippu-urheilijaksi saakka.
2. Jokaiselle lapselle tarjotaan turvallinen toimintaympäristö.
3. Lasten ohjaamisesta ja valmennuksesta kasvaa arvostettu harrastus ja ammatti.
4. Voimistelutoiminnassa mukana olevien lasten määrä kasvaa.
5. Voimistelun rooli yhteiskunnallisena vaikuttajana nousee näkyvämmäksi. Lasten voimistelun mielikuva muuttuu strategian suuntaisesti positiivisemmaksi.

Mitä voimistelun strategia käytännössä tarkoittaa?

Strategiavuosien toiminnansuunnittelu on Voimisteluliitossa vielä työn alla, ja konkreettisia toimenpide-ehdotuksia esitellään yhdessä strategian kanssa jäsenseuroille marraskuun syyskokouksessa. Seuroissa voimistelun tulevaisuuskuvan mukainen toiminnansuunnittelu tapahtuu seurojen omien aikataulujen mukaisesti. 

Käytännössä tulevien vuosien aikana on tarkoitus vahvistaa voimistelussa jo hyvällä tasolla olevia asioita ja tehdä niistä entistä vahvempia kilpailuvaltteja. Tällöin laadukas seuratoiminta on entistä tärkeämmässä roolissa. Siksi seurojen profiloituminen ja omien vahvuuksien tunnistaminen, seurajohdon osaamisen kehittäminen ja Tähtiseura-prosessien hyödyntäminen ovat osa-alueita, joissa voimme kaikki kehittyä ja kehittää toimintaamme neljän seuraavan vuoden ajan. 

Voimistelun aloittavien lasten määrän tavoitellaan kasvavan, kun seurat miettivät omalla paikkakunnallaan tuntitarjonnan omien vahvuuksien ja kuluttajien tarpeiden mukaisesti. Tähän Voimisteluliitto pyrkii tarjoamaan jatkossakin asiantuntemusta, tuntimalleja ja työkaluja seuroille. Tavoitteena on, että jokaisessa seurassa lapset löytävät itselleen parhaan tavan liikkua ja olla mukana voimistelutoiminnassa. Tähän vaikuttavat myös ilmapiiri, ystävät ja voimistelutoiminnan positiivisuus ja vetovoimaisuus.

Voimistelun eettiset periaatteet ohjaavat vastuullisuustyötä voimistelussa.

Vastuullinen voimistelu

Vetovoimainen voimistelu tarkoittaa myös vastuullisen voimistelukulttuurin eteenpäin viemistä. Sitä, että seurojen vastuullisuussuunnitelmia ja voimistelun eettisiä linjauksia toteutetaan voimistelukentällä kautta linjan ja siinä meillä jokaisella yksilöllä on myös oma vastuumme. Vahvistetaan positiivisia osia voimistelun lajikulttuurissa ja kitketään ylilyönnit pois.  

Voidaksemme ottaa lisää lapsia voimisteluharrastusten pariin, täytyy meillä olla myös osaavia ohjaajia ja valmentajia. Siksi etenkin alle 12-vuotiaiden lasten ja ryhmien kanssa toimivien ohjaajien ja valmentajien osaamisen kehittäminen ja ammattitaidon lisääminen on sekä liitossa että seuroissa yksi toiminnan painopisteistä.

Kaikilla edellä mainituilla toimenpiteillä vaikutetaan voimistelun mielikuvaan. Myös sillä miten me itse puhumme, toimimme ja vaikka julkaisemme sosiaalisessa mediassa, on vaikutusta. Voimme yhdessä toimien luoda positiivisuuden kierteitä, nostaa voimistelun arvostusta ja medianäkyvyyttä, ja muuttaa vallitsevia mielikuvia entistä positiivisempaan suuntaan. Siksi voimistelun tulevaisuus ja tulevien strategiavuosien onnistumiset tehdään yhdessä. 

Yhteisen tekemisen perusta ja tahtotila

Strategiaa tukemassa on voimistelun visio, missio ja arvot. Visio ohjaa ja innostaa meitä ja tekee työstämme merkityksellistä. Se kertoo mitä haluamme olla tulevaisuudessa. Missio kertoo tehtävämme tässä maailmassa. Miksi, kenelle ja mitä varten olemme olemassa? Arvot ovat mukana kaikessa tekemisessä. Ne auttavat isoissa ja pienissä päätöksissä ja ohjaavat toimintaa myös vaikeissa tilanteissa.

Voimistelun visiossa kannustamme kaikkia löytämään oman tapansa liikkua. Haluamme, että tulevaisuudessa jokaiselle löytyy laadukas seura, jossa voi ilosta ja onnistumisen riemusta tinkimättä voimistella ja harrastaa omalla tasollaan aina huippu-urheilijaksi saakka. Voimistelussa into omaan lajiin näkyy ja kuuluu. Se inspiroi ja vaikuttaa ympäröivään maailmaan ja ihmisiin niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti.

Voimistelun kipinä tarttuu, kun tarjoamme innostavaa liikuntaa harrastuksesta huipulle, hyvässä seurassa vastuullisesti, sisukkaasti, arvostaen ja yhdessä. 

Näin joka ikinen meistä on rakentamassa positiivisempaa huomista voimistelulle ja luomassa elinvoimaa läpi elämän. 

Tutustu tarkemmin Voimistelun tulevaisuus 2021-2024 strategiamateriaaleihin.

 

Artikkeli on julkaistu alunperin Voimistelu-lehdessä 3/2020. 

Kuvat: Voimisteluliitto ja Getty Images